W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Bezpieczeństwo energetyczne

Założenia do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Lublin na lata 2019-2033

Planowanie energetyczne w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe na terenie gminy jest zadaniem własnym gminy. Obowiązek ten wynika z art. 18 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.) i powinien być realizowany zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z kierunkami rozwoju gminy zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Prezydent miasta opracowuje projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata. Artykuł 19 ust. 3 ustawy Prawo energetyczne precyzuje zawartość dokumentu. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Lublin spełnia wymagania i zawiera wszystkie elementy, wymienione w art. 19 ust. 3 Prawa energetycznego.

Plany przedsiębiorstw energetycznych zapewniają realizację „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Lublin na lata 2019-2033”, w związku z tym, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, Gmina Lublin nie ma obowiązku opracowania planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy.

Zgodnie z przepisami dokument podlegał procesowi konsultacji społecznych. Na osobnej stronie znaleźć można raport z konsultacji społecznych.

Rada Miasta Lublin przyjęła „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Lublin na lata 2019-2033” Uchwałą nr 496/XII/2019 w dniu 19 grudnia 2019 r.

Poniżej znajdują się dokumenty w plikach do pobrania.

Do pobrania

ekoLublin logo

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie

Gra Super Eko

Akcja Moje Miasto to też Twój dom