W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Dofinansowanie

Programy wsparcia podnoszenia efektywności energetycznej

Aktualizacja: Wrzesień 2019

 1. Dla Gmin - STOP SMOG -Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT)

Gmina zainteresowana współfinansowaniem na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych powinna wystąpić do MPiT z wnioskiem o współfinansowanie. We wniosku Gmina powinna określić:

 • planowany zakres i ilość przedsięwzięć niskoemisyjnych
 • szacowaną ilość energii, która będzie zaoszczędzona łącznie w wyniku realizacji przedsięwzięć w ramach porozumienia (min. 50% energii finalnej)
 • ilość budynków, gdzie zlikwidowane lub wymienione będą wysokoemisyjne źródła ogrzewania  (w min. 80% budynków objętch przedsięwzięciami niskoemisyjnymi)
 • harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez MPiT zawierane jest porozumienie pomiędzy MPiT a Gminą. Przed podpisaniem porozumienia Gmina zobowiązana jest przyjąć, w drodze uchwały rady gminy jako akt prawa miejscowego, Gminny Program Niskoemisyjny.

Kontakt: Pl.Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa

Infolinia Centrum Pomocy: 801 055 088 w dni robocze w godz. 7.00-17.00.
e-mail:

 1. Dla podatników - ulga termomodernizacyjna - Właściwy Urząd Skarbowy

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje ulga termomodernizacyjna, czyli możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków na materiały  budowlane,  urządzenia  i  usługi,  związane  z  realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, fotowoltaikę, solary w jednorodzinnym budynku mieszkalnym.

Limit wydatków: 53 tys. zł

Dowód poniesionych wydatków: faktury VAT

 1. Dla mieszkańców domów jednorodzinnych Program Czyste Powietrze NFOŚiGW

19 września 2018 r. NFOŚiGW oraz WFOŚiGW uruchomiły ogólnopolski program poprawy jakości powietrza.

Zakres programu: wymiana wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania - termomodernizacja jednorodzinnych budynków mieszkalnych

Forma wsparcia: dotacje - preferencyjne pożyczki

Dla kogo: rodziny z jednorodzinnych budynków mieszkalnych - mniej i bardziej zamożne gospodarstwa domowe

Terminy składania wniosków: nabór ciągły do 2027roku

Kontakt:

WFOŚ i GW w Lublinie ul. Spokojna 7 20-074 Lublin, telefon:81 561 21 61
Biuro Programu Czyste Powietrze Al. Kraśnicka 31, 20-718 Lublin, lokal 302 Infolinia 81 561 21 61

 1. Dla mieszkańców domów jednorodzinnych - Program „Mój Prąd” NFOŚiGW

Pieniądze w ramach programu „Mój prąd” wypłacać ma Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który na początku tego roku miał ponad 7 mld zł w gotówce na projekty ekologiczne, choć znaczna część z tego jest już zarezerwowana, m.in. na pożyczki z programów „Czyste Powietrze” i „Energia Plus”. Obejmie on jedynie instalacje powstałe po starcie naboru (prawdopodobnie decydować będzie data zgłoszenia instalacji do lokalnego dystrybutora energii). Wniosek wraz z umową z dystrybutorem i fakturami za instalację trzeba będzie wysłać do NFOŚiGW już po uruchomieniu instalacji. Dopiero na ich podstawie NFOŚiGW wypłaci beneficjentom dotację.

– Program został zaplanowany na lata 2019-2024 lub do wyczerpana budżetu w wysokości 1 mld zł. Kontakt :

Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3a
E-mail:
Telefon: (22) 45 90 100

 1. Dla inwestorów - premia termomodernizacyjna, premia remontowa, premia kompensacyjna

Fundusz Termomodernizacji i Remontów działa w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Celem Funduszu jest pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe oraz wypłata rekompensat dla właścicieli budynków mieszkalnych, w których były lokale kwaterunkowe.

Formy pomocy:

 • premia termomodernizacyjna
 • premia remontowa
 • premia kompensacyjna

W ramach obsługi Funduszu Termomodernizacji i Remontów Bank Gospodarstwa Krajowego podejmuje decyzje o przyznaniu premii oraz po spełnieniu warunków do jej wypłaty, dokonuje przekazania premii.

Kontakt:

Bank Gospodarstwa Krajowego. Region Lubelski
Dolna 3 Maja 3, 20-079 Lublin
Telefon: 81 528 61 00

 1. RPO Województwa Lubelskiego 2014-2020

Dla JST, Wspólnot mieszkaniowych, Spółdzielni, Przedsiębiorstw dużych, małych i micro

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lublinie
ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
tel.: (81) 44 16 547; (81) 44 16 865;
Bezpłatna infolinia: 800 175 151
e-mail: 

 1. Dla JST, Przedsiębiorstw dużych, małych i micro, Spółdzielni, Wspólnot mieszkaniowych

Wsparcie w postaci nisko oprocentowanego kredytu inwestycyjnego 2% w skali roku

Kontakt:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
ul. Spokojna 7 20-074 Lublin, tel./fax 81 532 17 64,  81 534 00 86,
e-mail:

ekoLublin logo

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie

Gra Super Eko

Akcja Moje Miasto to też Twój dom