W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów od 1 lipca

Odbiór i zagospodarowanie odpadów od 1 lipca
17.07.201813:33

Miasto rozstrzygnęło przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. W 4 sektorach nowi wykonawcy zostali wybrani, więc od 1 lipca wejdą tu nowe zasady segregacji odpadów. Co do pozostałych 3 części postępowanie zostało unieważnione i odbiór odpadów będzie realizowany na dotychczasowych zasadach.

Ogłoszony dnia 16 lutego 2018 r. przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze miasta Lublin – 7 części został pozytywnie rozstrzygnięty w 4 częściach (sektory 1,2,6 i 7), tj:

 • Sektor I - dzielnice: Abramowice, Głusk, Dziesiąta, Kośminek, Bronowice
 • Sektor II - dzielnice: Kalinowszczyzna, Tatary, Hajdów-Zadębie, Felin, Ponikwoda
 • Sektor VI - dzielnice: Konstantynów, Sławinek, Szerokie, Rury
 • Sektor VII - dzielnice: Czuby Południowe, Wrotków, Zemborzyce

W tych sektorach od 1 lipca br. będzie wdrażany nowy system selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U z 2017 r., poz.19).

W tych sektorach zbieranie odpadów będzie odbywało się już na nowych zasadach, bezpośrednio z nieruchomości odbierane będą odpady komunalne z 5 pojemników/worków:

 • papier – pojemnik/worek niebieski,
 • szkło – pojemnik/worek zielony,
 • tworzywa sztuczne i metale – pojemnik/worek żółty,
 • odpady ulegające biodegradacji – pojemnik brązowy,
 • odpady zmieszane - inny kolor, odmienny od pozostałych

Za dostarczenie pojemników i worków w kolorach zgodnych z wymaganiami rozporządzenia na teren nieruchomości zamieszkałej odpowiada przedsiębiorca odbierający odpady komunalne. Nowe pojemniki będą dostarczane sukcesywnie w przeciągu kilku/kilkunastu dni. W momencie kiedy nowe pojemniki pojawią się przy posesji mieszkańcy mogą z nich korzystać od 1 lipca. Właściciel nieruchomości określa ilość i pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz wyznacza miejsce pod ich usytuowanie. Dla każdej zbieranej frakcji odpadów stosuje się oddzielne pojemniki. Obowiązują nowe częstotliwości odbioru: szczegóły na stronie www.odpady.lublin.eu oraz w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin. Nie ma konieczności składania nowych deklaracji przez mieszkańców.

Najkorzystniejszą ofertą pod względem przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriów oceny ofert w części 1, 2 i 6 jest oferta KOM- EKO S.A. ul. Wojenna 3 20-424 Lublin. Z kolei najkorzystniejszą ofertę w części 7 złożyła firma SUEZ Wschód Sp. z o. o. ul. Ciepłownicza 6 20-479 Lublin.

mapa_sektory_firmy_20_06_2018

W pozostałych trzech sektorach tj. 3,4,5 usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów będą realizowane na dotychczasowych zasadach w oparciu o zamówienia uzupełniające, tj.

 • Sektor III - Czechów Południowy, Czechów Północny, Sławin
 • Sektor IV - dzielnice: Stare Miasto, Wieniawa, Śródmieście, Za Cukrownią
 • Sektor V - dzielnice: Czuby Północne, Węglin Północny, Węglin Południowy

W części 3, 4 i 5 oferta wykonawcy KOMA Lublin Sp. z o. o. ul. Mełgiewska 2 20-209 Lublin została odrzucona ze względu na rażąco niską cenę. Pozostałe oferty w części 3 i 4 były złożone przez SUEZ Wschód Sp. z o. o. ul. Ciepłownicza 6 20-479 Lublin. Postępowanie w tych częściach zostało unieważnione z braku możliwości zwiększenia środków w takiej wysokości.

Odbiór odpadów będą świadczyli aktualni odbiorcy odpadów na podstawie aneksowanych umów:

 • sektor III i V – Kom-Eko S.A.
 • sektor IV - SUEZ Wschód Sp. z o.o.

W sektorach III, IV i V z terenu nieruchomości odbieranie odpadów będzie odbywało się na zasadach dotychczasowych:

 • frakcja sucha odpadów komunalnych (obejmujące następujące rodzaje odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe)
 • odpady zmieszane.

Zasady te będą obowiązywały do momentu wyłonienia nowych wykonawców, którzy będą świadczyć odbiór i zagospodarowanie odpadów w tych sektorach, na nowych zasadach.

Bez zmian pozostaje odbiór:

 • odpadów zielonych,
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych, do wyczerpania limitu wynoszącego 1 m3/gospodarstwo domowe/rok,
 • odpadów wielkogabarytowych

Jednocześnie prowadzona będzie miejska akcja informacyjno-edukacyjna

 1. Kampania bilbordowa - 20 tablic w przestrzeni miejskiej w terminie od 2 do 31 lipca 2018
 2. Emisja spotów radiowych w 4 stacjach radiowych w dniach 23 czerwca – 10 lipca 2018 r. (radio Lublin, radio Freee, radio Złote Przeboje, radio ESKA Lublin)
 3. Ulotki o odpadach - wysyłka bezadresowa do mieszkańców Lublina – do 15 lipca - dystrybucja do wszystkich mieszkańców.
 4. Ekoplenery:
 • Bronowice - 18 sierpnia 2018 - ul. Plagego i Laśkiewicza 9
 • Kośminek - 8 września 2018 - Plac Zabaw przy ul. Skrzynickiej

Pliki do pobrania

ekoLublin logo

Baner Wyszukiwarka odpadów - na pierwszym tle cztery pojemniki na odpady w kolorach żółtym, zielonym, niebieskim i brązowym

baner_kompostowanie

Baner Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - żółto-białe napisy na tle niebieskiego nieba i zielonej trawy

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie