W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1579) zniosła z dniem 6 września 2019 r. istnienie regionów gospodarki odpadami oraz definicję regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), w ich miejsce utworzono instalacje komunalne (IK).

Listę instalacji komunalnych publikują w swoich Biuletynach Informacji Publicznej urzędy marszałkowskie.

Lista prowadzona przez Marszałka Województwa Lubelskiego na podstawie art. 38b ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2021.779 ze zm.)

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lublin niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

 • niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:
  • Zakład Zagospodarowania Odpadów KOM-EKO S.A. - ul. Metalurgiczna 17 a, Lublin
  • Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach - ul. Przemysłowa 35 A,  24-200 Bełżyce
  • Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Wólce Rokickiej - Wólka Rokicka, 21-100 Lubartów
  • Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. - Lasy, ul. Jodłowa 70, Kraśnik
 • bioodpadów stanowiących odpady komunalne:
  • Zakład Zagospodarowania Odpadów KOM-EKO S.A. - ul. Metalurgiczna 17 a, Lublin
  • Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach - ul. Przemysłowa 35 A,  24-200 Bełżyce
  • Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Wólce Rokickiej - Wólka Rokicka, 21-100 Lubartów
  • Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. - Lasy, ul. Jodłowa 70, Kraśnik                                                    
 • pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
  • Składowisko Odpadów w Rokitnie 21-100 Lubartów
  • Składowisko Odpadów Lasy ul. Jodłowa 70, 23-200 Kraśnik

 

ekoLublin logo

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie

Gra Super Eko

Akcja Moje Miasto to też Twój dom