W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Zielony budżet

Z roku na rok przybywa w Lublinie coraz więcej zieleni miejskiej, którą tworzą parki miejskie, skwery, zieleń przyuliczna - trawniki, drzewa i krzewy rosnące wzdłuż dróg i ciągów komunikacyjnych, zieleń towarzysząca osiedlom mieszkaniowym, obiektom użyteczności publicznej i cmentarzom oraz roślinność dolin rzecznych i wąwozów.

Tereny zieleni w zagospodarowaniu przestrzennym Lublina tworzą bardzo istotny element, gdyż zwiększają jego atrakcyjność, a także wpływają na jakość życia mieszkańców. Ich rozwój i ochrona musi współgrać z dynamicznym rozwojem tkanki urbanistycznej miasta, co jest nie lada wyzwaniem dla służb miejskich. Każdego roku podejmowane są działania zmierzające do zakładania nowych i odnawiania istniejących terenów zieleni.

Stwarzanie nowych zielonych inwestycji finansowane jest z trzech „puli”:

  1. Budżet (MAZ, IR, GK)
  2. Zielony budżet
  3. Nasadzenia rekompensacyjne

ZIELONY BUDŻET 2018

W tegorocznej edycji Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2018, zgłoszone zostały 74 wnioski, czyli o 33 mniej, niż w edycji poprzedniej. Część formalną przeszło 53 projekty.

Składane wnioski były bardzo zróżnicowane. Jedne zawierały już gotowe projekty, kolejne były mniej dopracowane, a inne w małym stopniu dotyczyły zieleni. Wnioskodawcami były zarówno Rady poszczególnych dzielnic, jak i sami mieszkańcy. Bez wątpienia można stwierdzić, że tegoroczne wnioski były na bardziej zaawansowanym poziomie niż w poprzedniej edycji. Osoby składające wnioski dokładniej przedstawiali swoje pomysły, dzięki czemu łatwiej można było je ocenić pod względem merytorycznym i formalnym.

Najwięcej wniosków wpłynęło z dzielnic Felin i Śródmieście. Kilka wniosków dotyczyło zagospodarowania dolin rzek: Czechówki, Czerniejówki i Bystrzycy. Ostatecznie zdecydowano, że zrealizowane zostanie 16 wniosków, a 3 będą wnioskami rezerwowymi. Poniżej tabela przedstawiająca te projekty.

Do pobrania

ekoLublin logo

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie

Gra Super Eko

Akcja Moje Miasto to też Twój dom