W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Zmiany klimatu

Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu miasta Lublin

„Plan adaptacji do zmian klimatu miasta Lublin do roku 2030” został opracowany na podstawie Porozumienia NR DZR/19/U/2015 z dnia 10 czerwca 2015 roku zawartego pomiędzy Ministerstwem Środowiska a Miastem Lublin, stanowiącego deklarację udziału Miasta w projekcie „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”.

Plan powstał w odpowiedzi na zmiany klimatu i potrzeby adaptacji do skutków tych zmian. W trakcie opracowywania podlegał on również konsultacjom społecznym z mieszkańcami. Plan wskazuje wizję, cel nadrzędny oraz cele szczegółowe adaptacji Miasta do zmian klimatu. Na potrzeby przygotowania Planu sporządzono szczegółową diagnozę, w której oceniono warunki klimatyczne miasta oraz ich przyszłe zmiany, wrażliwość miasta na zmiany klimatu oraz potencjał do reagowania na wynikające z nich zagrożenia.

Szczególnie wrażliwymi sektorami w Lublinie są:

  • zdrowie publiczne i jakość życia,
  • gospodarka wodna,
  • gospodarka przestrzenna,
  • różnorodność biologiczna.

W Planie Adaptacji wskazano działania adaptacyjne z trzech kategorii:

  1. .działania organizacyjne – dotyczące zmian w prawie miejscowym w zakresie np. planowania przestrzennego, organizacji przestrzeni publicznej, tworzenia wytycznych postępowania w sytuacjach wystąpienia zagrożeń klimatycznych, usprawnienia funkcjonowania służb miejskich bądź systemów ostrzegania przed zagrożeniami.
  2. działania informacyjno-edukacyjne – to działania wspierające i podnoszące społeczną świadomość klimatyczną oraz propagujące dobre praktyki adaptacyjne. Pozwalają one uodpornić miasto i jego mieszkańców poprzez odpowiednie programy edukacyjne i zintensyfikowane działania informacyjne.
  3. działania techniczne – to działania o charakterze inwestycyjnym obejmujące budowę nowej lub modernizację istniejącej infrastruktury, która przyczynia się do ochrony miasta przed negatywnymi skutkami zmian klimatu.

Pełną treść Planu można pobrać ze strony Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu.

 

Do pobrania

ekoLublin logo

Baner Wyszukiwarka odpadów - na pierwszym tle cztery pojemniki na odpady w kolorach żółtym, zielonym, niebieskim i brązowym

baner_kompostowanie

Baner Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - żółto-białe napisy na tle niebieskiego nieba i zielonej trawy

Strona informacyjna programu Bezpieczni bez Azbestu

Zielony Lublin - Miejsce dla Ciebie