W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

„Złap deszczówkę” – ostatnie dni składania wniosków

„Złap deszczówkę” – ostatnie dni składania wniosków
23.03.202310:00

28 marca to ostatni dzień naboru wniosków do trzeciej edycji miejskiego Programu ochrony zasobów wodnych dla miasta Lublina. Wnioski o udzielenie dotacji z opisem planowanej inwestycji można składać elektronicznie, drogą tradycyjną lub osobiście w sekretariacie Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej lub w jednym z BOM-ów.

– To już ostatni moment w tym roku na złożenie wniosku i otrzymanie dotacji na instalację małej retencji. Sposobów wykorzystania dofinansowania jest wiele i można zrealizować różne pomysły, których celem jest zatrzymanie wód w miejscu opadu oraz ich ponowne wykorzystanie. Może to być budowa wolnostojącego lub podziemnego zbiornika, studni chłonnej, oczka wodnego czy ogrodu deszczowego. Można też zmodernizować istniejącą już instalację zatrzymywania deszczówki – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Miejski program małej retencji adresowany jest do mieszkańców Lublina. Wnioski o dofinansowanie do budowy systemów małej retencji mogą składać osoby fizyczne – właściciele lub osoby posiadające inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych i nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Lublina, z wyłączeniem nieruchomości, na których zarejestrowana jest działalność gospodarcza. Mieszkańcy nadal mogą liczyć na wsparcie do 5 tys. zł na jedną nieruchomość, w wysokości 70% poniesionych kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 5 tys. zł. Rozpatrywanie wniosków będzie się odbywało według kolejności zgłoszeń, do wykorzystania limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Inwestycja może polegać na budowie: naziemnego wolnostojącego zbiornika na wody opadowe z dachu, podziemnego zbiornika na wody opadowe, ogrodu deszczowego w pojemniku, studni chłonnej czy innych rozwiązań. Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie zadania obejmującego wykonanie systemów deszczowych, w szczególności: kosztów zakupu i montażu elementów wchodzących w skład systemu deszczowego do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania czy też kosztów modernizacji istniejącego systemu deszczowego w celu poprawienia jego funkcjonowania. Dotacja nie może natomiast zostać przeznaczona na pokrycie kosztów zakupu i montażu urządzeń realizowanych w ramach nowej inwestycji na podstawie pozwolenia na budowę czy zgłoszenia lub też na pokrycie wydatków przeznaczonych na ten sam cel, finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł.

Wniosek, oprócz danych wnioskodawcy lub pełnomocnika powinien zawierać charakterystykę planowanej inwestycji, opis nawierzchni, z której zbierane będą wody opadowe i roztopowe, opis planowanej inwestycji (parametry techniczne, sposób wykorzystania zgromadzonych wód opadowych, nasadzone rośliny, itp.) oraz zestawienie planowanych wydatków. Termin zakończenia inwestycji i złożenia wniosku o rozliczenie dotacji nie może być późniejszy niż 15 listopada br. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające tytuł prawny do dysponowania nieruchomością oraz pełnomocnictwo w przypadku współwłasności.

Ogłoszenie o  trwającym naborze wraz z wnioskiem dostępne jest w BIP. Wnioski o udzielenie dotacji można składać w sekretariacie Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin ul. Zana 38 (VII piętro pokój nr 710). Istnieje również możliwość złożenia wniosków w Biurach Obsługi Mieszkańców UM Lublin przy ulicach: Wieniawskiej 14, Wolskiej 11, Filaretów 44, Kleeberga 12A, Szaserów 13-15, w godzinach 7.45-15.15 lub też za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Lublin, dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Termin składania wniosków upłynie 28 marca o godz. 15.30.

Pierwszą edycję miejskiego Programu ochrony zasobów wodnych dla miasta Lublina zrealizowano w latach 2020-2021, drugą w ubiegłym – 2022. Miasto do tej pory przyznało dotacje na łączną kwotę ponad 244 tys. zł. Od początku istnienia programu powstało ponad 100 instalacji małej retencji.

ekoLublin logo

Baner Wyszukiwarka odpadów - na pierwszym tle cztery pojemniki na odpady w kolorach żółtym, zielonym, niebieskim i brązowym

baner_kompostowanie

Baner Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - żółto-białe napisy na tle niebieskiego nieba i zielonej trawy

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie