W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Aktualna sytuacja w Lublinie w związku z koronawirusem [26.03]

Aktualna sytuacja w Lublinie w związku z koronawirusem [26.03]
26.03.202007:59

1 kwietnia rusza rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I szkół podstawowych

Z uwagi na wprowadzony stan epidemii, ze względów bezpieczeństwa, rodzic wypełnia wniosek w formie elektronicznej. W ciągu 7 dni roboczych, począwszy od pierwszego dnia następującego po wznowieniu zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, rodzice dostarczą wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami do przedszkola lub szkoły pierwszego wyboru. 

Miasto przygotowało na zbliżający się rok szkolny 10 500 miejsc w placówkach publicznych i przedszkolach niepublicznych funkcjonujących na zasadach placówek publicznych. Dodatkowo w Lublinie przedszkola prywatne, prowadzone przez inne podmioty niż miasto, oferują ponad 4 700 miejsc. Szkoły podstawowe zapewnią tyle miejsc, ilu uczniów zamieszkuje w ich obwodzie. Szczegóły dotyczące rekrutacji są dostępne są pod linkami:  rekrutacja do przedszkoli, rekrutacja do szkół podstawowych I.

 Obowiązek nauczania na odległość podczas zawieszenia zajęć w szkołach

Od 25 marca szkoły mają obowiązek nauczania na odległość – weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w tej sprawie. Wcześniej MEN jedynie zalecało, by w czasie, gdy nie odbywają się w szkołach lekcje w formie tradycyjnej, nauczyciele prowadzili nauczanie online.

20 marca ukazały się dwa rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, które wydłużają do 10 kwietnia okres zawieszenia zajęć w szkołach i przedszkolach na terenie całego kraju oraz wprowadzają od 25 marca obowiązek prowadzenia przez te placówki zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Drugie rozporządzenie określa sposób prowadzenia tego typu lekcji.

Link do rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej.

Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa

Do 11 kwietnia włącznie nie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi.

Obostrzenie nie dotyczy:

 •     dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.
 •     wolontariatu. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.
 •     załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin. W autobusie lub  trolejbusie tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.

Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Będziesz mógł się jednak spotykać z najbliższymi. We mszy lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji. Pozostałe ograniczenia nadal obowiązują.

W mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej. Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Ograniczenia w obsłudze bezpośredniej klientów Urzędu Miasta Lublin

W związku z ogłoszonym stanem epidemii, w trosce o zdrowie mieszkańców Lublina, Prezydent Miasta Lublin wydał Zarządzenie w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Lublin. Oznacza to, że od 16 marcazostaje wyłączona bezpośrednia obsługa klientów Urzędu Miasta Lublin. Ograniczenie to nie dotyczy: zgłoszenia urodzenia dziecka, odbioru dowodu osobistego oraz sporządzenia aktu zgonu. W tych sprawach pracownicy przyjmują osobiście w siedzibie urzędu przy ul. Leszczyńskiego 20.

Obsługa informacyjna urzędu będzie realizowana telefonicznie pod numerem infolinii (81) 466 1000 albo za pośrednictwem poczty elektronicznej: bom@lublin.eu.

Ograniczenie nie dotyczyzgłoszenia urodzenia dziecka, odbioru dowodu osobistego oraz sporządzenia aktu zgonu. W tych sprawach pracownicy przyjmują osobiście w siedzibie urzędu przy ul. Leszczyńskiego 20.

 • Zgłoszenie urodzenia dziecka będzie przyjmowane w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Leszczyńskiego 20, pok. nr 104 (I piętro) od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.
 • Dowód osobisty będzie można odebrać wyłącznie w Wydziale Spraw Administracyjnych przy ul. Leszczyńskiego 20, pok. nr 5 (parter) od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.
 • Sporządzenie aktu zgonu będzie realizowane w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Leszczyńskiego 20, pok. nr 205 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 oraz w sobotę od 8.00 do 14.00.

Dokumenty w pozostałych sprawach należy składać:

 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Lublin dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), a w przypadku spraw związanych z rejestracją pojazdu poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą PWPW - jeśli osoba posiada konto na platformie ePUAP, profil zaufany albo certyfikat kwalifikowany,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego,
 • w przypadku, gdy nie jest wymagany podpis - pocztą elektroniczną na adres: bom@lublin.eu.

Dla mieszkańców, którzy muszą załatwić sprawę w trybie pilnym, w 7 lokalizacjach Urzędu Miasta Lublin udostępnione zostają specjalne pojemniki w kształcie urn, w których można pozostawić dokumenty w zamkniętych kopertach.

W miejscach tych będą dostępne koperty i materiały biurowe, a pomocy udzielą pracownicy urzędu. Dokumenty można zostawić w godz. 7:30 - 15:30 w budynkach przy:

 • ul. Wieniawskiej 14,
 • ul. Filaretów 44,
 • ul. Franciszka Kleeberga 12A,
 • ul. Szaserów 13-15,
 • ul. Leszczyńskiego 20,
 • ul. Magnoliowej 2 (w zakresie spraw Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności),
 • ul. Czechowskiej 19 A (w zakresie spraw Wydziału Komunikacji),
 • pl. Litewski 1 (w zakresie spraw Biura Zamówień Publicznych);
 • ul. Peowiaków 13 (w zakresie Wydziału Spraw Mieszkaniowych).

