W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Zasada 3xR

Zmniejszanie ilości powstających odpadów jest jednym z podstawowych celów idei zrównoważonego rozwoju i utrwalania prawidłowych wzorców proekologicznych i konsumenckich.

Według definicji opracowanej w Oslo w 1994 roku podczas konferencji OECD (Organization for Economic Co-operation and Development – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) zrównoważona konsumpcja oznacza „wytwarzanie i korzystanie z produktów i usług spełniających podstawowe potrzeby, jednocześnie minimalizujących absorpcję zasobów naturalnych i materiałów toksycznych, jak również ograniczających emisję odpadów i zanieczyszczeń przez cały cykl życia produktu lub usługi, jednocześnie w taki sposób, aby nie narazić na niebezpieczeństwo niezaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń˝. Wzrastająca ilość wytwarzanych odpadów, nie tylko na terenie Polski, ale również w obszarze krajów UE, stanowi jeden z największych problemów. Bardzo dużą część z ogólnej masy odpadów stanowią odpady opakowaniowe, czyli różnego rodzaju kartoniki, butelki, puszki, worki, siatki foliowe, słoiki i butelki, które bardzo często są jednorazowego użytku. Ich krótki cykl życia oznacza, że cały czas trzeba pozyskiwać surowce i wykorzystywać zasoby energii aby wytworzyć nowe, aby zaspokoić popyt. Natomiast już wytworzone i wykorzystane od razu stają się odpadem i bardzo często są kierowane na składowiska, bez wykorzystania ich potencjału surowcowego i energetycznego.

Niedostateczna świadomość ekologiczna i konsumencka jest podstawowym problemem w ograniczaniu ilości odpadów. Kluczowa w tym zakresie jest selektywna zbiórka odpadów, która pozwala na zabranie jak największej ilości odpadów surowcowych, które można następnie poddać recyklingowi. Kolejnym ważnym elementem jest świadoma konsumpcja na co dzień. Bardzo dużo ludzi w dalszym ciągu korzysta z jednorazowych toreb foliowych, kubków plastikowych, butelek PET, nie zastanawiając się nad tym, że mogą być one bardzo skutecznie zastąpione przez torby czy szklane opakowania wielokrotnego użytku, które są przy dłuższym użytkowaniu, są bardziej oszczędne, wygodne i praktyczne, a dodatkowo zmniejszają zapotrzebowanie na jednorazowe produkty, które bardzo szybko stają się odpadem i problemem m.in. dla środowiska. 

Zasada 3xR czyli Reduce, Reuse, Recycle, w bardzo dobry sposób wskazuje jak należy prawidłowo postępować z odpadami, aby powstawało ich jak najmniej, a jak już powstaną to, były ponownie wykorzystane. Trzymając się tej zasady powinniśmy:

 • ograniczać ilość kupowanych produktów, lub też kupować świadomie, aby zmniejszyć liczbę powstających odpadów,
 • jak najbardziej efektywnie oraz w miarę możliwości wykorzystywać wielokrotnie posiadane produkty,
 • segregować odpady, aby surowce w nich zawarte w odpadach mogły być ponownie wykorzystane.

Każdego dnia nasze nawyki i czynności wpływają na kondycję środowiska naturalnego, dlatego bardzo ważna jest świadomość, że wszystko co robimy, w określony sposób wpływa na nasze otoczenie. Bardzo prostym przykładem łańcucha zależności jest zgniatanie odpadów opakowaniowych, wykonanych z plastiku lub kartonów po sokach, co powoduje ich mniejszą objętość, co sprawia, że więcej ich zmieści się w kontenerze przeznaczonym do selektywnej zbiórki. To z kolei wpływa na redukcję poziomu spalin, bo obniżamy koszty transportu zużytych opakowań do sortowni odpadów. 

Pierwszą zasadą jest redukcja (Reduce). Polega ona w dużej części na świadomym kupowaniu np. poprzez planowanie zakupów, co pozwala na wybór tylko tych produktów, które są nam potrzebne. Podstawowym problemem jest to, że bardzo często kupujemy produkty,  które nie są nam do końca potrzebne, a później nie wiedząc co z mini zrobić w końcu je wyrzucamy, co powoduje generowanie odpadów. Świadome planowanie zakuków polega również na wyborze tych produktów, które stanowią jak najmniejsze zagrożenie dla środowiska, jak i dla naszych domowych budżetów. Prostym przykładem są opakowania produktów. W dzisiejszych czasach oprócz funkcji czysto ochronnych i magazynowych, służą również do przyciągnięcia osoby kupującej oraz zachęcenia jej do kupna właśnie tego produktu. Niestety, ale ten cel jest osiągany bardzo często poprzez wykorzystanie dużej ilości materiałów i rodzajów opakowań, np. różnego rodzaju kremy, pasty czy inne tego typu oprócz podstawowego opakowania szklanego lub z tworzywa sztucznego, są pakowane w folię ochronną i dodatkowo w pudełko papierowe lub wielomateriałowe, bardzo często większe niż samo opakowanie kremu lub pasty. Najmniej szkodliwe dla środowiska opakowanie to takie, które spełnia swoją podstawową funkcję, a jest wykonane z jak najmniejszej ilości surowców i materiałów. Jeżeli dany produkt jest w podstawowym opakowaniu, które spełnia wszystkie swoje funkcje, nie ma potrzeby go dodatkowo pakować w kolejne opakowania. Jest to tylko i wyłącznie chwyt marketingowy, aby przyciągnąć kupującego, natomiast pod względem ekologicznym jest szkodliwym zabiegiem, a dodatkowo wpływa na wzrost ceny samego produktu. Nabywca produktu myśli, że tak nieduże opakowanie nie stanowi aż takiego problemu, jednak patrząc na to, że miliony ludzi w danym miesiącu kupuje np. pastę do zębów lub krem, to ilość dodatkowych opakowań, która bardzo szybko staje się odpadem wzrasta lawinowo. Dlatego idąc na zakupy powinniśmy zastanawiać się nad wyborem produktów, zwracać uwagę na opakowanie produktu, oznakowanie produkty (ekoznaki), ponieważ nasz wybór ma znaczenie.

Drugą zasadą jest ponowne wykorzystywanie produktów (Reuse). Pozwala nam jak najlepiej wykorzystywać produkty, które niejednokrotnie są określane jako jednorazowe. Najłatwiej jest wyrzucić i pozbyć się problemu, ale takie pozbywanie się niektórych produktów powoduje generowanie dużej masy dodatkowych odpadów, które mogą być ograniczone poprzez ponowne wykorzystywanie foliowych toreb, naprawianie zepsutych sprzętów elektrycznych czy elektronicznych lub oddawanie ich podczas zakupu nowych sprzętów. 

Trzecią zasadą jest odzyskiwanie i ponowne wprowadzanie do obiegu (Recycle), gdzie kluczową rolę odgrywa selektywna zbiórka odpadów. Im więcej opadów jest zebranych i odebranych selektywnie, tym  więcej ich zostanie poddane recyklingowi. Powstałe w wyniku tego surowce wtórne, zostaną wykorzystane w procesie produkcyjnym nowych produktów, oszczędzając naturalne surowce, które byłyby wykorzystane oraz znaczne ilości energii, która byłaby wykorzystana w pierwotnym procesie produkcyjnym. 

Przykładowe zasady 3xR:

 • kupować tylko potrzebne nam produkty,
 • nie ulegać reklamom i chwytom marketingowym,
 • zwracać uwagę na opakowania produktów, unikać produktów wielokrotnie opakowanych, starać się kupować produkty w ekologicznych opakowaniach np. szklanych butelkach zwrotnych, które można ponownie wykorzystać,
 • wykorzystywać stare produkty, zamiast kupować nowe, a stare wyrzucać,
 • nie wyrzucać niepotrzebnych produktów, lepiej spróbować sprzedać je lub oddać komuś, kto je jeszcze wykorzysta,
 • na zakupy najlepiej iść z własną torbą wielorazową,
 • segregować odpady,
 • czytać opisy i składy produktów na opakowaniach,
 • starać się kupować produkty wyprodukowane z surowców wtórnych,
 • uzupełniać swoją wiedzę o sposobach produkcji i unieszkodliwiania danych produktów.

Podsumowując, trzymając się zasady 3xR, mamy wpływ na poprawę kondycji środowiska naturalnego, przyczyniamy się do ograniczenia ilości wykorzystywanych surowców naturalnych, zwiększamy ilość surowców wtórnych, które ponownie zostaną wprowadzone na rynek oraz znacznie ograniczamy ilość powstających odpadów.  

Jeżeli chcesz poznać więcej prostych wskazówek jak być EKO oszczędzając energię i zasoby, wejdź tutaj.

ekoLublin logo

Baner Wyszukiwarka odpadów - na pierwszym tle cztery pojemniki na odpady w kolorach żółtym, zielonym, niebieskim i brązowym

Baner Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - żółto-białe napisy na tle niebieskiego nieba i zielonej trawy

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie