W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Aktualna sytuacja w Lublinie w związku z koronawirusem [17.03]

Aktualna sytuacja w Lublinie w związku z koronawirusem [17.03]
17.03.202009:54

Istotne zmiany w funkcjonowaniu ZTM - zmniejszenie ilości kursów, ograniczenia w obsłudze bezpośredniej klientów

Z uwagi na ogłoszony przez Ministra Zdrowia stan zagrożenia epidemicznego i wyraźnie zmniejszony popyt na usługi świadczone przez komunikację miejską, co potwierdzają prowadzone na mieście obserwacje pracowników ZTM, od środy - 18 marca br. do odwołania, obowiązuje specjalny rozkład jazdy, zbliżony do tego, który obowiązywał w okresie ferii zimowych:

 • podstawowy moduł kursowania głównych linii trolejbusowych i autobusowych w dzień powszedni - 20 minut,
 • zawieszenie kursowania linii trolejbusowej 152,
 • zawieszenie kursowania linii nocnych (N1, N2 i N3).

Obowiązujący od środy rozkład jazdy ma zapewnić podstawowe potrzeby komunikacyjne mieszkańców, w tym przede wszystkim zabezpieczyć dojazd i powrót do/z zakładów pracy. Prosimy pasażerów o zapoznanie się z rozkładami jazdy przed skorzystaniem z komunikacji miejskiej. Zaznaczmy, że sytuacja w komunikacji miejskiej jest stale monitorowana i dalsze decyzje będą podejmowane adekwatnie do zmieniających się warunków. Decyzję o ograniczeniu kursów komunikacji miejskiej podjęło większość miast, między innymi: Katowice, Gdańsk, Kraków, Kielce, Białystok, Rzeszów, Toruń czy Warszawa.

Od dzisiaj (17 marca) do odwołania, bezpośrednia obsługa klientów w punktach ZTM w Lublinie zlokalizowanych przy ul. Nałęczowskiej 14 (Punkt Sprzedaży Biletów i Biuro Obsługi Klienta) będzie się odbywać w godz. 11:00-13:00.
W sprawach niecierpiących zwłoki obsługa informacyjna klientów będzie realizowana telefonicznie:

 • dla sprzedaży biletów: tel. 81 466 00 23
 • dla Biura Obsługi Klienta: tel. 81 466 94 64

Zachęcamy również do załatwiania spraw za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie: www.ztm.lublin.eu bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ztm@ztm.lublin.eu i bok@ztm.lublin.eu. Zachęcamy do zakupu biletów za pośrednictwem automatów biletowych, a także za pośrednictwem sklepu internetowego oraz aplikacji mobilnych.

Od 12 marca do odwołania, została wstrzymana sprzedaż biletów przez kierowców w środkach komunikacji miejskiej. Decyzja została podjęta przede wszystkim na wnioski środowiska kierowców ale również pasażerów i ma na celu zminimalizować kontakt na linii obsługa pojazdu-pasażer.

W związku z zaistniałą sytuacją zachęcamy do zakupu biletów za pośrednictwem aplikacji mobilnych na telefony komórkowe (moBILET, mPay, SkyCash, biletem.pl, jakdojade, GoPay) oraz w biletomatach znajdujących się w pojazdach (70% taboru jest wyposażonych w urządzenia do sprzedaży biletów). W przypadku biletów okresowych zalecamy ich zakup za pośrednictwem sklepu internetowego. Istnieje również możliwość zakupu biletów za pośrednictwem biletomatów stacjonarnych. Przypominamy, że brak możliwości zakupu biletu w pojeździe nie zwalnia z konieczności posiadania go w czasie przejazdu autobusem lub trolejbusem.

Jednocześnie rekomendujemy ograniczenie osobistych wizyt w Biurze Obsługi Klienta i Punktach Sprzedaży Biletów ZTM w Lublinie. W przypadku konieczności załatwienia spraw w ww. placówkach zachęcamy do skorzystania z możliwości ich załatwienia drogą elektroniczną bądź telefoniczną.

Przypominamy, że nadal obowiązuje zawieszenie funkcji „ciepłego guzika” w pojazdach komunikacji miejskiej, które weszło w życie od 5 marca. Kierowcy zatrzymują się na wszystkich przystankach niezależnie od ich statusu (również na przystankach „na żądanie”) oraz samodzielnie otwierają drzwi, bez stosowania funkcji tzw. „ciepłego guzika”. Ponadto, wszyscy przewoźnicy świadczący usługi przewozu na zlecenie ZTM w Lublinie (MPK Lublin, IREX  i Lubelskie Linie Autobusowe) dezynfekują
swoje pojazdy, ze szczególnym uwzględnieniem poręczy, biletomatów, kasowników i przycisków, a więc powierzchni najbardziej narażonych na kontakt.

Ograniczenia w obsłudze bezpośredniej klientów Urzędu Miasta Lublin

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego, w trosce o zdrowie mieszkańców Lublina, Prezydent Miasta Lublin wydał Zarządzenie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Lublin. Oznacza to, że od 16 marca, zostaje wyłączona bezpośrednia obsługa klientów Urzędu Miasta Lublin. Ograniczenie to nie dotyczy: zgłoszenia urodzenia dziecka, wydania dowodu osobistego oraz sporządzenia aktu zgonu. W tych sprawach pracownicy przyjmują osobiście w siedzibie urzędu przy ul. Leszczyńskiego 20.

Obsługa informacyjna urzędu będzie realizowana telefonicznie pod numerem infolinii (81) 466 1000 albo za pośrednictwem poczty elektronicznej: bom@lublin.eu.

Ograniczenie nie dotyczy: zgłoszenia urodzenia dziecka, wydania dowodu osobistego oraz sporządzenia aktu zgonu. W tych sprawach pracownicy przyjmują osobiście w siedzibie urzędu przy ul. Leszczyńskiego 20.

 • Zgłoszenie urodzenia dziecka będzie przyjmowane w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Leszczyńskiego 20, pok. nr 104 (I piętro) od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.
 • Dowód osobisty będzie można odebrać wyłącznie w Wydziale Spraw Administracyjnych przy ul. Leszczyńskiego 20, pok. nr 5 (parter) od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30. W wydziale będą przyjmowane osoby, które zgłoszą się po odbiór dowodu osobistego lub z wnioskiem o wyrobienie dowodu nowego w miejsce tego, który stracił ważność lub straci w ciągu najbliższych 30 dni.
 • Sporządzenie aktu zgonu będzie realizowane w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Leszczyńskiego 20, pok. nr 205 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 oraz w sobotę od 8.00 do 14.00.

Dokumenty w pozostałych sprawach należy składać:

 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Lublin dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), a w przypadku spraw związanych z rejestracją pojazdu poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą PWPW - jeśli osoba posiada konto na platformie ePUAP, profil zaufany albo certyfikat kwalifikowany,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego,
 • w przypadku, gdy nie jest wymagany podpis - pocztą elektroniczną na adres: bom@lublin.eu.

Dla mieszkańców, którzy muszą załatwić sprawę w trybie pilnym, w 7 lokalizacjach Urzędu Miasta Lublin udostępnione zostają specjalne pojemniki w kształcie urn, w których można pozostawić dokumenty w zamkniętych kopertach.

W miejscach tych będą dostępne koperty i materiały biurowe, a pomocy udzielą pracownicy urzędu. Dokumenty można zostawić w budynkach przy:

 • ul. Wieniawskiej 14,
 • ul. Filaretów 44,
 • ul. Franciszka Kleeberga 12A,
 • ul. Szaserów 13-15,
 • ul. Leszczyńskiego 20,
 • ul. Magnoliowej 2 (w zakresie spraw Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności),
 • ul. Czechowskiej 19 A (w zakresie spraw Wydziału Komunikacji).

Przypominamy również o możliwości korzystania z Platformy Informacyjno-Płatniczej PLIP.

Wszystkie podjęte działania profilaktyczne mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa. Prosimy o stosowanie się do wszystkich zaleceń służb sanitarnych i medycznych.

Urząd Miasta Lublin czasowo zawiesza nakładanie kar za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu. Kary nie będą naliczane osobom, którym 30-dniowe terminy do załatwienia spraw upływają od 12 marca 2020 r. do odwołania.

Sprawy z zakresu działania Referatu Rejestracji i Oznaczania Pojazdów Wydziału Komunikacji, takie jak: rejestracja pojazdu, rejestracja czasowa pojazdu, wyrejestrowanie pojazdu, czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, dokonanie zmian w dowodzie rejestracyjnym, wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, zgłoszenie zbycia pojazdu, można załatwiać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej PWPW. Jednocześnie zachęcamy do składania wniosków zgłoszenia zbycia/nabycia w formie elektronicznej (skrzynka podawcza ePUAP) lub korespondencyjnie na adres Urzędu.

Za pośrednictwem korespondencji pocztowej można również załatwić sprawy takie jak wydanie zaświadczenia lub wyrejestrowanie pojazdu. Osoby, które czekają na odbiór stałego dowodu rejestracyjnego, proszone są o przesłanie pozwolenia czasowego na adres: Wydział Komunikacji, ul. Czechowska 19a, 20-072 Lublin. Decyzje o rejestracji pojazdów wraz z dowodami rejestracyjnymi wysyłane będą za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany przez Państwa adres.

Również została zawieszona, aż do odwołania, stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie miasta Lublin. Obsługa klientów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, również w zakresie mediacji, nie będzie świadczona.

Osoby, które chcą uzyskać pomoc, mogą ją otrzymać wyłącznie za pomocą środków komunikacji na odległość (telefon, e-mail, komunikator internetowy).  W tym celu należy przesłać skan podpisanego oświadczenia wraz z wnioskiem o potrzebie uzyskania porady na adres: pomocprawna@lublin.eu.

Wzór oświadczenia wraz z wnioskiem o potrzebie uzyskania porady prawnej na odległość oraz wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronie internetowej lublin.eu w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna.Więcej informacji pod nr tel. (81) 466 12 10.

Przywrócenie funkcjonowania punktu PSZOK

Informujemy, że od 16 marca 2020 roku, nastąpiła zmiana w funkcjonowaniu punktu PSZOK na ulicy Głuskiej 6. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, punkt PSZOK będzie czynny w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 1000 do 1600. Obecny harmonogram funkcjonowania punktu obowiązuje od dziś (16.03.2020 r.) do odwołania.

Z powodu rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa została podjęta decyzja o zawieszeniu zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach i na uczelniach. W placówkach, zarówno publicznych jak i niepublicznych, w dniach 12-25 marca nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne.  Prezydent Miasta Lublin zwraca się z prośbą do młodych mieszkańców Lublina – uczniów i studentów – o pozostanie w tym czasie w domach na czas zamknięcia szkół i uczelni.  Pozwoli to uniknąć miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi, takich jak placówki oświatowe.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej, zamieszczonymi na stronie internetowej MEN, przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie powinna też oznaczać dni wolnych od nauki. Stąd prośba o wykorzystanie możliwości nauki online.

Prezydent zwrócił się do dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez miasto Lublin o wsparcie dzieci i młodzieży w odpowiedzialnym wykorzystaniu czasu zawieszenia zajęć poprzez bieżący kontakt z uczniami przebiegający z użyciem kanałów komunikacji elektronicznej, które umożliwiają np. zobowiązanie do przeczytania wskazanej lektury poszerzającej wiedzę, przesłanie do wykonania zadań utrwalających wiadomości czy rozwijających kompetencje. Jak wskazuje MEN, pomocą może być darmowa platforma epodreczniki.pl czy też inne środki komunikacji wykorzystywane przez szkołę.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Rady Ministrów, najbliższe dwa tygodnie to czas szeroko zakrojonych działań profilaktycznych, które mają zapobiegać szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Działania te mają na celu ograniczyć duże skupiska ludzi. Wszystkie działania są możliwe dzięki tzw. specustawie - specjalnej ustawie dotyczącej szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa. Dzięki tej ustawie rodzicom dzieci w wieku do lat 8., będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

Komunikat Prezesa Rady Ministrów

Lubelscy studenci pozostają w akademikach

Uniwersytety w Lublinie jednogłośnie oświadczyły, że studenci nie są wykwaterowywani z ich dotychczasowego miejsca zamieszkania. Po ogłoszeniu zawieszenia zajęć dydaktycznych uczelnie zachęcały swoich studentów, aby w miarę możliwości wracali do swoich rodzinnych domów. Dla pozostałych osób akademiki pozostały czynne. Ze względu na wzrastające zagrożenie epidemiologiczne wprowadzone zostały specjalne reguły, do których studenci muszą się dostosować i pozostać w aktualnym miejscu przebywania.

W związku ze wzrostem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wprowadzone zostały szczególne środki ostrożności. Na bieżąco dezynfekowane są elementy infrastruktury w częściach wspólnych budynku (windy, domofony, klamki, poręcze). We wszystkich akademikach wywieszone zostały niezbędne informacje dotyczące profilaktyki oraz instrukcje postępowania w razie wystąpienia objawów chorobowych. Studenci zobowiązani zostali do śledzenia aktualnych komunikatów ogłaszanych przez organy i służby państwowe.

Najważniejsza zmiana wszystkich lubelskich uczelni dotyczy kwaterowania nowych osób, które od kilku dni zostało wstrzymane. Ponadto decyzją władz uczelni wprowadzony został zakaz odwiedzin osób przebywających w akademikach.

Dziś na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w 8 akademikach pozostało ok. 1000 osób, co stanowi 50% wszystkich studentów zamieszkujących teren miasteczka akademickiego.

Studenci Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji również pozostaną w swoich akademickich pokojach. W oficjalnym komunikacie czytamy, że część obywateli Polski i Ukrainy opuściła akademik po informacji o zawieszeniu zajęć. Aktualnie największą grupę lokatorów w akademiku WSEI stanowią obywatele Zimbabwe oraz Ukrainy.

Z kolei Uniwersytet Medyczny wystosował apel (przed oficjalnym ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego w kraju), aby mieszkańcy Domów Studenckich najbliższe dwa tygodnie spędzili w domach rodzinnych. Jak tłumaczy przedstawiciel prasowy UM Włodzimierz Matysiak, decyzja została podjęta w trosce o zdrowie mieszkańców. Na co dzień w trzech akademikach zamieszkuje około 600 osób. Osoby, które zdecydują się jednak pozostać w Lublinie mogą włączyć się w działania wspomagające służby sanitarne w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju. Do takich działań zachęca Samorząd Studencki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a także Prorektor ds. kształcenia.

Katolicki Uniwersytet Lubelski wstrzymał kwaterowanie nowych osób w domach studenckich, a także wprowadził zakaz odwiedzin w budynkach. Ponadto Uniwersytet podjął działa prewencyjne. Do domów studenckich nie są wpuszczane osoby z zewnątrz, a od 12 marca akademiki w godzinach od 23 do 6 rano pozostają całkowicie zamknięte. Jak informuje przedstawiciel KUL po zawieszeniu zajęć dydaktycznych około 50% mieszkańców akademików wyjechała do domów. Przekwaterowanie dotyczyło jedynie mieszkańców dwóch domów studenckich na Poczekajce. Uniwersytetowi zależało, aby stworzyć wolne miejsca, które mógłby zostać wykorzystane w przypadku nagłej potrzeby. Jak poinformowali przedstawiciele obecnie nikt na terenie domów studenckich KUL nie jest poddawany kwarantannie.

Większość lubelskich uczelni zachęca studentów do kontynuacji nauki w trybie online. Na przykład, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie przez najbliższe dwa tygodnie będzie prowadziła zajęcia za pomocą platformy e-learningowej.

Odwołanie imprez kulturalnych i zajęć sportowych, zamknięcie obiektów sportowych

Po decyzji Premiera o odwołaniu imprez masowych, Prezydent Miasta Lublin zdecydował o zamknięciu obiektów sportowych, w tym basenów m.in. Aqua Lublin, a także odwołaniu wydarzeń w instytucjach kultury Miasta Lublin. W piśmie skierowanym do dyrektorów instytucji Prezydent zarekomendował odwołanie wszystkich imprez planowanych na terenie Miasta przez pozostałych organizatorów.  Dotyczy to także działalności społecznej, czyli np. klubów seniora czy dziennych ośrodków wsparcia. Wszystkie obiekty zarządzane przez MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie zostają zamknięte od środy 11 marca, od godz. 15:00. Zamknięte zostają baseny: Aqua Lublin, CSR Łabędzia i Strefa H2O; siłownia FitGym Complex, Saunarium Aqua Lublin oraz lodowisko Icemania. Dla klientów indywidualnych i komercyjnych zamknięte zostają również: Hala Globus, Hala im. Z. Niedzieli, stadion Arena Lublin, Stadion Lekkoatletyczny, stadion żużlowy przy Al. Zygmuntowskich. Z powyższych obiektów będą korzystały jedynie kluby sportowe, które będą prowadziły własne, zamknięte dla osób postronnych treningi. Odwołane zostają zajęcia prowadzone w obiektach MOSiR: aquafitness, kursy nauki pływania, zajęcia fitness czy treningi biegowe. Wszystkie karnety i Sportkarty będą miały wydłużony termin ważności o liczbę dni, w czasie których obiekty będę niedostępne.

Zajęcia w ramach projektu powszechnej nauki pływania pn.: Umiem pływać zostają zawieszone do odwołania, zarówno w pływalniach szkolnych jak i miejskich. O wznowieniu zajęć poinformujemy z odpowiednim wyprzedzeniem. Odwołane zostają również rozgrywki w ramach Współzawodnictwa Sportowego Szkół Miasta Lublin.

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego: w związku z zaistniałą sytuacją oraz wydanymi zaleceniami m.in. Ministra Sportu i Lubelskiego Kuratora Oświaty dotyczącymi zagrożeniem epidemiologicznym Lubelski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy podjął decyzję o zawieszeniu od 11 marca 2020 roku do odwołania realizacji systemu wojewódzkiego współzawodnictwa sportowego szkół (zawody półfinałowe i finały). Decyzje dotyczące imprez niższego szczebla (powiatowe i gminne) podejmują koordynatorzy powiatowi.

Wsparcie samotnych osób niesamodzielnych w przypadku kwarantanny

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie we współpracy z innymi służbami miejskimi, w przypadku kwarantanny osób samotnych (starszych i niepełnosprawnych) zrobią i dostarczą osobom niesamodzielnym niezbędne zakupy.

Aktualnie dokonywane jest rozpoznanie potrzeb w tym zakresie, dlatego też wszelkie informacje o osobach, które będą potrzebowały tego rodzaju wsparcia, prosimy przekazywać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, tel. 81 466 53 30, 882 431 094, e-mail: aszema@mopr.lublin.eu.

Komunikacja miejska

ZTM w Lublinie podejmuje kolejne działania profilaktyczne mające przeciwdziałać rozpowszechnianiu się wirusa. Wzorem innych miast, od 12 marca do odwołania, zostaje wstrzymana sprzedaż biletów przez kierowców w środkach komunikacji miejskiej. Decyzja została podjęta przede wszystkim na wnioski środowiska kierowców ale również pasażerów i ma na celu zminimalizować kontakt na linii obsługa pojazdu-pasażer.

W związku z zaistniałą sytuacją zachęcamy do zakupu biletów za pośrednictwem aplikacji mobilnych na telefony komórkowe (moBILET, mPay, SkyCash, biletem.pl, jakdojade, GoPay) oraz w biletomatach znajdujących się w pojazdach (70% taboru jest wyposażonych w urządzenia do sprzedaży biletów). W przypadku biletów okresowych zalecamy ich zakup za pośrednictwem sklepu internetowego. Istnieje również możliwość zakupu biletów za pośrednictwem biletomatów stacjonarnych. Przypominamy, że brak możliwości zakupu biletu w pojeździe nie zwalnia z konieczności posiadania go w czasie przejazdu autobusem lub trolejbusem.

Jednocześnie rekomendujemy ograniczenie osobistych wizyt w Biurze Obsługi Klienta i Punktach Sprzedaży Biletów ZTM w Lublinie. W przypadku konieczności załatwienia spraw w ww. placówkach zachęcamy do skorzystania z możliwości ich załatwienia drogą elektroniczną bądź telefoniczną.

Przypominamy, że nadal obowiązuje zawieszenie funkcji „ciepłego guzika” w pojazdach komunikacji miejskiej, które weszło w życie od 5 marca. Kierowcy zatrzymują się na wszystkich przystankach niezależnie od ich statusu (również na przystankach „na żądanie”) oraz samodzielnie otwierają drzwi, bez stosowania funkcji tzw. „ciepłego guzika”. Ponadto, wszyscy przewoźnicy świadczący usługi przewozu na zlecenie ZTM w Lublinie (MPK Lublin, IREX  i Lubelskie Linie Autobusowe) dezynfekują
swoje pojazdy, ze szczególnym uwzględnieniem poręczy, biletomatów, kasowników i przycisków, a więc powierzchni najbardziej narażonych na kontakt.

Informacja o podstawowych środkach ochronnych oraz sposobów ograniczenia ryzyka zakażenia dostępne są również na stronie Ministerstwa Zdrowia poświęconej koronawirusowi oraz na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie. Jednocześnie informujemy, że Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił całodobową infolinię o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Numer infolinii to 800 190 590.Jak zapobiec zakażeniu?

PLAKAT_Koronawirus-Jak-zapobiegać-zakażeniu

Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby. 

Zachowaj bezpieczną odległość

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.
Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie tutaj.
Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin, pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

Chroń siebie i innych przed zachorowaniem

Podejrzenie zakażenie SARS-Cov-2 jest powiązane:
– z podróżowaniem po obszarze Chin, w którym zgłoszono przypadki zakażenia SARS-Cov-2,
lub
– bliskim kontaktem z kimś, kto podróżował po Chinach i ma objawy ze strony układu oddechowego.

Zachęcamy do zapoznania się informacjami zamieszczanymi  na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego, m.in. z „Komunikatem dla podróżujących”, „Zasadami postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV MEDYCZNE”oraz „Zasadami  postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV W PODRÓŻY LOTNICZEJ ”.

Maseczki

Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2

Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego. Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości). Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek.

Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.

Sprzęt ochrony układu oddechowego powinien być oznakowany znakiem CE, który potwierdza, że został prawidłowo zaprojektowany i skonstruowany, wykonany z właściwych materiałów.

Basic protection against the novel coronavirus causing the COVID-19 disease What is a coronavirus?

The novel coronavirus SARS-Cov-2 causes a disease called COVID-19. The most common symptoms are fever, cough, dyspnoea, muscle pain and fatigue.

How often do the symptoms occur?

Severe illness is reported in 15–20% of people on average. Death is reported in 2–3% of patients. These numbers are probably inflated, as many cases where people developed mild illness were not confirmed with laboratory tests.

Who is at the highest risk?

The risk of developing severe illness and death is the highest in the case of the elderly, people with weakened immune systems and with pre-existing medical conditions, in particular chronic diseases.

How to protect yourself against the coronavirus?

The virus spreads through respiratory droplets. Currently, there is no vaccine for the novel coronavirus. You may use other methods to prevent infection, listed below. These methods are also used to prevent other diseases spreading through respiratory droplets, such as seasonal influenza (which peaks between January and March every year).

Where have cases of the coronavirus been reported by now?

