W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Odpady niebezpieczne i chemikalia

Odpady niebezpieczne i chemikalia

Odpadami niebezpiecznymi są wszystkie rodzaje odpadów, które ze względu na swoje właściwości, pochodzenie lub skład mogą zagrażać zdrowiu i życiu ludzi oraz środowisku naturalnemu.  Mogą one być trujące, palne, żrące, zakaźne i szkodliwe, dlatego gospodarowanie nimi wymaga prawidłowego postępowania, prowadzenia i szczegółowej kontroli. Powstają one zarówno w gospodarstwach domowych, przemyśle i innych gałęziach gospodarki. 

Właściwy sposób zagospodarowania odpadów niebezpiecznych:

 • minimalizacja powstających odpadów niebezpiecznych
 • wysegregowanie jak największej ilości odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych 
 • odzysk lub unieszkodliwienie wszystkich zebranych odpadów niebezpiecznych w przystosowanych do tego instalacjach


Do odpadów niebezpiecznych zaliczane są m.in.:

 • odpady zawierające PCB (polichlorowane bifenyle)
 • odpady azbestowe
 • oleje smarowe
 • baterie i akumulatory
 • odpady medyczne i weterynaryjne
 • świetlówki i żarówki energooszczędne
 • przeterminowane leki
 • kwasy
 • rozpuszczalniki
 • alkalia
 • odczynniki fotograficzne
 • środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
 • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 
 • urządzenia zawierające freony
 • farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
 • detergenty zawierające substancje niebezpieczne
 • drewno zawierające substancje niebezpieczne

 

Wśród odpadów komunalnych produkowanych w naszych domach możemy niejednokrotnie natknąć się na odpady zaliczane do kategorii niebezpiecznych, jak np.

 • baterie i akumulatory (baterie, akumulatory stosowane w narzędziach domowych, akumulatory samochodowe, baterie guzikowe)
 • przeterminowane leki
 • świetlówki i żarówki energooszczędne
 • chemikalia i opakowania po nich (farby, lakiery, kleje, rozpuszczalniki, kwasy itp.)
 • środki ochrony roślin
 • przepracowane oleje silnikowe

 

Miejsca i sposób odbioru odpadów niebezpiecznych na terenie Lublina:

Lokalizacja pojemników w aptekach

Rozmieszczenie stałych i mobilnych punktów zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 

Pojemniki na odpady niebezpieczne są pomalowane w taki sposób, aby w łatwo mogły być odróżnione od zwykłych pojemników na odpady komunalne. Są one podzielone na specjalnie podpisane segmenty, do których można wrzucić tylko określony rodzaj odpadu niebezpiecznego. Zapobiega to mieszaniu tego typu odpadów, oraz substancji w nich zawartych, które mogą wchodzić ze sobą w niepożądane reakcje chemiczne.

Pojemniki na odpady niebezpieczne są specjalnie skonstruowane, aby żadne substancje, które są bardzo szkodliwe, nie przedostały się na zewnątrz, jak i nie mieszały się pomiędzy sobą.

Do pojemników wrzucamy:

 • przepracowane oleje i opakowania po przepracowanych olejach
 • rozpuszczalniki i opakowania po rozpuszczalnikach
 • farby wodne i olejne i opakowania po farbach wodnych i olejnych
 • środki ochrony roślin i opakowania po środkach ochrony roślin
 • zużyte świetlówki
 • przeterminowane leki
 • zużyte baterie         

WAŻNE!

Źródła światła (np. żarówki lub świetlówki) należy w pojemniku, we właściwej wrzutni, umieszczać w sposób ostrożny, niepowodujący ich uszkodzenia np. w ich oryginalnych opakowaniach

Lokalizacja pojemników na odpady niebezpieczne:

Lokalizacja (osiedle – ulica)
Firma obsługująca pojemniki - Lubelska Agencja Ochrony Środowiska S.A.
 1. os. 40-lecia – ul. Niepodległości 1 (od strony garaży, wjazd ul. Zawilcową)
 2. os. 30-lecia – ul. Kustronia 12 (parking przy cmentarzu)
 3. os. Jagiellońskie – ul. Królowej Jadwigi 2 (koło altany śmietnikowej)
 4. os. Tatary – ul. Motorowa 6 (na placu pomiędzy blokami)
 5. os. Moniuszki – ul. Kiepury 5 (na dole przy pawilonach)
 6. os. Lipińskiego – ul. Paganiniego (za administracją)
 7. os. Prusa – ul. Faraona 6 (za komisariatem)
 8. Katolicki Uniwersytet Lubelski – ul. Konstantynów 1 (na terenie uczelni, w godzinach 7:00 - 15:00) 
 9. os. Skarpa – ul. Przytulna 4 (przy Administracji, w godzinach 7:00 - 16:00)
 10. os. Słowackiego – ul. Balladyny 10 (przy garażach)
 11. os. Nałkowskich – ul. Nałkowskich 118

ekoLublin logo

Baner Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - żółto-białe napisy na tle niebieskiego nieba i zielonej trawy

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie

Akcja Moje Miasto to też Twój dom