W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Program ograniczania niskiej emisji

Program ograniczania niskiej emisji

Program ograniczania niskiej emisji (PONE) 2020

Miasto Lublin realizuje PONE zgodnie z uchwałą nr 544/XVI/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji.

Podstawą wzięcia udziału w PONE jest złożenie wniosku o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami: harmonogramem rzeczowo-finansowym, dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do budynku/lokalu (np. aktualny wypis z księgi wieczystej, kserokopia aktu notarialnego).

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony jest w sposób ciągły, a wnioski rozpatrywane są według kolejności wpływu. Wnioski można przesyłać drogą pocztową na adres: Wydział Ochrony Środowiska, ul. Tomasza Zana 38, 20-601 Lublin. Istnieje również możliwość złożenia wniosków do specjalnych pojemników w kształcie urn w Biurach Obsługi Mieszkańców (ul. Wieniawska 14, ul. Filaretów 44, ul. Franciszka Kleeberga 12A, ul. Szaserów 13-15, ul. Stanisława Leszczyńskiego 20).

Mieszkańcy zainteresowani skorzystaniem z PONE po złożeniu wniosku powinni wstrzymać się z wymianą ogrzewania do momentu, w którym pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska protokolarnie potwierdzą, że likwidowane źródło grzewcze na paliwo stałe jest jedynym źródłem ogrzewania dla danej nieruchomości/lokalu.

O dotację w ramach PONE mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne (w tym najemcy lokali komunalnych), wspólnoty mieszkaniowe, a także osoby prawne, przedsiębiorcy, czy jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. W przypadku najemców lokali komunalnych do wniosku należy dołączyć również zgodę zarządcy budynku na wymianę ogrzewania oraz akt najmu lokalu komunalnego.

W przypadku budynku lub lokalu należącego do kilku właścicieli wniosek składa każdy ze współwłaścicieli lub jeden ze współwłaścicieli, dołączając jednocześnie odpowiednie dla tego celu pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych osób.

PONE obejmuje dofinansowanie działań polegających na trwałej zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym w lokalach i nieruchomościach w granicach administracyjnych Miasta Lublin, na:

  • podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
  • ogrzewanie elektryczne,
  • pompy ciepła,
  • ogrzewanie gazowe,
  • ogrzewanie olejowe,
  • system hybrydowy (mieszane systemy centralnego ogrzewania z wyłączeniem systemów opartych na paliwach stałych).

Maksymalna dotacja może wynieść do 50% poniesionych, udokumentowanych kosztów. Dotacja przysługuje na wymianę pracujących systemów ogrzewania opartych na paliwie stałym (węgiel, drewno), które stanowią trwałe wyposażenie budynku lub lokalu i są jedynym źródłem ogrzewania.

Rozliczenie dotacji następuje na podstawie umowy po zrealizowaniu zadania zgodnie z wnioskiem o rozliczenie dotacji. Do wniosku o rozliczenie należy dołączyć kserokopie faktur i rachunków (oryginały do wglądu) oraz dokumenty potwierdzające zakres, termin i prawidłowość wykonanych prac.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin, ul. Tomasza Zana 38, pok. 103 lub pod numerem telefonu (81) 466 26 21, 81 466 26 00.

Uchwała nr 544/XVI/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji

Do pobrania

Likwidacja pieców kaflowych w budynku wielorodzinnym- podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej

Zmiana ogrzewania na gazowe

Przed                                                  Po

ekoLublin logo

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie

Gra Super Eko

Akcja Moje Miasto to też Twój dom