W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

W marcu ruszy nabór wniosków do programu „Złap deszczówkę”

W marcu ruszy nabór wniosków do programu „Złap deszczówkę”
24.02.202209:38

Z początkiem marca ruszy nabór do drugiej edycji miejskiego Programu ochrony zasobów wodnych dla miasta Lublina. W tym roku Miasto przyzna dotacje na łączną kwotę 150 tys. zł.

– W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców, kontynuujemy w tym roku nasz miejski program małej retencji dla gospodarstw domowych. W kontekście obserwowanych zmian klimatycznych, takie projekty są równie ważne co zadania z zakresu dużej retencji. Przypominamy, że z naszego programu mogą skorzystać mieszkańcy Lublina, zaś teren objęty inwestycją nie może być miejscem prowadzenia działalności gospodarczej. Spektrum możliwości wykorzystania dotacji jest bardzo szerokie, od budowy zbiorników podziemnych i naziemnych, po ogrody deszczowe, oczka wodne i studnie chłonne. Można też zmodernizować istniejącą już instalację zatrzymywania deszczówki  – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Miejski program małej retencji adresowany jest do mieszkańców Lublina. Wnioski o dofinansowanie do budowy systemów małej retencji mogą składać osoby fizyczne – właściciele lub osoby posiadające inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych i nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Lublina, z wyłączeniem nieruchomości, na których zarejestrowana jest działalność gospodarcza.

Wniosek o udzielenie dotacji może zostać złożony na realizację inwestycji polegającej na:

  • budowie naziemnego wolnostojącego zbiornika na wody opadowe z dachu,
  • budowie podziemnego zbiornika na wody opadowe,
  • budowie ogrodu deszczowego w pojemniku,
  • budowie studni chłonnej,
  • inne rozwiązanie.

Oprócz danych wnioskodawcy lub pełnomocnika wniosek powinien zawierać charakterystykę planowanej inwestycji, opis nawierzchni, z której zbierane będą wody opadowe i roztopowe, opis planowanej inwestycji (parametry techniczne, sposób wykorzystania zgromadzonych wód opadowych, nasadzone rośliny, itp.) oraz zestawienie planowanych wydatków. Termin zakończenia inwestycji i złożenia wniosku o rozliczenie dotacji nie może być późniejszy niż 15 listopada br. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające tytuł prawny do dysponowania nieruchomością oraz pełnomocnictwo w przypadku współwłasności.

Mieszkańcy nadal będą mogli liczyć na wsparcie w wysokości 70% poniesionych kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 5 tys. zł na jedną nieruchomość.

Ogłoszenie w BIP - zakładka ogłoszenia/konkursy/2022 o naborze do tegorocznej edycji programu powinno ukazać się pod koniec lutego, zaś sam nabór wniosków ruszy z początkiem marca. Aktualna uchwała Rady Miasta Lublin dostępna jest pod linkiem.

Pierwsza edycja miejskiego Programu ochrony zasobów wodnych dla miasta Lublina realizowana była w latach 2020-2021. Miasto dofinansowało 54 projekty mieszkańców, przyznając dotacje na łączną kwotę 163 tys. zł. W ramach programu powstało kilkadziesiąt instalacji małej retencji: zbiorników podziemnych i naziemnych, studni chłonnych i oczek wodnych.

ekoLublin logo

Baner Wyszukiwarka odpadów - na pierwszym tle cztery pojemniki na odpady w kolorach żółtym, zielonym, niebieskim i brązowym

baner_kompostowanie

Baner Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - żółto-białe napisy na tle niebieskiego nieba i zielonej trawy

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie