W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Bioodpady stanowiące części roślin

Bioodpady stanowiące części roślin

Bioodpady stanowiące części roślin, powstające na terenie Lublina, stanowią dużą część ogólnej ilości odpadów powstających w gospodarstwach domowych, ponieważ od 1 lipca 2013 do 1 lipca 2014 odebrano z nieruchomości zamieszkałych w Lublinie ponad 4 960 200 kg. Prawidłowe ich zagospodarowanie stwarza duże możliwości ich ponownego wykorzystania, jak również znacząco ogranicza ich masę na składowiskach, gdzie do tej pory były one w większości kierowane. 

W nowym, gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, bioodpady stanowiące części roślin są jedną z podstawowych frakcji odpadów, która jest odbierana bezpośrednio z terenu nieruchomości. Powstają one od wczesnej wiosny do późnej jesieni i ich zagospodarowanie jest bardzo ważne pod względem ekologicznym, ekonomicznym, oraz w odniesieniu do osiągnięcia odpowiednich poziomów ograniczenia ich składowania.  

Bioodpadami stanowiącymi części roślin są wszystkie odpady powstające z pielęgnacji roślin np. skoszona trawa, liście, drobne gałęzie, kwiaty, resztki roślin oraz chwasty, więc powstają regularnie i w dość dużych ilościach. Biorąc pod uwagę powierzchnię Lublina, ilość terenów zielonych i zabudowy jednorodzinnej, masa bioodpadów stanowiących części roślin jest dość znaczna, a niezagospodarowana stanowiłaby bardzo duży problem na składowisku, lub co gorsza w przydrożnych rowach czy lasach. 

Podstawowym oraz kluczowym etapem prawidłowego postępowania z bioodpadami stanowiącymi części roślin jest ich selektywna zbiórka, dzięki czemu jak największa ich ilość może być odebrana przez firmę odbierającą odpady. Następnie bioodpady stanowiące części roślin odebrane od właścicieli nieruchomości trafiają do RIPOKu, gdzie pierwszym etapem ich recyklingu jest oczyszczenie z zanieczyszczeń, np. rozerwanie i usunięcie worków w których były składowane. Następnie poddawane są procesowi kompostowania, który trwa około 18 miesięcy. Proces ten odbywa się w pryzmach, w wyniku tlenowego rozkładu biomasy, przez co muszą być okresowo przerzucane mechanicznie, aby zapewnić odpowiednie natlenienie. W wyniku  kompostowania otrzymuje się gotowy nawóz, który jest wykorzystywany do rekultywacji terenów zniszczonych, zieleni miejskiej, lasów oraz parków.

Kompostowanie może być również doskonałym sposobem na bezpłatny i pełnowartościowy nawóz dla osób które posiadają własne trawniki, ogródki i działki. Wystarczy zaopatrzyć się lub samemu zbudować swój własny kompostownik, a następnie samodzielnie kompostować wszystkie bioodpady stanowiące części roślin. Niesie to za sobą bardzo dużo korzyści, przez ekonomiczne, czyli praktycznie bezpłatny nawóz, praktyczne np. wytwarzanie nawozu w domowym zaciszu, bez jeżdżenia do sklepów, aż do korzyści środowiskowych, ponieważ kompost jest doskonałym, naturalnym nawozem, ale również kompostowanie we własnym zakresie znacząco zmniejsza ilość bioodpadów stanowiących części roślin. Więcej informacji o zasadach i korzyściach kompostowania można odnaleźć na dole strony.

Od momentu wejścia w życie gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, bioodpady stanowiące części roślin zaczęły być odbierane zgodnie z harmonogramem z terenów nieruchomości, co zaowocowało znacznym wzrostem ilości odebranych bioodpadów stanowiących części roślin.

Co to jest kompostowanie?

Każdy, kto kiedykolwiek miał do czynienia z uprawianiem własnego ogrodu wie, że bioodpady stanowiące części roślin i organiczne mogą być bardzo pomocne przez zamienienie ich na „czarne złoto”, czyli kompost. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Lublin dopuszcza zagospodarowanie we własnym zakresie bioodpadów stanowiących części roślin z terenu nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi oraz zabudową zagrodową. 

Kompostowanie jest procesem, który zachodzi w przyrodzie wszędzie oraz jest idealnym sposobem na wykorzystanie bioodpadów stanowiących części roślin oraz niektórych odpadów kuchennych. Każda roślina prędzej czy później może stać się materiałem na kompost i jej zagospodarowanie w ten sposób powoduje zawracanie substancji np. potasu, azotu czy fosforu z powrotem do gleby i ponowne ich wykorzystanie przy uprawie nowych roślin. 
Dodatkowo przez kompostowanie zdecydowanie zmniejszy się ilość odpadów komunalnych, które zostaną oddane firmie komunalnej, a co za tym idzie zdecydowanie zmniejszy się ilość odpadów kierowanych do składowania. W ciągu roku można przekazać do kompostowania nawet 20-30% bioodpadów stanowiących części roślin pochodzących z gospodarstwa domowego.
Każdy, kto mając swój ogród, założy swój kompostownik, dwa razy się zastanowi przed oddaniem tego typu odpadów. 

