W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Park Zawilcowa

Teren planowanego Parku przy ul. Zawilcowej obejmuje 16 ha w północno-wschodniej części Lublina w dolinie rzeki Bystrzycy. Od strony północnej graniczy z osiedlami zabudowy wielorodzinnej a od południowej i wschodniej z Rodzinnym Ogródkiem Działkowym „Kalina”.

Park będzie zlokalizowany na obszarze dawnego składowiska odpadów, które zostało zamknięte w 1974 roku. W jego zachodniej części znajdują się fragmenty zabudowań nieczynnej oczyszczalni ścieków Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. W latach 1993 – 2006 teren został poddany rekultywacji polegającej na zasypaniu materiałami organicznymi (liście i gałęzie) oraz ziemią.

W 2013 roku rozpoczęto pierwszy etap prac przy budowie Parku, który obejmował jego południowo-zachodni fragment przeznaczony pod plac zabaw. Teren został uprzątnięty z odpadów komunalnych i gruzu, zniwelowany, wykonano alejkę z kostki betonowej biegnącą od strony osiedla oraz wycięto drzewa, które ze względu na zły stan zdrowotny zagrażały mieszkańcom lub kolidowały z projektowanym zagospodarowaniem Parku.

Roboty przeprowadzone w następnym roku obejmowały odchwaszczanie terenu, założenie trawnika oraz montaż urządzeń zabawowych: zjeżdżalni, huśtawki i dwóch bujaków na sprężynie. W ramach porozumienia spółka Port Lotniczy Lublin wykonała nasadzenia kompensacyjne drzew wzdłuż alejki oraz krzewów na skarpie przylegającej do osiedla.

W 2015 roku założono pozostałą część trawników, zamontowano ogrodzenie placu zabaw oraz dostawiono kolejne urządzenia: piaskownicę, zjeżdżalnię, huśtawkę, bujak, zestaw sprawnościowy, pomost ruchomy oraz równoważnię. Dodatkowo plac zabaw został wyposażony w elementy małej infrastruktury: ławki i kosze na śmieci.

Park Zawilcowa teren po rozbiórce budynków

Zlokalizowane w pobliżu placu zabaw pozostałości budynków po oczyszczalni ścieków zostały rozebrane a teren uprzątnięto i zniwelowano.

Stan przed rozbiórką budynków:

Stan po rozbiórce budynków:

Urząd Miasta wystąpił o dofinansowanie kompleksowego projektu Parku w ramach działania 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego w zakresie: rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zgodnie z kryteriami udzielenia dofinansowania ze środków unijnych projekt wykonawczy musi spełniać m.in. następujące wymagania: 70% udział terenów zieleni w bilansie powierzchniowym oraz wykorzystanie rodzimych zbiorowisk roślinności charakterystycznych dla regionu. 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu.

ekoLublin logo

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie

Gra Super Eko

Akcja Moje Miasto to też Twój dom