W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Wydarzenia i konferencje

Międzynarodowe spotkanie w Hamburgu

W dniach 25-27 czerwca 2019 r. w Hamburgu odbyło się międzynarodowe spotkanie partnerów projektu „AREA21 Inteligentne miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI wieku”, w którym po raz kolejny brała aktywny udział lubelska delegacja.

Przedstawiciele Gminy Lublin wraz z towarzyszącymi im ekspertami ds. analiz środowiskowych mieli okazję przedyskutować bieżący stan prac w projekcie oraz zaplanować kolejne kroki. Realizacja projektu weszła już w zaawansowaną fazę i można spodziewać się pierwszych rezultatów w postaci modeli i dokumentów strategicznych. Wymiana doświadczeń, dobrych praktyk, wskazówek i porad podczas spotkania w Hamburgu wspomoże sprawne osiąganie założonych celów.

Gospodarze spotkania (Dzielnica Wandsbek) wraz z liderami projektu zapewnili bardzo interesujące wizyty w miejscach związanych ze współczesnymi wyzwaniami energetyki, dzięki czemu oprócz omawiania bieżącej pracy projektowej, uczestnicy spotkania mogli w sposób praktyczny zapoznać się z różnymi rozwiązaniami z zakresu efektywności energetycznej.

Pierwsza wizyta miała miejsce w pokazowym centrum edukacyjno-przyrodniczym Gut Karlshöhe (https://gut-karlshoehe.de/). Miejsce to stanowi idealne połączenie edukacji i wypoczynku związanego z przyrodą i ochroną środowiska, a będąc prawdziwą oazą zrównoważonego rozwoju zwraca uwagę mieszkańców Hamburga na kwestie środowiskowe. W tym jednym z największych ośrodków edukacji ekologicznej w Niemczech kluczowymi kwestiami są energia i technologia oraz ochrona środowiska i ochrona klimatu połączone w jednym miejscu. Oprócz interaktywnych wystaw o charakterze przyrodniczym i klimatycznym, regularne imprezy przekonują odwiedzających o znaczeniu natury i zrównoważonego rozwoju. Dzieci doświadczają tego poprzez zabawę i warsztaty, a dla dorosłych wiedza staje się namacalna za pośrednictwem przedstawień teatralnych, wykładów lub spacerów przyrodniczych. Wszystko to ma przy okazji przemycić wiedzę o nowoczesnych urządzeniach poprawiających efektywność energetyczną obiektu. Prezentacja unikatowego rezerwuaru ciepła, paneli solarnych i fotowoltaicznych, pokazowych agregatów ciepłowniczych a także efektywnego obiegu i zagospodarowania wody nie odstrasza technicznymi szczegółami, ale wkomponowuje się w całość oferty edukacyjnej ośrodka.

Druga wizyta była równie interesująca. Bunkier energii w Hamburgu to spektakularny obiekt z czasów drugiej wojny światowej zamieniony na energetyczne centrum dzielnicy Wilhelmsburg. Wybudowany w środku ogromnego schronu wojennego rezerwuar ciepła pełni rolę magazynu i bufora energetycznego dla dzielnicy. Zasilany ciepłem odpadowym z pobliskich zakładów przemysłowych oraz z wielkopowierzchniowej instalacji kolektorów słonecznych na dachu, oddaje energię do lokalnej sieci ciepłowniczej niezależnie od pory dnia i warunków nasłonecznienia. W okresach największego zapotrzebowania dodatkowym źródłem ciepła i energii elektrycznej są kogeneratory na biogaz. Połączenie post-militarnej architektury i efektywności energetycznej wywiera ogromne wrażenie na zwiedzających turystach i ekspertach. Więcej o bunkrze energii można dowiedzieć się odwiedzając następujące strony internetowe:

https://www.iba-hamburg.de/en/projects/energiebunker/projekt/energy-bunker.html

https://www.hamburgenergie.de/ueber-uns/energieerzeugung/energiebunker/

Drugi warsztat lokalnych partnerów/interesariuszy projektu AREA 21 „Inteligentne miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI wieku” w Lublinie.

24 kwietnia 2019 roku Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej gościło przedstawicieli przedsiębiorstw, spółek, spółdzielni mieszkaniowych, placówek oświatowych i innych zainteresowanych podmiotów działających na terenie dzielnicy Wieniawa w Lublinie, aby po raz drugi porozmawiać o wizji Dzielnicy Ulepszenia Energetycznego.

Celem spotkania było przedyskutowanie sposobów poprawy efektywności energetycznej całej dzielnicy. Omawiano metody oszczędzania energii cieplnej, potencjał produkcji energii z odnawialnych źródeł i wymieniano się dobrymi przykładami i praktykami.

LPEC jako gospodarz spotkania mógł pochwalić się efektywnie działającą instalacją fotowoltaiczną, która od niedawna zasila sieć wewnętrzną biurowca, a nadwyżki wyprodukowanej energii sprzedaje do ogólnej sieci elektroenergetycznej. Była to świetna lekcja poglądowa pokazująca cały proces inwestycji od projektu, poprzez procedury przetargowe, przyłączenia i formalności, aż do ostatecznego podłączenia całej instalacji i jej bieżącego monitorowania.
Zaprezentowano także najważniejsze wyniki badań ankietowych mających na celu poznanie postaw i zwyczajów mieszkańców dzielnicy związanych z oszczędzaniem i racjonalnym wykorzystywaniem energii.

Ogólna wizja ulepszenia energetycznego dzielnicy i szczegółowe cele różnych podmiotów potrzebują teraz ukierunkowania i wskazania, w jaki sposób można je osiągnąć. Taką rolę spełni powstająca strategia, a ostatnie spotkanie warsztatowe posłuży za punkt wyjścia do jej opracowania. Podejście do planowania energetycznego na ograniczonym obszarze dzielnicy przy aktywnym zaangażowaniu lokalnych podmiotów jest dla pracujących przy projekcie AREA21 pracowników samorządowych wielką lekcją na przyszłość. To realizacja postulatów współczesnego Lublina jako smart city poprzez smart dzielnice. Aby w pełni umożliwiać współpracę i partycypację mieszkańców, rozwijające się miasta będą zwracały się ku mniejszym obszarom dzielnic próbując uchwycić ich specyfikę i lokalne potrzeby. Obszar efektywności energetycznej, ograniczanie zużycia energii i zarazem emisji gazów cieplarnianych do atmosfery mogą być płaszczyzną współdecydowania i dbania o własne sąsiedztwo a zarazem jakość życia w dzielnicy Wieniawa.

Projekt AREA 21 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i
Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020.

Energetyczna inspiracja z Finlandii

Przedstawiciele miast partnerskich w projekcie AREA 21 "Inteligentne miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI wieku" z Tampere, Petersburga, Kohtla-Järve, Tartu, Lublina, Hamburga i Helsingborga spotkali się w dniach 11-13 marca w Finlandii. Miasto Tampere, jako gospodarz spotkania przedstawiło różne zastosowane i planowane zabiegi mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej i oszczędność energii. Lubelski zespół realizujący projekt AREA 21 także uczestniczył w tym spotkaniu.

Projekt AREA 21 stara się opracować działania nakierowane na redukcję emisji dwutlenku węgla w miastach partnerskich ze szczególnym uwzględnieniem znajdujących się w nich budynków mieszkalnych. Głównym celem miast partnerskich jest poprawa współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami w celu bardziej wszechstronnego planowania energetycznego na poziomie dzielnic miejskich. W ramach projektu opracowywane są także narzędzia informatyczne mające na celu wsparcie procesu planowania i zwiększenie zaangażowania istotnych podmiotów i mieszkańców w wybranych obszarach.

Program wizyty obfitował w spotkania z lokalnymi decydentami i planistami ale także z entuzjastami nowych, przyjaznych dla klimatu technologii. Nawet krótka wizyta w sercu Finlandii pozwoliła przyjrzeć się jak rozpowszechniona jest tam przyjazna dla klimatu mobilność miejska z wszechobecnymi punktami do ładowania pojazdów elektrycznych i niestrudzonymi rowerzystami, którzy mimo śniegu i mrozu przemierzali ulice. Tampere z dumą prezentuje także pierwszą linię tramwaju, który ma być konkurencją dla samochodów w centrum miasta.

Przedstawiciele miast partnerskich odwiedzili dzielnicę Hiedenranta, która w Tampere jest na etapie planowania i w zamierzeniach ma być nowoczesną, samowystarczalną, oparta o technologię „smart” dzielnicą dla 20 tysięcy mieszkańców. Plany dotyczące dzielnicy są wspólnym dziełem różnych organizacji i mieszkańców. Na terenie Hiedenranty goście mogli zobaczyć rozwiązania i instalacje pilotażowe takie jak ciepłownia Carbofex, używająca zrębków drzewnych do produkcji biowęgla (karbonizatu, biokarbonu) oraz pionową (wertykalną) farmę Evergreen. Niezwykle wydajna, zlokalizowana w hali farma pionowa wykorzystuje dwutlenek węgla kierowany wprost z przyległej instalacji biowęgla. Tego typu zamknięty obieg jest bardzo efektywny energetycznie i podobne innowacje są przewidziane do zastosowania w mieszkalnym obszarze dzielnicy Hiedenranta. Wszystko to zlokalizowane w starym kompleksie pozostałym po fabryce celulozy, na obszarze częściowo zdegradowanym.

Partnerzy projektu mieli także okazję odwiedzić dzielnicę Tammela, gdzie przeprowadzono wiele dofinansowanych ze środków unijnych modernizacji nakierowanych na polepszenie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych. Znany także i z polskich miast widok blokowisk skrywa wielkie zaangażowanie mieszkańców i zarządców budynków do wykorzystania nowoczesnych technologii w celu obniżenia zużycia energii, kosztów i zmniejszenia oddziaływania na klimat i środowisko. Głębokie i skuteczne termomodernizacje umożliwiły nawet pierwszą w Finlandii sprzedaż nadmiarowego ciepła do miejskiej sieci.

Wizyta przedstawicieli Lublina pozwoliła pogłębić współpracę międzynarodową i znaleźć inspiracje dla działań podejmowanych przez Biuro Zarządzania Energią Urzędu Miasta Lublin. To tylko jedna z wielu wizyt w których mają okazję uczestniczyć lubelscy urzędnicy, dzięki czemu realizacja projektu uzyskuje wartość dodaną w postaci lepszych kompetencji i międzynarodowych kontaktów.

O wydarzeniu można także przeczytać na oficjalnej stronie projektu (w języku angielskim).

Projekt AREA 21 "Inteligentne miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI wieku" jest dofinansowany z Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020.

Energia w sercu miasta. Warsztat w ramach projektu AREA21.

Wspólne plany rozwoju dzielnicy nowoczesnych miast nie powinny być narzucone z góry przez władze czy ekspertów lecz wypracowane wspólnie przez lokalnych partnerów, bo tylko wtedy możliwe jest podtrzymanie zaangażowania w ich realizację. Kierując się tą ideą wyrażoną w projekcie AREA21, urzędnicy miejscy z partnerskiego miasta Lublina, zorganizowali pierwsze spotkanie lokalnych interesariuszy, które odbyło 12 grudnia 2018 r. w Ratuszu.

Przedstawiciele administracji i zarządów nieruchomości, szkół i przedszkoli, burs szkolnych i urzędów oraz Rady Dzielnicy i LPEC mieli okazję do zapoznania się z ogólna ideą Dzielnicy Ulepszenia Energetycznego.

Spotkanie otworzyła Dyrektor Biura zarządzania Energią pani Beata Jędrzejewska-Kozłowska wprowadzając w kontekst polityki i działań Miasta Lublin w ochronę klimatu i poprawę efektywności energetycznej. Następnie pracownicy biura projektu mieli okazję przybliżyć ideę samego projektu i wstępnie określone propozycje celów dla Dzielnicy. W dalszej części spotkania moderatorki uaktywniły zgromadzonych przedstawicieli lokalnych podmiotów do pracy warsztatowej i dyskusji. Celem zebrania było zidentyfikowanie potrzeb, interesów oraz problemów zmierzające do zarysowania wspólnych celów na poziomie Dzielnicy. Spotkanie w formie warsztatu było okazją do wymiany doświadczeń, wskazywania potrzeb ale także barier i utrudnień w dbaniu o oszczędzanie energii, tak na poziomie gospodarstw domowych jak i obiektów użyteczności publicznej.

Wieniawa, jako jedna z centralnych dzielnic miasta została wybrana aby służyć przykładem dla innych. Dzielnica została już przedtem przeanalizowana pod kątem zużycia energii, struktury budynków i danych demograficznych mieszkańców. Dzielnica Wieniawa będzie obiektem uwagi, starań i zabiegów w ramach projektu AREA21 do 2020 roku ale przyszłościowa, strategiczna wizja jaką wspólnie przyjmą uczestnicy będzie zapewne wykraczać poza tak krótkie ramy czasowe. Teraz analizie poddane zostaną wszystkie materiały z pracy warsztatowej oraz ankiety przeprowadzone wśród uczestników. Rozszerzy to katalog czynników sukcesu i barier jakie sformułowali lokalni przedstawiciele podmiotów z Dzielnicy.

Energia w Lublinie. Wizyta studyjna partnerów projektu "AREA 21 – Inteligentne miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI wieku"

W dniach 17-19 września 2018 r. Lublin odwiedzili goście z Hamburga (Niemcy), Tampere (Finlandia), Tartu, Kohtla-Järve (Estonia) i Helsingborga (Szwecja), a z Petersburgiem (Rosja) połączono się podczas telekonferencji. Intensywna praca podczas tematycznych warsztatów urozmaicona została spacerem po Lublinie.

Okazją do spotkania był międzynarodowy projekt dotyczący efektywności energetycznej w dzielnicach miast. Omawiano postępy realizacji projektu, sposoby zaangażowania interesariuszy, innowacyjne narzędzia z dziedziny IT, ale przede wszystkim skupiono się na energii, jaka drzemie w inicjatywach i szeroko zakrojonych konsultacjach społecznych, które odbywają się w Lublinie. Dobre praktyki w postaci budżetu obywatelskiego, panelu obywatelskiego oraz działań Fundacji „tu obok” mogą być inspiracją dla tworzenia opartych na idei partycypacji społecznej planów i strategii zarządzania energią wśród partnerów projektu.

Projekt „AREA 21 – inteligentne miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI wieku” jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020.

W dniach 1-3 kwietnia 2016 r. w Lublinie odbyła się XXXVI edycja Targów Budowlanych LUBDOM.

Motywem przewodnim tegorocznych targów było budownictwo energooszczędne oraz energetyka prosumencka. Targom towarzyszyły liczne prezentacje, wykłady oraz panele dyskusyjne obejmujące szeroko pojętą tematykę energetyki w tym pochodzącej z odnawialnych źródeł.

Biuro Zarządzania Energią wyszło na przeciw oczekiwaniom mieszkańców Lublina i utworzyło punkt konsultacyjny umożliwiający zasięgnięcia informacji na temat oszczędnego i efektywnego gospodarowania energia cieplną i elektryczną. W punkcie informacyjnym była również możliwość uzyskania informacji na temat programu Lubelska Energetyka Fotowoltaiczna w ramach którego biuro stara się pozyskać środki z działania 4.1 dla realizacji prosumenckich instalacji fotowoltaicznych na domach jednorodzinnych w Lublinie. 

Dnia 31 marca 2016 r. w Nałęczowie odbyła się II edycja Lubelskiego Forum Energetycznego, zorganizowana przez PGE Dystrybucja S.A. Uczestnikami konferencji byli m.in. przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcy.

Podczas II Forum Energetycznego samorządowcy, władze województwa i przedstawiciele PGE Dystrybucja dyskutowali o możliwościach pozyskania energii z odnawialnych źródeł. Takimi rozwiązaniami zainteresowane są tysiące gospodarstw.

Podczas konferencji przedstawiciele PGE Dystrybucja S.A. zaprezentowali zrealizowane inwestycje na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin – wykonane w 2015 r. oraz plany inwestycyjne na lata 2016-2020. Omówiona została również obowiązująca procedura związana z przyłączeniem źródeł OZE do sieci dystrybucyjnej oraz zasady zawierania i realizacji umów o świadczenie usług dystrybucyjnych.

18 marca 2016 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyło się Forum Inwestycyjne 2016 Energetyka - OZE - Efektywność Energetyczna - Fundusze Unijne.

Podczas Forum przedstawiona została strategia rozwoju energetyki w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem roli alternatywnych źródeł energii w bilansie energetycznym kraju, a także strategia zarządzania gospodarką niskoemisyjną. Stanowią one bowiem nowe wyzwanie dla samorządów i firm. Omówiona została również Ustawa o OZE oraz przybliżone zostały informacje na temat energetyki prosumenckiej. Swoje wystąpienia tego dnia wygłosili między innymi, Grzegorz Mickiewicz Doradca Gabinetu Politycznego w Ministerstwie Rozwoju, Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa Lubelskiego, a także Beata Jędrzejewska – Kozłowska Dyrektor Biura Zarządzania Energią Urzędu Miasta Lublin.

Dla ponad 100 znamienitych gości – przedsiębiorców, przedstawicieli nauki oraz reprezentantów władz rządowych oraz samorządowych była to dobra okazja do nawiązania współpracy, która w przyszłości może zaowocować rozwojem w obszarze odnawialnych źródeł energii w regionie Lubelskim. 

Dnia 18 lutego 2016 r. w Lublinie miała miejsce konferencja pn.: „Więcej niż energia – obywatelska energetyka odnawialna dla Lubelszczyzny”.

Organizatorem spotkania był Urząd Miasta Lublin oraz Towarzystwo dla Natury i Człowieka. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele m.in. jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wyższych oraz przedsiębiorcy. Omawiane były m.in. przykłady dobrych praktyk z Polski i Europy dotyczące rozwoju gospodarki niskoemisyjnej i energetyki obywatelskiej dla poprawy jakości powietrza.

Ruch "Więcej niż energia", do którego przystąpił Lublin, to społeczna koalicja na rzecz rozwoju energetyki obywatelskiej. Łączy już ponad 130 różnych podmiotów, które chcą poprawy rozwoju energetyki opartej na źródłach odnawialnych, Do ruchu - poza Lublinem - należy także Warszawa, Gdynia czy Rzeszów.

Ponadto podczas spotkania przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie przedstawił uczestnikom spotkania, informacje na temat źródeł finansowania inwestycji prosumenckich.

Konferencja ECOFORUM ,,Po pierwsze środowisko”

W dniach 10-11 czerwca 2015 r. na Zamku Lubelskim odbyła się Międzynarodowa Konferencja ECOFORUM ,,Po pierwsze środowisko” (VI edycja) z udziałem Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka. W bloku prelekcji dotyczącym strategii niskoemisyjnej na lata 2014-2020 zaprezentowany został projekt Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Lublin, który przedstawiła Pani Beata Jędrzejewska-Kozłowska z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin

VIII edycja Lubelskich Targów Energetycznych ENERGETICS

W dniach 17-19 listopada 2015 r. w halach wystawienniczych Targów Lublin S.A. przy ul. Dworcowej 11 w Lublinie odbędzie się już VIII edycja Lubelskich Targów Energetycznych ENERGETICS.

ENERGETICS to ważne spotkanie branży energetycznej w Polsce. Istotą ENERGETICS jest nie tylko prezentacja nowoczesnych urządzeń, aparatury i technologii dla przemysłu energetycznego, ale również wymiana doświadczeń przez specjalistów z całej Polski i zagranicy. Znajdą się wśród nich m.in. przedstawiciele zakładów energetycznych, biur projektowych, działów energetycznych firm i zakładów przemysłowych, elektrycy i instalatorzy, przedstawiciele samorządów.

ENERGETICS to również liczne konferencje, prelekcje i szkolenia, na których poruszane są tematy aktualne i ważne dla branży energetycznej.

logo ekolublin