Co można osiągnąć przez kompostowanie:

 • kompost jest tanim i doskonałym nawozem, który możemy przygotować samodzielnie w zaciszu własnej posesji 
 • doskonale użyźnia glebę, zatrzymuje wilgoć, powoduje że gleba jest pulchna i przewiewna
 • kompost można wykorzystać przy uprawie każdego rodzaju roślin 
 • działanie kompostu w żaden sposób nie może zaszkodzić roślinom ani glebie
 • dzięki kompostowaniu znacznie ograniczymy ilość odpadów jakie mogłyby trafić na składowisko, a co za tym idzie czynnie przyczynimy się poprawy stanu środowiska naturalnego

Podstawowe zasady kompostowania:

 1. kompostownik powinien być posadowiony na naturalnym podłożu, aby żyjące z glebie mikroorganizmy i bakterie mogły swobodnie dostać się do kompostownika
 2. należy zapewnić dobry dopływ powietrza do kompostownika, czyli postawić go w przewiewnym miejscu
 3. wkład do kompostownika powinien być ubity, jednak nie za mocno aby dopływ tlenu był prawidłowy
 4. aby dopływ tlenu był aż do środka pryzmy kompostu można umieścić w środku kompostownika rurkę perforowaną, która wychodzi na zewnątrz
 5. kompostownik może stać zarówno na słońcu jak i w cieniu, jednak ustawienie kompostownika na słońcu powoduje wysuszanie materiału (trzeba dbać o prawidłową wilgotność)
 6. trzeba segregować odpady, które chcemy wrzucić do kompostownika, ponieważ nie wszystkie się nadają
 7. należy jak najlepiej rozdrobnić materiał wrzucany do kompostownika, ponieważ to przyśpiesza zachodzące procesy
 8. należy dbać o prawidłowe nawilgotnienie kompostu. Jeżeli jest za bardzo wilgotny możemy dodać warstwę pochłaniającą wilgoć, np. tekturę czy zgnieciony w kulki papier. Kompost powinien być wilgotny a nie mokry. Jeżeli weźmie się garść kompostu i ściśnie, to nie powinna wylecieć z niego woda
 9. po dodaniu kolejnej warstwy odpadów należy zamknąć pokrywę kompostownika lub przykryć go, aby nie tracić wilgotności ani ciepła
 10. dobrze jest od czasu do czasu wymieszać kompost, aby przyśpieszyć proces oraz zwiększyć dopływ tlenu do poszczególnych warstw (proces tlenowy, w przeciwieństwie do beztlenowego przebiega bez nieprzyjemnego zapachu)

Gotowy kompost powinien mieć kolor czarny lub mocno ciemnobrązowy, zapach świeżej ziemi, powinien być pulchny i mieć temperaturę otoczenia. Jeżeli kolor jest jaśniejszy lub temperatura pryzmy jest wyższa niż otoczenia, oznacza to, że procesy wewnątrz jeszcze się nie zakończyły i trzeba jeszcze trochę poczekać. 

Okres oczekiwania na gotowy kompost wynosi przeważnie 6 miesięcy, czyli jeżeli kompostownik założymy na wiosnę, to jesienią będziemy mieli gotową pierwszą partię kompostu. Jednak czas oczekiwania na gotowy kompost może być dłuższy, w zależności od dynamiki procesów zachodzących przy kompostowaniu.

Droga odpadu - Bioodpady stanowiące części roślin

Etap 1 - koszenie trawy, przycinanie gałęzi
Etap 2 - powstanie bioodpadu stanowiącego części roślin
Etap 3 - PRAWIDŁOWA SEGREGACJA ODPADU - POJEMNIK LUB WOREK NA BIOODPADY STANOWIĄCE CZĘŚCI ROŚLIN
Etap 4 - odbiór pojemnika przez firmę odbierającą odpady
Etap 5 - transport do RIPOK - mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów
Etap 6 - przygotowanie surowca do kompostowania – rozrywanie worków z bioodpadami stanowiącymi części roślin
Etap 7 - kompostowanie trwa około 18 tygodni, odbywa się w pryzmach
Etap 8 - otrzymujemy gotowy nawóz, który wykorzystywany jest do rekultywacji terenów zniszczonych, zieleni miejskiej, lasów, parków, 

ekoLublin logo

Baner Wyszukiwarka odpadów - na pierwszym tle cztery pojemniki na odpady w kolorach żółtym, zielonym, niebieskim i brązowym

Baner Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - żółto-białe napisy na tle niebieskiego nieba i zielonej trawy

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie