W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Park Ludowy

Park Ludowy jest jednym z istotniejszych elementów w strukturze ekologicznej miasta. Znajduje się on w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Bystrzycy, będącej głównym korytarzem ekologicznym na tym obszarze. Rewitalizacja przyrodnicza tego miejsca przyniesie pozytywne oddziaływanie ekologiczne nie tylko dla miasta, ale całego Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Projekt jest także odpowiedzią na potrzeby społeczne w zakresie rekreacji i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Z uwagi na bliską lokalizację obiektów sportowych (np. Arena Lublin, Aqua Lublin), Targów Lublin oraz Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego – Dworca Metropolitalnego, którego budowa rozpocznie się w najbliższym czasie, o wzmożonym ruchu zarówno mieszkańców miasta, jak i osób przyjezdnych, turystów. Rozwój terenów zieleni zlokalizowanych wokół głównych punktów przesiadkowych dla komunikacji zbiorowej oraz obiektów sportowych wzmocni istotne funkcje społeczne tego obszaru np.: turystyczne, rekreacyjne, edukacyjne.

Całość infrastruktury dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Projekt został dofinansowany w kwocie 20,5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 a całkowita jego wartość wyniosła 44,1 mln zł.

Rewitalizacja w trosce o przyrodę.

Głównym celem rewitalizacji Parku Ludowego była ochrona bioróżnorodności występującej na terenie Parku, odnowa zasobów naturalnych, uporządkowanie i budowa infrastruktury rekreacyjno - edukacyjnej oraz udostępnienie przestrzeni parku mieszkańcom przy zachowaniu i promowaniu dziedzictwa naturalnego. Działania zrealizowane w ramach inwestycji miały przede wszystkim zadbać o efektywną ochronę występujących w Parku Ludowym ekosystemów, powstrzymać degradację zieleni w miejskim obszarze oraz przyczynić się do kształtowania postaw proekologicznych w społeczeństwie. W ramach inwestycji uporządkowana została zieleń, dokonano zabiegów pielęgnacyjnych oraz nowych nasadzeń, utworzono m.in. dydaktyczny ogród wodny oraz edukacyjne ścieżki przyrodnicze. Dodatkowo bioróżnorodność w parku wspierają zamieszone budki lęgowe dla ptaków oraz domki dla owadów. Odnowa zieleni w parku zapobiegnie fragmentacji terenów zieleni i pozwoli na tworzenie połączeń z istniejącymi, naturalnymi terenami w dolinie rzeki Bystrzycy.

Flora i fauna parku

Flora na obszarze parku jest zróżnicowana i zawiera w sobie zarówno obszary gęsto zadrzewione, jak i tereny otwarte. Największe zagęszczenie drzew występuje w północnej i północno-zachodniej części parku, w której zauważa się dużą liczbę samosiewów, tworzących zwarte i nieplanowane skupiska. Do najczęściej spotykanych gatunków drzew należą: topola czarna, wierzba krucha, wierzba biała, kasztanowiec biały. Rzadziej spotykanymi gatunkami są: olsza czarna i szara, klon zwyczajny, jawor czy dąb. W zieleni niskiej, wśród krzewów można spotkać dereń biały, śnieguliczkę białą, ligustr pospolity. Bogata flora sprzyja osiedlaniu się wielu organizmów żywych. Park Ludowy jest miejscem bytowania aż 6 gatunków nietoperzy: karlika większego, karlika drobnego, karlika malutkiego, borowca wielkiego, gacka brunatnego i nocka rudego. Uważni obserwatorzy mogą wypatrzyć także takie ssaki jak: zębiełek białawy, ryjówkę aksamitną, mysz zaroślową, polną i leśną, kreta, nornicę i przy odrobinie szczęścia - zająca szaraka. Z gadów obecny jest zaskroniec, a płazy reprezentuje żaba trawna. Na odcinku Bystrzycy przyległym do parku obserwuje się takie ryby jak płocie, jelce i okonie. W parku zamontowane są budki lęgowe dla ptaków: kwiczołów, paszkotów, kosów, zięb, szpaków, modraszek, szczygłów, wilg, sójek, piegż, kowalików, kapturków, rudzików, pełzaczy, dzwońców i wielu innych.

Dużą różnorodność ptaków zapewnia obecność krzewów liściastych, które stanowią schronienie przed drapieżnikami oraz są miejscem zakładania gniazd. Bardzo istotnym źródłem pożywienia dla ptaków oraz niektórych zwierząt są krzewy i drzewa owocowe takie jak: bez czarny, kalina koralowa, róża dzika, trzmielina pospolita, głóg jednoszyjkowy, leszczyna pospolita. Większość ze wspomnianych gatunków ma owoce jadalne także dla człowieka, ponadto są ozdobą parku ze względu na pokrój, w okresie kwitnienia, dojrzewania owoców lub przebarwiania się liści jesienią. Dla wielu ptaków stanowią miejsce wypoczynku i zakładania gniazd.

Aktywny wypoczynek

Projekt rewitalizacji Parku Ludowego zakładał utworzenie zagłębia aktywnego wypoczynku, dającego szerokie możliwości rekreacji. Rewitalizacja obejmuje powstanie ścieżek dydaktycznych, placów zabaw, siłowni i tras spacerowych, również dla biegaczy oraz rowerzystów. W strefie wypoczynku każdy znajdzie coś dla siebie – dla najmłodszych powstały m.in. place zabaw dla rożnych grup wiekowych, w tym urządzenia dla dzieci z niepełnosprawnością, zespół linariów, naturalne ścieżki rowerowe. Dla uprawiających sport: place do ćwiczeń fitness, przestrzeń do gry w boule i siłownie plenerowe. Dla „leniuchów” cały park wyposażono w małą architekturę: ławki, stoliki parkowe, leżaki parkowe i meble granitowe. Dla preferujących relaks z książką zaplanowano biblioteczki parkowe (regały z ogólnodostępnymi książkami, które każdy może wypożyczyć), a dla zwierzolubów powstały wybiegi dla psów.

Dodatkowo, z uwagi na położenie parku nad rzeką Bystrzycą, zaprojektowano przystań kajakową z drewnianymi tarasami, na których można odpocząć.

Komunikacja w parku

Głównym założeniem komunikacji jest jak najszersze otwarcie parku. Dlatego też, zaprojektowano kilka wejść: m.in. od al. J. Piłsudskiego (wejście główne), od rzeki Bystrzycy (przez kładkę), od ul. Stadionowej i od strony terenu Targów Lublin. Alejki parkowe zostały wykonane tak, aby osoby z różnymi potrzebami mogły się po nich swobodnie poruszać np. osoby na wózkach inwalidzkich, rowerzyści czy rolkarze. Wokół parku dodatkowo została zaprojektowana pętla przeznaczona dla biegaczy o długości 2 km.

Kładka pieszo-rowerowa stanowi jeden z ważniejszych, pod względem komunikacyjnym, obiektów rewitalizowanego parku. Jest nowym wejściem do parku od strony rzeki (i drogi dla rowerów) oraz pełni funkcje tarasu widokowego. Składa się z dwóch elementów: pomostu dolnego oraz pomostu (łuku) górnego, tworzącego całościowo obiekt o charakterze użytkowo-rekreacyjnym.

Edukacja w Parku Ludowym

  • Dydaktyczny ogród roślin wodnych - został obsadzony krajowymi roślinami wodnymi (w tym gatunkami chronionymi w Polsce), a elementy przyrodniczej informacji wizualnej pozwalają na zapoznanie się z roślinami wodnymi i przywodnymi, rosnącymi na całym odcinku rzeki Bystrzycy. Otaczająca ogród zieleń uzupełniona o elementy małej architektury czyni z ogrodu wodnego również miejsce dla osób poszukujących wyciszenia.
  • Dydaktyczny ogród wodny - w miejscu istniejącego amfiteatru powstał dydaktyczny ogród wodny z trybunami i niecką wypełnioną wodą. Niecka została urozmaicona obrazkami ryb występujących w rzece Bystrzycy oraz strumieniami wody z nieregularnie umieszczonych dysz. Nawierzchnia niecki wykonana w formie mozaiki umożliwia uzyskanie i spostrzeżenie ciekawych barw i wzorów, a relaks w tej części parku zapewnia także atrakcje dla dzieci.

Ścieżki dydaktyczne na terenie Parku Ludowego

Trawiasta - o powierzchni ok. 6 tys. m2, z nasadzeniami wielu gatunków i odmian traw tolerujących i lubiących tereny podmokłe i okresowo zalewane. Elementem towarzyszącym ścieżce są zamontowane edukacyjne tablice z opisem roślinności znajdującej się na terenie parku.

Akustyczna - została zaprojektowana dla zwiększenia doznań sensorycznych, integracji osób znajdujących się w parku, w tym z niepełnosprawnościami. Na ścieżce znajduje się 11 przystanków z jednym lub kilkoma dostrojonymi instrumentami muzycznymi.

Filozoficzna - jest elementem towarzyszącym alejkom i składa się ze specjalnie zaprojektowanych mebli granitowych, na których umieszczone zostały słowa kojarzone ze starożytnymi myślicielami
i filozofami. Meble pełnią funkcję siedzisk, stanowią także element umożliwiający jazdę na rolkach
i deskorolkach.

Procesów przemijania - zlokalizowana w okolicy dydaktycznego ogrodu wodnego, składa się z elementów roślin stanowiących eksponaty w rożnym stadium życia (młode sadzonki drzew, drzewa powalone, pnie, głazy itp.) oraz elementów skalnych. Element tej ścieżki stanowią tzw. obiekty przyrodnicze - wyeksponowane pnie drzew o wysokiej wartości siedliskowej dla owadów, ptaków i nietoperzy.

Udogodnienia

Dla wygody użytkowników parku zamontowano poidełka, stojaki na rowery, tablice informacyjne, kosze na śmieci. Ponadto, wybudowano dwa budynki toalet publicznych (oraz psie toalety) i wyposażono park w niezbędne instalacje takie jak: oświetlenie, system monitoringu oraz hot spoty. Na całym terenie nie przewiduje się ogrodzeń, wyjątek stanowią wybiegi dla psów.

Na terenie parku znajdują się także toalety - uniwersalne pomieszczenia z kabinami damskimi, męskimi oraz dla osób z niepełnosprawnościami a także z funkcją pokoju dla matki z dzieckiem. Budynek nie posiada progów ani innych przeszkód dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz niewidomych i niedowidzących.

ekoLublin logo

Baner Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - żółto-białe napisy na tle niebieskiego nieba i zielonej trawy

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie

Akcja Moje Miasto to też Twój dom