W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Pomniki przyrody

Drzewa ustanawiane pomnikiem przyrody wyróżniają się szczególnymi walorami krajobrazowymi i przyrodniczymi. Zgodnie z pkt. 1 art. 40 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 roku (Dz.U.2015 poz. 1651 z poz. zm.) pomnikami przyrody są:

„pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.”

Miano pomnika przyrody mogą więc otrzymać pojedyncze krzewy, drzewa i grupy drzew odznaczające się sędziwym wiekiem, wielkością, niezwykłymi kształtami lub innymi cechami, a także zabytkowe aleje drzew. Wniosek o przyznanie takiej formy ochrony przyrody może złożyć każdy. Wpisanie drzewa na listę pomników przyrody wymaga zgody właściciela terenu, na którym rośnie. Drzewo zgłoszone do objęcia ochroną badane jest przez biegłego w tym zakresie specjalistę pod kątem oceny stanu zdrowotnego oraz walorów przyrodniczych. Aby uznać drzewo za pomnik przyrody jego obwód w pierśnicy powinien być większy niż szacunkowe wartości minimalne dla danego gatunku. Po uzyskaniu pozytywnej opinii regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ustanawiane jest pomnikiem przyrody mocą uchwały Rady Miasta.

Mapa z zaznaczonymi Pomnikami przyrody na terenie Lublina

Zawieszenie tabliczek informujących o statusie pomnika przyrody

Dnia 28 września 2017 r. odbyło się zawieszenie tabliczek informujących o statusie pomnika przyrody na drzewach, które takich tabliczek jeszcze nie miały oraz wymiana starych tabliczek na nowe – zielone z białym napisem określającym gatunek drzewa w języku polskim oraz łacińskim.

Poniżej galeria z tego wydarzenia.

W kwietniu 2017 roku, w Lublinie odbyło się zawieszanie tabliczek informacyjnych do drzew, które w ubiegłym roku zostały uchwałą Rady Miasta uznane za pomniki przyrody. Oprócz pojedynczych okazów tabliczki przywieszone zostały także na alei kasztanowców rosnących przy ul. Solarza.

Wszystkie tabliczki mają kształt prostokąta o wysokości 13,5 cm i szerokości 9 cm. Na zielonym tle, w górnej części tabliczki umieszczony jest wizerunek orła w koronie w koloru białego, zaś w dolnej części widnieje napis: ”POMNIK PRZYRODY” również w kolorze białym. Dokładny ich wzór określa odpowiednie rozporządzenie Ministra Środowiska. 

Poniżej galeria zdjęć z tych prac:

Obecnie na terenie miasta Lublin zlokalizowanych jest 60 pomników przyrody, w tym w samym Śródmieściu znajduje się 14 takich obiektów. Są to:

 • WKP 73 Dąb szypułkowy, ul. Lipowa (cmentarz)
 • WKP 110 Szakłak pospolity, ul. Bernardyńska 14a- 2 drzewa
 • WKP WKP 111 Miłorząb chiński, ul. Lipowa- 3 drzewa
 • WKP 221 Dąb szypułkowy, Plac Litewski- 2 drzewa
 • WKP 381 Topola biała, Park Saski
 • WKP 387 Kasztanowiec zwyczajny, ul. Staszica 16
 • WKP 390 Dąb bezszypułkowy, ul. Ewangelicka
 • WKP 392 Lipa drobnolistna, ul. Ewangelicka
 • WKP 393 Kasztanowiec zwyczajny, ul. Ewangelicka
 • WKP 394 Dąb szypułkowy, ul. Chmielna 1
 • GRPP 1 Topola holenderska, ul. Chrobrego 2
 • GRPP 14 Wierzba biała, Błonia zamkowe
 • GRPP 25 Topola czarna, ul. Łopacińskiego
 • GRPP 28 Topola czarna, ul. Spadochroniarzy

Poniżej galeria wybranych pomników przyrody z rejonu Śródmieścia:

LISTA AKTUALNYCH POMNIKÓW PRZYRODY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE MIASTA LUBLIN

 1. WKP 73 Dąb szypułkowy, ul. Lipowa (cmentarz)
 2. WKP 89 Dąb szypułkowy, Stary Gaj (nadleśnictwo Świdnik)
 3. WKP 110 Szakłak pospolity, ul. Bernardyńska 14a – 2 drzewa
 4. WKP 111, Miłorząb chiński, ul. Lipowa – 3 drzewa
 5. WKP 116, Jesion wyniosły, ul. Pliszczyńska 14
 6. WKP 221, Dąb szypułkowy, Plac Litewski – 2 drzewa
 7. WKP 224, Dąb szypułkowy, ul. Sławinkowska 57 – 2 drzewa
 8. WKP 225, Dąb szypułkowy, ul. Sławinkowska 124
 9. WKP 297, Miłorząb japoński, ul. Abramowicka, Zabytkowy zespół dworsko -parkowy w Abramowicach
 10. WKP 377, Dąb szypułkowy, ul. Bieszczadzka – 27 drzew
 11. WKP 378, Dąb szypułkowy, Al. Kraśnicka 2A
 12. WKP 379, Dąb szypułkowy, Al. Kraśnicka 118, część parku „Węglin”
 13. WKP 381, Topola biała, Park Saski
 14. WKP 382, Lipa drobnolistna, ul. Biernackiego 9
 15. WKP 384, Miłorząb chiński, ul. Trześniowska 42
 16. WKP 385, Jesion wyniosły, ul. Trześniowska 42
 17. WKP 386, Lipa drobnolistna, ul. Trześniowska 42 – 10 drzew
 18. WKP 387, Kasztanowiec zwyczajny, ul. Staszica 16
 19. WKP 388, Buk zwyczajny, Al. Kraśnicka 2B -5 drzew
 20. WKP 389, Lipa drobnolistna, topola, kasztanowiec, Teren ośrodka wypoczynkowego „Marina” nad Zalewem Zemborzyckim – 50 drzew
 21. WKP 390, Dąb bezszypułkowy, ul. Ewangelicka
 22. WKP 392, Lipa drobnolistna, ul. Ewangelicka
 23. WKP 393, Kasztanowiec zwyczajny, ul. Ewangelicka
 24. WKP 394, Dąb szypułkowy, ul. Chmielna 1
 25. Lipa drobnolistna, ul. Sławinkowska 3 (Ogród Botaniczny) – 2 drzewa
 26. GRPP 1 Topola holenderska, ul. Chrobrego 2
 27. GRPP 2 Topola czarna, ul. J. Kasprowicza
 28. GRPP 3 Klon Srebrzysty, ul. M. Kopernika
 29. GRPP 4 Lipa szerokolistna, ul. F. Arnsztajnowej 11
 30. GRPP 5 Lipa szerokolistna, ul. F. Arnsztajnowej 10
 31. GRPP 7 Lipa Szerokolistna, ul. F. Arnsztajnowej 4
 32. GRPP 8 Dąb szypułkowy, Al. Kraśnicka 2
 33. GRPP 9 Dąb szypułkowy, Al. Kraśnicka 2
 34. GRPP 10 Dąb szypułkowy, Al. Kraśnicka 2
 35. GRPP 11 Dąb szypułkowy, Al. Kraśnicka 2A
 36. GRPP 12 Dąb szypułkowy, Al. Kraśnicka 4
 37. GRPP 13 Dąb szypułkowy, Al. Kraśnicka 4
 38. GRPP 14 Wierzba biała – Błonia zamkowe
 39. GRPP 15 Lipa drobnolistna – Al. Warszawka
 40. GRPP 16 Lipa drobnolistna – Al. Warszawska
 41. GRPP 17 Klon zwyczajny – Al. Warszawska
 42. GRPP 18 Klon zwyczajny – Al. Warszawska
 43. GRPP 19 Lipa drobnolistna – Al. Warszawska
 44. GRPP 20 Lipa drobnolistna – Al. Warszawska
 45. GRPP 21 Lipa drobnolistna – Al. Warszawka
 46. GRPP 22 Lipa drobnolistna – Al. Warszawska
 47. GRPP 23 Lipa drobnolistna – Al. Warszawska
 48. GRPP 24 Lipa drobnolistna – Al. Warszawska
 49. GRPP 25 Topola czarna – ul. Łopacińskiego 3
 50. GRPP 26 Topola czarna – ul. Lwowska 22
 51. GRPP 27 Dąb szypułkowy – ul. Szmaragdowa 36
 52. GRPP 28 Topola czarna – ul. Spadochroniarzy 9
 53. GRPP 29 Topola holenderska – ul. Bazylianówka 8
 54. GRPP 30 Kasztanowce zwyczajne – ul. Solarza - 48 drzew
 55. GRPP 31 Dąb szypułkowy – ul. Onyksowa 21
 56. GRPP 32 Lipa drobnolistna – ul. Romanowskiego 58
 57. GRPP 33 Lipa drobnolistna – Romanowskiego 58
 58. GRPP 34 Klon pospolity – Romanowskiego 56
 59. GRPP 35 Lipy drobnolistne - Teren ośrodka wypoczynkowego „Marina” nad Zalewem Zemborzyckim – 20 drzew
 60. GRPP 36 Kasztanowce białe - Teren ośrodka wypoczynkowego „Marina” nad Zalewem Zemborzyckim – 32 drzewa

ekoLublin logo

Baner Wyszukiwarka odpadów - na pierwszym tle cztery pojemniki na odpady w kolorach żółtym, zielonym, niebieskim i brązowym

Baner Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - żółto-białe napisy na tle niebieskiego nieba i zielonej trawy

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie