W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Ciepłe Mieszkanie

W poniedziałek (26 czerwca) ruszył nabór wniosków do Programu „Ciepłe mieszkanie” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

W ramach projektu właściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych mogą ubiegać się o środki na wymianę źródła ciepła na paliwa stałe na inne bardziej ekologiczne systemy lub podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego systemu ogrzewania. Nabór wniosków będzie realizowany w trybie ciągłym do 31 grudnia 2024 r. W ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, wysokość  uzyskanego przez Miasto Lublin dofinansowania wynosi 2,3 mln zł.

Walka ze smogiem to jedno z priorytetowych działań Miasta na rzecz ochrony środowiska. Podejmowane przez Lublin inicjatywy obejmują m.in. realizację Programu Ograniczania Niskiej Emisji, czyli wsparcie mieszkańców przy wymianie pieców i kotłów na paliwa stałe, które emitują znaczne ilości zanieczyszczeń. Program „Ciepłe mieszkanie” będzie doskonałym uzupełnieniem naszych dotychczasowych działań w zakresie poprawy jakości powietrza w mieście – mówi Marta Smal-Chudzik, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin.

Dofinansowanie przysługuje do wymiany źródła ciepła na paliwa stałe na: kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewanie elektryczne, pompę ciepła albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego systemu ogrzewania. Dodatkowo, oprócz tych prac, uczestnicy programu będą mogli wykonać nową instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymianę okien i drzwi oraz wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła.

Do kosztów objętych dofinansowaniem kwalifikuje się także koszt przygotowania dokumentacji projektowej przedsięwzięcia. Należy pamiętać, że otrzymanie środków na wymianę drzwi i okien jest możliwe wyłącznie w przypadku wymiany nieefektywnego źródła ciepła. Na jeden lokal mieszkalny przysługuje jedno dofinansowanie. Program nie obejmuje budynków ogrzewanych miejską siecią ciepłowniczą lub siecią gazową.

O wsparcie mogą ubiegać się właściciele lub współwłaściciele lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, spełniający określone kryteria dochodowe, od których uzależniona jest wysokość dofinansowania:

  • do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł na jeden lokal mieszkalny, dla osób, których roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 tys. zł;
  • do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł na jeden lokal mieszkalny, dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2342 zł w gospodarstwie jednoosobowym;
  • do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny, dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym, lub posiadających ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

We wniosku o dofinansowanie powinny znaleźć się, m.in.: dane wnioskodawcy, informacja o uzyskanym dochodzie za poprzedni rok podatkowy, powierzchnia lokalu, numer księgi wieczystej lub aktu notarialnego, rodzaj dotychczasowego źródła ciepła, a w przypadku wymiany stolarki okiennej i drzwiowej – ilość okien i drzwi. Formularze do pobrania na dole strony.

Dokumenty można składać do 31 grudnia 2024 r. w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin przy ul. Tomasza Zana 38 oraz we wszystkich Biurach Obsługi Mieszkańców (przyul. Filaretów 44, Szaserów 13-15, Kleeberga 12a, Wolskiej 11 i Wieniawskiej 14 ).

Więcej informacji można uzyskać na stronie czystepowietrze.gov.pl oraz pod numerami telefonu 81 466 2621 lub 81 466 2609.

Ważne!

  • Wnioski mogą złożyć jedynie osoby, które są właścicielami bądź współwłaścicielami lokalu mieszkalnego z indywidualnym źródłem ciepła na paliwo stałe znajdującego się w budynku wielorodzinnym na terenie Gminy Lublin.
  • Data wystawienia pierwszej faktury nie może nastąpić wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez Beneficjenta z Gminą Lublin.
  • W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.
  • Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym nie jest możliwe w przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej.

Stan wdrażania Programu Ciepłe Mieszkanie na terenie Miasta Lublin (stan na 1 marca 2024 r.)

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie przez Beneficjentów końcowych Liczba podpisanych umów o dofinansowanie Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez Beneficjentów końcowych Kwota wypłaconego dofinansowania Beneficjentom końcowym
10 4 1 31 815,00 PLN
logo NFOŚiGW logo WFOŚiGW logo programu Ciepłe Mieszkanie

Do pobrania

ekoLublin logo

Baner Wyszukiwarka odpadów - na pierwszym tle cztery pojemniki na odpady w kolorach żółtym, zielonym, niebieskim i brązowym

baner_kompostowanie

Baner Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - żółto-białe napisy na tle niebieskiego nieba i zielonej trawy

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie