W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Punkty PSZOK

Na terenie miasta Lublina został utworzony Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK, do którego mieszkańcy mogą samodzielnie, nieodpłatnie dostarczyć określone rodzaje odpadów.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na ul. Metalurgicznej 13K przyjmuje odpady dostarczone przez wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Lublina, niezależnie od sektora w jakim jest położona ich nieruchomość.

Uwaga!!!

Od 25 stycznia 2022 roku punkt PSZOK w Lublinie zmienia lokalizację i będzie się mieścił przy ul. Metalurgicznej 13k. Punkt przy ul. Głuskiej 6 od dnia 25 stycznia 2022 r. zostaje zamknięty i nie będzie przyjmował odpadów od mieszkańców z terenu Lublina.

Zgodnie z uchwałą nr 729/XXII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 15 października 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Lublin ze zm. od 1 stycznia 2021 roku obowiązują nowe zasady dotyczące przyjmowania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Metalurgicznej 13k w Lublinie.

Właściciel nieruchomości zamieszkałej w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym jest uprawniony do samodzielnego, bezpłatnego dostarczania następujących ilości odpadów komunalnych do PSZOK przy ul Metalurgicznej 13k:

WPROWADZA SIĘ LIMITY NA:

 • zużyte opony: - ilość limitowana 8 sztuk/rok/gospodarstwo domowe;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe - ilość limitowana 2 tony (Mg) /rok/gospodarstwo domowe;

NOWY RODZAJ PRZYJMOWANYCH ODPADÓW:

odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek - ilość nielimitowana.

Meble i inne odpady wielkogabarytowe będą odbierane na wcześniejszych zasadach czyli w ilości nielimitowanej.

W PSZOK NIE PRZYJMUJE SIĘ bioodpadów stanowiących części roślin (wcześniej odpadów zielonych)

Warunkiem przyjęcia do PSZOK w/w odpadów jest okazanie dowodu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami za poprzedni miesiąc.

Podstawowe informacje o funkcjonowaniu PSZOK:

 • czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00
 • odpady przyjmowane są nieodpłatnie
 • przyjmowane są wyłącznie odpady komunalne, tj. odpady wytworzone przez osoby zamieszkujące gospodarstwo domowe
 • przyjmowane są odpady komunalne dostarczone samodzielnie przez mieszkańców Lublina zamieszkałych w poszczególnych sektorach.
 • warunkiem przyjęcia do PSZOK w/w odpadów jest okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz dowodu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami za poprzedni miesiąc.
 • w przypadku dostarczania odpadów przez osoby trzecie, warunkiem ich przyjęcia jest okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość, oświadczenia o miejscu wytworzenia odpadów, dokumentu potwierdzającego opłatę za gospodarowanie odpadami za miesiąc poprzedni oraz upoważnienia wytwórcy odpadów komunalnych (wzór upoważnienia znajduje się poniżej)  

Szczegółowe zasady odbioru odpadów przez PSZOK znajdują się w Regulaminie zamieszczonym poniżej.

Rodzaje odpadów przyjmowane przez PSZOK:

 • Zużyte opony
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z przebudowy, demontażu lub remontów budynków mieszkalnych - gruz ceglany, betonowy, potłuczone materiały ceramiczne, drewno, usunięte fragmenty tynku z wyłączeniem odpadów zawierających substancje niebezpieczne (np. opakowania po farbach, lakierach, asfalt, smoła itp.), papy, eternitu i azbestu
 • Meble i inne odpady wielkogabarytowe – wytworzone w gospodarstwie domowym, tj. łóżka, materace, meble, wózki dziecięce, deski, choinki, okna, drzwi, ceramika sanitarna (wanny, muszle klozetowe, umywalki), grube gałęzie, itp. z wyłączeniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek - ilość nielimitowana

Rodzaje odpadów które nie będą przyjmowane:

 • bioodpady stanowiące części roślin (wcześniej odpady zielone)
 • odpady zebrane nieselektywnie
 • odpady dostarczone w sposób nieselektywny
 • odpady niebędące odpadami komunalnymi, tj. pochodzące od podmiotów świadczących usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji lub napraw,
 • odpady niebezpieczne
 • odpady zużytych opon pochodzących z pojazdów innych niż: samochody osobowe, motocykle, motorowery, rowery, wózki rowerowe i inwalidzkie, czterokołowce oraz przyczepy do tych pojazdów

Podstawa prawna:

 • uchwała nr 729/XXII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 15 października 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Lublin ze zm.
 • uchwała nr 730/XXII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 15 października 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Lublin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze zm.

Lokalizacja PSZOK:

ul. Metalurgiczna 13k
obsługiwany przez 
Lubelskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
tel. 572 349 957
e-mail: biuro@lpgk.lublin.pl

Do pobrania

ekoLublin logo

Baner Wyszukiwarka odpadów - na pierwszym tle cztery pojemniki na odpady w kolorach żółtym, zielonym, niebieskim i brązowym

Baner Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - żółto-białe napisy na tle niebieskiego nieba i zielonej trawy

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie