W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF "AREA 21 - Inteligentne Miasta Regionu Morza Bałtyckiego w XXI wieku”

Informacje podstawowe

Poziome logo projektu AREA 21 wraz z flagą Unii i Programu
Beneficjent:
Uniwersytet HafenCity w Hamburgu (Niemcy)
Partnerzy:
Uniwersytet Nauk Stosowanych w Tampere (Finlandia)
Państwowy Uniwersytet Politechniczny w Sankt Petersburgu (Rosja)
Miasto Kohtla-Järve (Estonia)
Agencja ds. Energii Regionu Tartu (Estonia)
Miasto Tampere (Finlandia)
Region Skania (Szwecja)
Przedsiębiorstwo energetyczne Öresundskraft AB (Szwecja)
Wolne i Hanzeatyckie Miasto Hamburg (Niemcy)
Gmina Lublin (Polska)
Całkowita wartość projektu:
2 550 859,58 Euro
Wartość dofinansowania:
1 991 125,18 Euro
Całkowita wartość projektu po stronie Lublina:
199 370 Euro (837 354 PLN)
Wartość dofinansowania dla Lublina:
85% EFRR - 169 464,50 Euro (711 750,90 PLN)
Źródła finansowania:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Europejski Instrument Sąsiedztwa
Nazwa programu:
Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020
Priorytet:
Priorytet 2: Zarządzanie zasobami naturalnymi
Termin realizacji projektu:
10.2017– 09.2020
Strona Internetowa programu:
www.interreg-baltic.eu
Osoby:
Monika Kłos – Przewodnicząca Komitetu Sterującego
Beata Jędrzejwska-Kozłowska – członek Komitetu Sterującego
Wojciech Kutnik – Kierownik Projektu
Marta Jędrych Villa – Asystentka Kierownika Projektu
Andrzej Siwek – Kierownik ds. Komunikacji

Krótki opis projektu

Projekt AREA 21 ma za zadanie opracować metody i narzędzia do planowania energetycznego dla obszarów miast. Obejmuje współpracę lokalnych i regionalnych władz publicznych, zakładów energetycznych, a także aktywne zaangażowanie obywateli jako użytkowników budynków i konsumentów energii.

AREA 21 przesuwa punkt ciężkości z jednego budynku lub pojedynczego rozwiązania infrastrukturalnego do całościowego spojrzenia na efektywność energetyczną i zużycie energii na określonym obszarze miasta oraz otwiera planowanie energetyczne dla nowych podmiotów w celu opracowania bardziej skutecznych rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej. Ważnym elementem jest udział społeczności lokalnych konsumentów, potencjalnych producentów energii i partnerów w planowaniu energetycznym.

W projekcie przewidziane są zarówno działania zmierzające do zacieśnienia współpracy pomiędzy podmiotami mającymi wpływ na efektywność energetyczną dzielnicy jak też wykorzystanie narzędzi opartych na technologiach ICT w zakresie planowania energetycznego oraz zaangażowania użytkowników i właścicieli budynków w zakresie planowania energetycznego.

W Lublinie zdefiniowanym obszarem, którego będzie dotyczył projekt, jest Dzielnica Wieniawa.

Cele

Głównym celem projektu AREA 21 "Inteligentne miasta obszaru bałtyckiego w XXI wieku" jest zaangażowanie zainteresowanych stron i mieszkańców danego obszaru w procesy planowania energetycznego.

Miasta partnerskie/regiony mają na celu rozwój i zaprezentowanie nowatorskiego podejścia do współpracy z zainteresowanymi stronami w zakresie planowania energetycznego na szczeblu lokalnym.

Wdrożenie projektu AREA 21 wiążę się także z realizacją przez Miasto Lublin Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, a jednym z jego celów jest są działania informacyjne i działania edukacyjne w zakresie oszczędności energii.

Produkty i rezultaty

Produktami projektu będą opracowane raporty, plany działań, oraz dokumenty o charakterze semistrategicznym (plany efektywności energetycznej dla dzielnic).

Wskaźniki projektu mają również charakter udokumentowanego zdobytego doświadczenia i przyrostu wiedzy.

Realizacja projektu przyczyni się do wypełnienia następujących funkcji:

 • organizacyjna i zarządcza: monitoring zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej,
 • strategiczna: opracowanie planów,
 • operacyjna: realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,
 • edukacyjna: podnoszenie kwalifikacji pracowników (wymiana doświadczeń, wizyty studyjne, warsztaty),
 • integracyjna: nawiązanie partnerstw ze społecznościami międzynarodowymi (miasta, regiony),
 • promocyjna: promocja niskoemisyjności i efektywności energetycznej wśród mieszkańców dzielnicy Lublina, promocja Miasta Lublin na arenie międzynarodowej.

Przewidziane działania

 • Zawiązanie współpracy z zainteresowanymi stronami (powołanie komitetu sterującego, zespołu zadaniowego i grup roboczych);
 • Zacieśnienie lokalnej współpracy pomiędzy władzami publicznymi, zakładami energetycznymi oraz właścicielami i zarządcami nieruchomości w miastach partnerskich (transnarodowe wizyty studyjne i lokalne warsztaty);
 • Opracowanie ponadnarodowego modelu współpracy lokalnych i regionalnych władz publicznych, zakładów energetycznych i właścicieli/zarządców nieruchomości w miastach/regionach Regionu Morza Bałtyckiego dla definiowanych obszarów – Dzielnic Ulepszenia Energetycznego (EID Energy Improvement Districts);
 • Identyfikacja i analiza istniejących dobrych praktyk opartych na ICT w zakresie planowania energetycznego;
 • Rozwój i pilotowanie narzędzi opartych na ICT (konsultowanie i testowanie narzędzia planowania zużycia energii w procesie partycypacyjnym przez mieszkańców i użytkowników nieruchomości);
 • Identyfikacja barier politycznych na szczeblu lokalnym i krajowym państw regionu Morza Bałtyckiego;
 • Wspólne opracowanie dokumentu przedstawiającego stanowiska i zalecenia dotyczące strategii lokalnych;
 • Konferencja końcowa.

logo ekolublin