The largest number of confirmed cases of the novel coronavirus infections was reported in China (99%), mainly in Hubei Province. The virus then spread to other countries in Asia, Europe, Oceania and North America, where more people were infected (e.g. in Germany, France and Great Britain).

RECOMMENDATIONS
Wash your hands often

Wash your hands often with soap and water, and if that is not possible, use alcohol-based gels/sanitisers (at least 60% alcohol).

Why? Washing your hands using the above methods kills viruses that may be on your hands.

Apply appropriate protection when coughing or sneezing

When coughing and sneezing cover your mouth and nose with your bent elbow or a tissue – and dispose of the tissue immediately to a closed bin and wash your hands often using soap and water. If you do not have them at your disposal, use alcohol-based hand gels/sanitisers (at least 60% alcohol).

Why? Covering your mouth and nose while coughing and sneezing prevents germs and viruses from spreading. If you sneeze or cough into your hands, you might infect objects or people you touch.

Keep a safe distance

Keep at least a one-metre distance between yourself and other people, especially those who are coughing, sneezing and have a fever.

Why? When someone infected with a virus that causes a respiratory disease, such as COVID-19, coughs or sneezes, they spray small droplets of saliva and mucus that may contain the virus. If you are too close, you risk breathing the virus in.

Avoid touching eyes, nose and mouth

Why? Hands come to contact with many surfaces that may be contaminated with the virus. If you touch your eyes, nose or mouth with contaminated hands, you can transfer the virus from the surface to yourself.

If you have a fever, cough, difficulty breathing – seek medical help

If you have a fever, cough or difficulty breathing, seek medical help according to the information on this page.

Why? Respiratory symptoms accompanied by a fever may have many causes, be it viral (influenza viruses, adenoviruses, rhinoviruses, coronaviruses, parainfluenza viruses) or bacterial (Haemophilus influenzae, Bordetella pertussis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma).

If you have mild respiratory symptoms and you did not travel to China

If you have mild respiratory symptoms and you did not travel to China, remember to follow basic protective rules for coughing, sneezing and hand hygiene, and if possible, stay at home until you recover.

Protect yourself and others from infection

A suspected infection with SARS-Cov-2 is linked to:

 • travelling around the parts of China where cases of SARS-Cov-2 infection were reported,
 • close contact with someone who travelled around China and has respiratory symptoms.

We recommend reading the information published on the website of the Chief Sanitary Inspectorate, for example “Communication for travellers”, “Rules for treating individuals with suspected novel coronavirus 2019-nCoV infection MEDICAL” or “Rules for treating individuals with suspected novel coronavirus 2019-nCoV infection DURING AIR TRAVEL”.

Masks

Face masks are not recommended for healthy individuals to prevent the spread of SARS-Cov-2

Wearing a mask that covers your mouth and nose may help reduce the spread of some respiratory diseases.  However, using a mask alone is not guaranteed to stop infections and should be combined with using other preventive measures, including hand hygiene, protective rules for coughing and sneezing (see above) and avoiding close contact with other people (at least 1 metre distance). The World Health Organization recommends a reasonable use of masks.

Use a mask only if you have respiratory symptoms (coughing or sneezing), have suspected SARS-Cov-2 infection with mild symptoms or are caring for someone with suspected SARS-Cov-2 infection.

Respiratory protection equipment should be CE-marked, certifying that it was properly designed, constructed and made from the right materials.

Information for people returning from north Italy, China, South Korea, Iran, Japan, Thailand, Vietnam, Singapore or Taiwan

If you have visited north Italy, China, South Korea, Iran, Japan, Thailand, Vietnam, Singapore or Taiwan in the last 14 days and you have noticed symptoms such as fever, cough, dyspnoea and breathing problems,

 • you should immediately notify a sanitary-epidemiological station via phone
 • immediately seek medical help at an infection or observation ward, where the personnel will decide on a medical procedure to follow.

Source: https://www.gov.pl/web/zdrowie/coronavirus

Other recommended informations: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

Coronavirus disease COVID-19 - How to prevent infection