W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Programy

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki ochrony środowiska, sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska.

Program ochrony środowiska miasta Lublin na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 został przyjęty Uchwałą nr 922/XXIX/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 27 maja 2021 r.

Zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (w brzmieniu obowiązującym do dnia 14 listopada 2019 r). na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska, starosta sporządzał, co 5 lat mapy akustyczne.

Mapa akustyczna Miasta Lublin wykonana w 2017 r. obowiązuje do dnia 30 czerwca 2022 r.

Zgodnie z art. 119 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (obowiązującym do dnia 14 listopada 2019 r). dla terenów, na których poziom hałasu przekraczał poziom dopuszczalny, tworzono programy ochrony środowiska przed hałasem, których celem było dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego.

Program ochrony środowiska przed hałasem miasta Lublin został przyjęty Uchwałą nr 74/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. i obowiązuje do dnia 18  lipca 2024 r.

ekoLublin logo

Baner Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - żółto-białe napisy na tle niebieskiego nieba i zielonej trawy

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie

Akcja Moje Miasto to też Twój dom