W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Wydarzenia

Budynek bez smogu - tabliczki informacyjne

Aby wyróżnić budynki, które korzystają z ciepła systemowego podjęta została inicjatywa oznakowania ich za pomocą tabliczek umieszczonych wewnątrz budynków (np. w holach lub na klatkach schodowych).

Budynki zasilane ciepłem systemowym z sieci Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej  S.A. są neutralne w zakresie niskiej emisji, która jest główną przyczyną powstawania smogu. Budynki nie powodujące niskiej emisji będą oznaczane symbolem „NO SMOG” – BUDYNEK BEZ SMOGU. Tabliczka informuje o tym, o ile razy udało się zmniejszyć emisję szkodliwych substancji z budynku ogrzewanego ciepłem systemowym w porównaniu do budynku ogrzewanego za pomocą indywidualnej kotłowni węglowej. Klasyfikacja jest oparta na systemie certyfikacji Instytutu Certyfikacji Emisji Budynków, w którym budynkom i systemom ciepłowniczym przyznaje się tzw. klasy redukcji emisji. Obiekt może dostać klasę od G (najniższą) do A (najwyższą).

Tabliczka to informacja dla sąsiadów i przechodniów, że oznaczone budynki nie emitują szkodliwych substancji do powietrza. Tabliczka z certyfikatem pozwala  uświadomić jaką rolę w ochronie środowiska i klimatu ma rodzaj ogrzewania  zastosowanego w budynku.

Tabliczki będą umieszczane w pierwszej kolejności na terenie Dzielnica Wieniawa w Lublinie. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie LPEC.

Międzynarodowe spotkanie w Hamburgu

W dniach 25-27 czerwca 2019 r. w Hamburgu odbyło się międzynarodowe spotkanie partnerów projektu „AREA21 Inteligentne miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI wieku”, w którym po raz kolejny brała aktywny udział lubelska delegacja.

Przedstawiciele Gminy Lublin wraz z towarzyszącymi im ekspertami ds. analiz środowiskowych mieli okazję przedyskutować bieżący stan prac w projekcie oraz zaplanować kolejne kroki. Realizacja projektu weszła już w zaawansowaną fazę i można spodziewać się pierwszych rezultatów w postaci modeli i dokumentów strategicznych. Wymiana doświadczeń, dobrych praktyk, wskazówek i porad podczas spotkania w Hamburgu wspomoże sprawne osiąganie założonych celów.

Gospodarze spotkania (Dzielnica Wandsbek) wraz z liderami projektu zapewnili bardzo interesujące wizyty w miejscach związanych ze współczesnymi wyzwaniami energetyki, dzięki czemu oprócz omawiania bieżącej pracy projektowej, uczestnicy spotkania mogli w sposób praktyczny zapoznać się z różnymi rozwiązaniami z zakresu efektywności energetycznej.

Pierwsza wizyta miała miejsce w pokazowym centrum edukacyjno-przyrodniczym Gut Karlshöhe (https://gut-karlshoehe.de/). Miejsce to stanowi idealne połączenie edukacji i wypoczynku związanego z przyrodą i ochroną środowiska, a będąc prawdziwą oazą zrównoważonego rozwoju zwraca uwagę mieszkańców Hamburga na kwestie środowiskowe. W tym jednym z największych ośrodków edukacji ekologicznej w Niemczech kluczowymi kwestiami są energia i technologia oraz ochrona środowiska i ochrona klimatu połączone w jednym miejscu. Oprócz interaktywnych wystaw o charakterze przyrodniczym i klimatycznym, regularne imprezy przekonują odwiedzających o znaczeniu natury i zrównoważonego rozwoju. Dzieci doświadczają tego poprzez zabawę i warsztaty, a dla dorosłych wiedza staje się namacalna za pośrednictwem przedstawień teatralnych, wykładów lub spacerów przyrodniczych. Wszystko to ma przy okazji przemycić wiedzę o nowoczesnych urządzeniach poprawiających efektywność energetyczną obiektu. Prezentacja unikatowego rezerwuaru ciepła, paneli solarnych i fotowoltaicznych, pokazowych agregatów ciepłowniczych a także efektywnego obiegu i zagospodarowania wody nie odstrasza technicznymi szczegółami, ale wkomponowuje się w całość oferty edukacyjnej ośrodka.

Druga wizyta była równie interesująca. Bunkier energii w Hamburgu to spektakularny obiekt z czasów drugiej wojny światowej zamieniony na energetyczne centrum dzielnicy Wilhelmsburg. Wybudowany w środku ogromnego schronu wojennego rezerwuar ciepła pełni rolę magazynu i bufora energetycznego dla dzielnicy. Zasilany ciepłem odpadowym z pobliskich zakładów przemysłowych oraz z wielkopowierzchniowej instalacji kolektorów słonecznych na dachu, oddaje energię do lokalnej sieci ciepłowniczej niezależnie od pory dnia i warunków nasłonecznienia. W okresach największego zapotrzebowania dodatkowym źródłem ciepła i energii elektrycznej są kogeneratory na biogaz. Połączenie post-militarnej architektury i efektywności energetycznej wywiera ogromne wrażenie na zwiedzających turystach i ekspertach. Więcej o bunkrze energii można dowiedzieć się odwiedzając następujące strony internetowe:

https://www.iba-hamburg.de/en/projects/energiebunker/projekt/energy-bunker.html

https://www.hamburgenergie.de/ueber-uns/energieerzeugung/energiebunker/

Drugi warsztat lokalnych partnerów/interesariuszy projektu AREA 21 „Inteligentne miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI wieku” w Lublinie.

24 kwietnia 2019 roku Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej gościło przedstawicieli przedsiębiorstw, spółek, spółdzielni mieszkaniowych, placówek oświatowych i innych zainteresowanych podmiotów działających na terenie dzielnicy Wieniawa w Lublinie, aby po raz drugi porozmawiać o wizji Dzielnicy Ulepszenia Energetycznego.

Celem spotkania było przedyskutowanie sposobów poprawy efektywności energetycznej całej dzielnicy. Omawiano metody oszczędzania energii cieplnej, potencjał produkcji energii z odnawialnych źródeł i wymieniano się dobrymi przykładami i praktykami.

LPEC jako gospodarz spotkania mógł pochwalić się efektywnie działającą instalacją fotowoltaiczną, która od niedawna zasila sieć wewnętrzną biurowca, a nadwyżki wyprodukowanej energii sprzedaje do ogólnej sieci elektroenergetycznej. Była to świetna lekcja poglądowa pokazująca cały proces inwestycji od projektu, poprzez procedury przetargowe, przyłączenia i formalności, aż do ostatecznego podłączenia całej instalacji i jej bieżącego monitorowania.
Zaprezentowano także najważniejsze wyniki badań ankietowych mających na celu poznanie postaw i zwyczajów mieszkańców dzielnicy związanych z oszczędzaniem i racjonalnym wykorzystywaniem energii.

Ogólna wizja ulepszenia energetycznego dzielnicy i szczegółowe cele różnych podmiotów potrzebują teraz ukierunkowania i wskazania, w jaki sposób można je osiągnąć. Taką rolę spełni powstająca strategia, a ostatnie spotkanie warsztatowe posłuży za punkt wyjścia do jej opracowania. Podejście do planowania energetycznego na ograniczonym obszarze dzielnicy przy aktywnym zaangażowaniu lokalnych podmiotów jest dla pracujących przy projekcie AREA21 pracowników samorządowych wielką lekcją na przyszłość. To realizacja postulatów współczesnego Lublina jako smart city poprzez smart dzielnice. Aby w pełni umożliwiać współpracę i partycypację mieszkańców, rozwijające się miasta będą zwracały się ku mniejszym obszarom dzielnic próbując uchwycić ich specyfikę i lokalne potrzeby. Obszar efektywności energetycznej, ograniczanie zużycia energii i zarazem emisji gazów cieplarnianych do atmosfery mogą być płaszczyzną współdecydowania i dbania o własne sąsiedztwo a zarazem jakość życia w dzielnicy Wieniawa.

Projekt AREA 21 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i
Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020.

Energia w sercu miasta. Warsztat w ramach projektu AREA21.

Wspólne plany rozwoju dzielnicy nowoczesnych miast nie powinny być narzucone z góry przez władze czy ekspertów lecz wypracowane wspólnie przez lokalnych partnerów, bo tylko wtedy możliwe jest podtrzymanie zaangażowania w ich realizację. Kierując się tą ideą wyrażoną w projekcie AREA21, urzędnicy miejscy z partnerskiego miasta Lublina, zorganizowali pierwsze spotkanie lokalnych interesariuszy, które odbyło 12 grudnia 2018 r. w Ratuszu.

Przedstawiciele administracji i zarządów nieruchomości, szkół i przedszkoli, burs szkolnych i urzędów oraz Rady Dzielnicy i LPEC mieli okazję do zapoznania się z ogólna ideą Dzielnicy Ulepszenia Energetycznego.

Spotkanie otworzyła Dyrektor Biura zarządzania Energią pani Beata Jędrzejewska-Kozłowska wprowadzając w kontekst polityki i działań Miasta Lublin w ochronę klimatu i poprawę efektywności energetycznej. Następnie pracownicy biura projektu mieli okazję przybliżyć ideę samego projektu i wstępnie określone propozycje celów dla Dzielnicy. W dalszej części spotkania moderatorki uaktywniły zgromadzonych przedstawicieli lokalnych podmiotów do pracy warsztatowej i dyskusji. Celem zebrania było zidentyfikowanie potrzeb, interesów oraz problemów zmierzające do zarysowania wspólnych celów na poziomie Dzielnicy. Spotkanie w formie warsztatu było okazją do wymiany doświadczeń, wskazywania potrzeb ale także barier i utrudnień w dbaniu o oszczędzanie energii, tak na poziomie gospodarstw domowych jak i obiektów użyteczności publicznej.

Wieniawa, jako jedna z centralnych dzielnic miasta została wybrana aby służyć przykładem dla innych. Dzielnica została już przedtem przeanalizowana pod kątem zużycia energii, struktury budynków i danych demograficznych mieszkańców. Dzielnica Wieniawa będzie obiektem uwagi, starań i zabiegów w ramach projektu AREA21 do 2020 roku ale przyszłościowa, strategiczna wizja jaką wspólnie przyjmą uczestnicy będzie zapewne wykraczać poza tak krótkie ramy czasowe. Teraz analizie poddane zostaną wszystkie materiały z pracy warsztatowej oraz ankiety przeprowadzone wśród uczestników. Rozszerzy to katalog czynników sukcesu i barier jakie sformułowali lokalni przedstawiciele podmiotów z Dzielnicy.

Energia w Lublinie. Wizyta studyjna partnerów projektu "AREA 21 – Inteligentne miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI wieku"

W dniach 17-19 września 2018 r. Lublin odwiedzili goście z Hamburga (Niemcy), Tampere (Finlandia), Tartu, Kohtla-Järve (Estonia) i Helsingborga (Szwecja), a z Petersburgiem (Rosja) połączono się podczas telekonferencji. Intensywna praca podczas tematycznych warsztatów urozmaicona została spacerem po Lublinie.

Okazją do spotkania był międzynarodowy projekt dotyczący efektywności energetycznej w dzielnicach miast. Omawiano postępy realizacji projektu, sposoby zaangażowania interesariuszy, innowacyjne narzędzia z dziedziny IT, ale przede wszystkim skupiono się na energii, jaka drzemie w inicjatywach i szeroko zakrojonych konsultacjach społecznych, które odbywają się w Lublinie. Dobre praktyki w postaci budżetu obywatelskiego, panelu obywatelskiego oraz działań Fundacji „tu obok” mogą być inspiracją dla tworzenia opartych na idei partycypacji społecznej planów i strategii zarządzania energią wśród partnerów projektu.

Projekt „AREA 21 – inteligentne miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI wieku” jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020.

Specjalistyczna analiza potencjału Dzielnicy Wieniawa

W ramach realizacji projektu "AREA 21 - Inteligentne miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI wieku" opracowano specjalistyczną ekspertyzę pt. "Analiza potencjału DSM/DSR odbiorców końcowych energii elektrycznej".

W celu aktywnego wpływania na zachowanie odbiorców końcowych energii elektrycznej zostały zdefiniowane dwa mechanizmy o charakterze ekonomiczno-społecznym określane jako DSM (Demand Side Management) oraz DSR (Damand Side Response). Ich możliwe zastosowanie w praktyce oraz efekty, jakie mogłyby przynieść oba mechanizmy zostały opisane i przeanalizowane na przykładzie wybranego obszaru miasta Lublin - Dzielnicy Wieniawa. Ponieważ dzielnica ta jest bardzo zróżnicowana urbanistycznie i społecznie rozpatrywano podatność oddziaływania na mechanizmy DSM i DSR w zależności od przypisania odbiorców końcowych do grupy zależnej od sposobu wykorzystywania energii elektrycznej.

Przeanalizowano możliwości zmian w stosowanych mechanizmach DSM mogących wpłynąć na poprawę efektywności zużycia energii elektrycznej oraz możliwości zastosowania mechanizmów DSR w celu zmiany zwyczajów odbiorców końcowych oraz redukcję szczytu popołudniowego. W ekspertyzie przedstawiono także rekomendacje w zakresie działań oraz zmiany mogących wpłynąć pozytywnie na redukcję zużycia energii elektrycznej oraz przeniesienie obciążenia ze szczytu popołudniowego na dolinę nocną.

Cały dokument analizy jest dostępny poniżej.

Do pobrania

  • Ekspertyza.pdf
    Analiza potencjału DSM/DSR odbiorców końcowych energii elektrycznej na przykładzie wybranej dzielnicy miasta Lublin. 1.78 MB

ekoLublin logo

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie

Gra Super Eko

Akcja Moje Miasto to też Twój dom