W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Baterie i Akumulatory

Baterie i akumulatory zaliczane są do odpadów niebezpiecznych, których nie można wyrzucić do zwykłego kosza w domu czy na ulicy. Z uwagi na pokażną ilość substancji trujących i niebezpiecznych dla życia i zdrowia człowieka oraz środowiska naturalnego, baterie i akumulatory należy oddać w wyznaczonych punktach zbiórki, specjalnych pojemnikach na baterie, lub przy okazji zbiórki elektroodpadów. 

Występuje wiele typów baterii i akumulatorów, które w swoim składzie zawierają substancje niebezpieczne, które należy właściwie unieszkodliwić, ponieważ wyrzucone na dzikie wysypisko przedostają się do gleby i wód, przez co potrafią skazić teren na wiele lat. 

Baterie i akumulatory prawidłowo zagospodarowane, są poddawane recyklingowi, dzięki czemu, oprócz unieszkodliwienia w bezpieczny dla człowieka i środowiska sposób niebezpiecznych substancji, następuje odzysk substancji i surowców budujących. Pierwszym etapem jest mechaniczna obróbka, w trakcie której rozdzielane są substancje i surowce o takich samych właściwościach chemicznych i fizycznych, czyli frakcja metaliczna, polipropyleny, polietyleny, pasty (głównie ołowiowe) oraz elektrolit. Następnie stosowane są procesy fizykochemiczne, mające na celu odseparowanie od siebie poszczególnych substancji, takie jak:

  • Procesy pirometalurgiczne – wytopienie metali w specjalnych piecach w celu odzyskania np. ołowiu, cynku i kadmu. Pozostałe metale, jak miedź, chrom, żelazo, nikiel i mangan można również odzyskać, stosując dalsza obróbkę.
  • Procesy hydrometalurgiczne – polegają na alkalicznym lub kwaśnym ługowaniu odpowiednich frakcji pochodzących z obróbki mechanicznej baterii i akumulatorów. Następnie dzięki procesom fizykochemicznym, następuje rozdział i koncentracja określonych składników, aż do momentu powstania półproduktów, które mogą być wykorzystane w innych procesach technologicznych lub produkcyjnych.  Jest to proces dość oszczędny energetycznie i powoduje powstanie niewielkiej ilości odpadów wtórnych.   

Głównym produktem, który powstaje z recyklingu baterii i akumulatorów jest ołów rafinowany wysokiej czystości oraz stopy ołowiu, które następnie bardzo często wykorzystywane są przy wytwarzaniu nowych akumulatorów i baterii. W wyniku procesów fizykochemicznych powstaje również m.in. krystaliczny siarczan sodu o wysokiej czystości, który może być wykorzystany w przemyśle chemicznym, szklarskim, tekstylnym i papierniczym, natomiast odzyskany polipropylen i polietylen wykorzystywane są do produkcji tworzyw sztucznych.

Dzięki selektywnej zbiórce baterii i akumulatorów, oraz poddaniu ich procesom odzysku i recyklingu, całkowicie eliminowane jest bardzo duże zagrożenie dla zdrowia i człowieka oraz kondycji środowiska naturalnego, a dodatkowo odzyskuje się cenne surowce, które mogą być wykorzystane ponownie w wielu procesach produkcyjnych, oszczędzając surowce naturalne, paliwa kopalne, energię oraz wodę.   

Droga odpadu - Zużyte baterie i akumulatory

ekoLublin logo

Baner Wyszukiwarka odpadów - na pierwszym tle cztery pojemniki na odpady w kolorach żółtym, zielonym, niebieskim i brązowym

baner_kompostowanie

Baner Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - żółto-białe napisy na tle niebieskiego nieba i zielonej trawy

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie