W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Odpady zmieszane

Odpady zmieszane stanowią największą wagowo frakcję odpadów wytwarzanych i odbieranych z terenu nieruchomości zamieszkałych w Lublinie. W ciągu roku odebrane zostało ponad 59 602 150 kg tego typu odpadów. 

Na podstawie morfologii odpadów, największy udział w odpadach zmieszanych stanowią odpady organiczne, które stanowi w zależności od rodzaju zabudowy od 62% do 65%. Niestety kolejne frakcje odpadów, które znajdują się w odpadach zmieszanych są odpadami, które powinny znajdować się w innych frakcjach odpadów. Dużą grupę stanowią odpady, które powinny być we frakcji suchej czyli szkło, papier, metale, tworzywa sztuczne, tekstylia i odpady opakowaniowe. Patrząc na udział procentowy, odpady surowcowe stanowią około 33% ogólnej masy odpadów zmieszanych, także istnieje jeszcze bardzo duża ilość odpadów surowcowych, która dzięki prawidłowo prowadzonej selektywnej zbiórce odpadów powinna znaleźć się we frakcji suchej, aby proces odzysku i recyklingu zadziałał jak najbardziej optymalnie i szczelnie.

Porównując ilość odebranych odpadów zmieszanych w I połowie 2013 roku, czyli przed wejściem gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, oraz II połowy 2013 roku, czyli już po wejściu gminnych systemów, można zauważyć spadek ilości odebranych odpadów zmieszanych w II połowie 2013 roku (z poziomu 45 579,71 ton w I półroczu do 43 465,97 ton w II półroczu), co może być spowodowane wejściem w życie zasad gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zwiększoną selektywną zbiórką odpadów wśród mieszkańców Lublina.

W przypadku odpadów zmieszanych, podobnie jak w przypadku pozostałych frakcji odpadów, kluczową rolę odgrywa selektywna zbiórka odpadów u źródła, czyli w naszych domach. Odpady zmieszane, odebrane z terenu nieruchomości, następnie muszą trafić w pierwszej kolejności do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), gdzie są poddawane dwóm etapom sortowania. Pierwszym etapem jest wysortowanie z ogólnego strumienia odpadów zmieszanych, tych odpadów, które mogą być poddane recyklingowi i ponownie wykorzystane. Następnie poddaje się je kolejnemu sortowaniu, które ma na celu wysortowanie odpadów o odpowiednich parametrach, aby mogło z nich powstać paliwo alternatywne, które może być wykorzystane m.in. w cementowni, zastępując paliwa stałe. Po wysortowaniu z odpadów zmieszanych elementów, które mogą być poddane recyklingowi oraz elementów z których może powstać paliwo alternatywne, zostają pozostałości po sortowaniu, z którymi nie można już nic zrobić i to te odpady trafiają na składowisko. 

Po wejściu w życie nowych zasad w gospodarowaniu odpadami komunalnymi, znacznie zmniejszyła się ilość odpadów zmieszanych, które nieprzetworzone kierowane były bezpośrednio na składowisko odpadów. W tym momencie zanim trafią na składowisko, muszą być poddane procesom segregacji, aby na składowisko trafiały tylko te odpady, z którymi nie można już nic zrobić.

ekoLublin logo

Baner Wyszukiwarka odpadów - na pierwszym tle cztery pojemniki na odpady w kolorach żółtym, zielonym, niebieskim i brązowym

baner_kompostowanie

Baner Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - żółto-białe napisy na tle niebieskiego nieba i zielonej trawy

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie