W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Elektroodpady

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, nazywany potocznie „elektrośmieciami” jest takim rodzajem odpadu, którego ilość wzrasta w dość dużym tempie. Urządzenia elektryczne i elektroniczne stanowią nieodzowny element naszego codziennego życia. Nikt teraz nie wyobraża sobie życia bez lodówki, pralki, telewizora, żelazka, telefonu czy komputera, przez co w każdym domu ich ilość waha się od kilku do nawet kilkunastu. 

Elektroodpadami są wszystkie zepsute, zużyte lub niepotrzebne sprzęty, które do działania potrzebują prądu lub pól elektromagnetycznych. Jest to specyficzna grupa urządzeń i odpadów, ze względu na ich właściwości oraz skład. Większość z nich w swoim składzie posiada pierwiastki i substancje, które są bardzo szkodliwe dla zdrowia i życia człowieka oraz dla środowiska naturalnego.  Szkodliwe substancje pochodzące z elektroodpadów mogą bezpośrednio dostawać się do organizmu człowieka, ale również pośrednio, to znaczy na początku migrują do środowiska naturalnego (wód, gleby czy powietrza), następnie przedostają się do roślin i zwierząt a następnie są wchłaniane przez człowieka. Są to m.in.: kadm, rtęć, związki bromu, PCB (polichlorobinenyle), lit, R-12 (freon), azbest, ołów czy chrom. 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można podzielić na 10 podstawowych grup:

 • Wielkogabarytowe urządzenia AGD
 • Małogabarytowe urządzenia AGD
 • Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny
 • Sprzęt RTV
 • Sprzęt oświetleniowy
 • Narzędzia elektryczne i elektroniczne
 • Zabawki, sprzęt relaksacyjny i sportowy
 • Przyrządy medyczne
 • Przyrządy do kontroli
 • Automaty do wydawania

Recykling elektroodpadów polega na ich demontażu na części pierwsze w wyspecjalizowanych zakładach, po czym otrzymane materiały są grupowane na poszczególne rodzaje surowców, które następnie oddawane są do ponownego użycia. Z elektroodpadów można odzyskać m.in.: tworzywa sztuczne różnego rodzaju, metale w tym stal, ołów i aluminium, szkło, gazy takie jak np. freon lub gazy zawarte w świetlówkach oraz metale szlachetne jak miedź, złoto, srebro i platyna. Obudowy wykonane z tworzyw sztucznych i metali w zakładzie są rozdrabniane na małe kawałeczki i wysyłane do zakładów odzysku i recyklingu lub wytwarzane jest z nich paliwo alternatywne.

Korzyści płynące z recyklingu Elektroodpadów:

 • Zdrowie człowieka oraz środowisko naturalne nie będzie narażone na działanie trujących substancji i pierwiastków znajdujących się w elektroodpadach.
 • Tworzywa sztuczne, szkło, metale, (w tym metale szlachetne) niektóre substancje, można ponownie wykorzystać. Dzięki temu oszczędza się energię, zmniejsza się wydobycie zasobów naturalnych oraz znacznie zmniejsza się emisję zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych do atmosfery i środowiska naturalnego.
 • Elektroodpady to najbardziej dynamicznie przybywający rodzaj odpadów. Dzięki recyklingowi zaoszczędzamy cenne miejsce, które byłoby przeznaczone na ich składowanie.
 • Świadomość ekologiczna społeczeństwa wzrasta. Uświadamiamy sobie ile kupujemy urządzeń elektrycznych, jak je wykorzystujemy i jak się ich pozbywamy. Nabieramy poczucia odpowiedzialności za środowisko i wyrabiamy w sobie i w swoim otoczeniu prawidłowe nawyki w postępowaniu z urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi.

Ilość „elektrośmieci” w II półroczu 2013 roku znacznie wzrosła (do poziomu 1 615,7 ton) w porównaniu z I półroczem (961 ton), co może być związane z coraz większym upowszechnieniem systemu zbiórki elektroodpadów, oraz rosnącą świadomością ekologiczną mieszkańców Lublina. 

ekoLublin logo

Baner Wyszukiwarka odpadów - na pierwszym tle cztery pojemniki na odpady w kolorach żółtym, zielonym, niebieskim i brązowym

Baner Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - żółto-białe napisy na tle niebieskiego nieba i zielonej trawy

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie