W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Lublin"

Rada Miasta Lublina uchwałą nr 360/XIII/2015 z dnia 23 grudnia 2015 roku przyjęła Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Lublin. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią planu zamieszczonego poniżej, a dla pełniejszej informacji zapraszamy na strony BIP (link).

Do pobrania

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Lublin.pdf
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Lublin

Rada Miasta Lublin uchwałą nr 805/XXXII/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. wyraziła zgodę na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Lublin. Gmina Lublin złożyła do NFOŚiGW wniosek o dofinansowanie projektu w ramach IX osi priorytetu POIiŚ Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej). Uzyskane w wyniku konkursu środki z FS w wysokości 150.747,50 zł, przy udziale środków własnych w wysokości 26.602,50 zł (łączna kwota projektu: 177.350,00 zł) były wydatkowane na opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Lublin. Do zarządzania ww. projektem nieinwestycyjnym został powołany wewnątrzurzędowy zespół zadaniowy w ramach procedury PRINCE 2. 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin (PGN) jest dokumentem, w którym zaplanowano działania i środki na podniesienie efektywności energetycznej, zwiększenie ilości energii wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii oraz redukcji gazów cieplarnianych w mieście. PGN aktywnie włącza Lublin w realizację polityki klimatyczno-energetycznej UE do roku 2020. 

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin (w tym jego dofinansowanie z PO IiŚ 2007-2013) prezentowany był podczas następujących wydarzeń krajowych i międzynarodowych:

 • na Międzynarodowej Konferencji ECOFORUM „Po pierwsze środowisko” w Lublinie w dniach 24-25.09.2014 roku,
 • na konferencji „Nie truj powietrza – miej wpływ na to czym oddychasz” w Lublinie w dniu 27.10.2014 roku,
 • na I Międzynarodowej Konferencji IGPiM „Miasteczko i wieś przyszłości” w Warszawie w dniu 1.12.2014 roku,
 • na IV. Spotkaniu Koalicji na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią w Warszawie w dniu 17.12.2014 roku,
 • na seminarium pt. „Instalacje zielonych dachów i żyjących ścian jako innowacyjne działania uwzględniane w lokalnych planach gospodarki niskoemisyjnej” w ramach projektu „Ogród nad głową 2” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w Lublinie w dniu 13.02.2015 roku,
 • na konferencji szkoleniowej „Plany gospodarki niskoemisyjnej w gminach” w Kielcach w dniu 24 kwietnia 2015 roku,
 • na Międzynarodowej Konferencji ECOFORUM „Po pierwsze środowisko” w Lublinie w dniach 10-11.06.2015 roku.

Informacja o Planie gospodarki niskoemisyjnej była podawana w prasie:

 • w kwartalniku „Zielony Biuletyn” w wydaniu 1/2014,
 • w Dzienniku Gazecie Prawnej w wydaniu z 10 grudnia 2014 roku,
 • od 19.12.2014 roku do 17.01.2015 roku ukazywała się reklama internetowa na stronie gazety codziennej „Dziennik Wschodni”, informująca o przygotowywanym Planie gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin w ramach projektu realizowanego z dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,
 • w ogólnopolskim miesięczniku "Czysta Energia" z lutego 2015 roku,
 • w tygodniku „Nowy Tydzień” z 13 kwietnia 2015 roku.

logo ekolublin