Przypominamy również o możliwości korzystania z Platformy Informacyjno-Płatniczej PLIP.

Wszystkie podjęte działania profilaktyczne mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa. Prosimy o stosowanie się do wszystkich zaleceń służb sanitarnych i medycznych.

Urząd Miasta Lublin czasowo zawiesza nakładanie kar za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu. Kary nie będą naliczane osobom, którym 30-dniowe terminy do załatwienia spraw upływają od 12 marca 2020 r. do odwołania.

Sprawy z zakresu działania Referatu Rejestracji i Oznaczania Pojazdów Wydziału Komunikacji, takie jak: rejestracja pojazdu, rejestracja czasowa pojazdu, wyrejestrowanie pojazdu, czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, dokonanie zmian w dowodzie rejestracyjnym, wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, zgłoszenie zbycia pojazdu, można załatwiać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej PWPW. Jednocześnie zachęcamy do składania wniosków zgłoszenia zbycia/nabycia w formie elektronicznej (skrzynka podawcza ePUAP) lub korespondencyjnie na adres Urzędu.

Za pośrednictwem korespondencji pocztowej można również załatwić sprawy takie jak wydanie zaświadczenia lub wyrejestrowanie pojazdu. Osoby, które czekają na odbiór stałego dowodu rejestracyjnego, proszone są o przesłanie pozwolenia czasowego na adres: Wydział Komunikacji, ul. Czechowska 19a, 20-072 Lublin. Decyzje o rejestracji pojazdów wraz z dowodami rejestracyjnymi wysyłane będą za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany przez Państwa adres.

– Osoby, które nie mogą zapewnić w tym okresie zwierzętom należytej opieki, powinny w pierwszej kolejności zwrócić się o pomoc do sąsiadów, znajomych lub rodziny. W przypadku zwierząt domowych (psów), które muszą być regularnie wyprowadzane na zewnątrz, optymalnym rozwiązaniem jest przeniesienie ich na czas trwania kwarantanny do domu nowego opiekuna. Przy braku takiej możliwości należy zorganizować opiekę nad nimi tak, aby wykluczyć kontakt bezpośredni opiekuna z osobą poddawana kwarantannie oraz jej rodziną. W przypadku zwierząt gospodarskich, pomoc ta może polegać na obsłudze zwierząt w pomieszczeniach gospodarskich osoby przebywającej na kwarantannie – czytamy w komunikacie Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Osoby, które nie mogą zapewnić w tym okresie zwierzętom należytej opieki, powinny:

 • przekazać psa rodzinie i znajomym (dla bezpieczeństwa nowych opiekunów pies powinien zostać wykąpany),
 • szukać wsparcia u wolontariuszy (Centrum Wolontariatu) oraz u członków organizacji społecznych.

Psa trzeba przekazać tej osobie przed drzwiami mieszkania, unikając bliskiego kontaktu.

Jeśli jest osobą, która podejmie się wyprowadzania zwierzęcia na spacer – to osoba ta powinna zachować szczególną ostrożność polegającą na:

 • odebraniu zwierzęcia z klatki schodowej bez wchodzenia do mieszkania osoby przebywającej na kwarantannie,
 • stosowaniu rękawiczek jednorazowego użytku,
 • zachowaniu dystansu - nie wolno psa głaskać.

Osoby, które nie mogą skorzystać z powyższych rozwiązań, mogą w tej sprawie skontaktować się z Urzędem Miasta Lublin (Wydział Ochrony Środowiska): ul. Zana 38, 20-601 Lublin, tel. +48 81 466 26 00.

Dotychczas do Urzędu Miasta Lublin nie wpłynęło żadne zgłoszenie dotyczące udzielenia pomocy w przejęciu opieki nad psem podczas kwarantanny. Mamy nadzieję, że w ramach pomocy sąsiedzkiej lub wolontarystycznej nie będzie potrzeby kierowania psów do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, gdyż wiąże się to z ogromnym stresem dla zwierzęcia.

Jednocześnie należy pamiętać, że nie ma dowodów naukowych świadczących o przenoszeniu się wirusa SARS-CoV-2 na zwierzęta domowe i gospodarskie ani na to, aby zwierzęta te mogły być biologicznym lub mechanicznym wektorem przenoszenia choroby.

Odwołanie zbiórki elektroodpadów w najbliższą sobotę (28 marca)

Informacja od Polskiej Korporacji Recyklingu Sp. z o.o., operatora prowadzonych w Lublinie zbiórek elektroodpadów w ostatnie soboty miesiąca:

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Pracowników oraz Klientów, zdecydowaliśmy o odwołaniu najbliższej, comiesięcznej, sobotniej (28.03.2020 r.) zbiórki elektroodpadów w Lublinie. Wychodząc jednak naprzeciw potrzebom Mieszkańców, informujemy, iż w tym dniu tj. 28.03.2020 (ostatnia sobota marca), można samodzielnie przywieźć elektroodpady do Zakładu Przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych – punkt zbiórki będzie czynny od 9 do 13 przy ul. Metalurgicznej 15C w Lublinie (teren dawnej odlewni Ursus) – informuje Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw domowych, Mieszkańcy Lublina mogą przywozić samodzielnie do Zakładu Przetwarzania przy ul. Metalurgicznej 15C w Lublinie, codziennie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00-14.00.

Stan epidemii w Polsce - informacja o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491).

W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Komunikat Wojewody Lubelskiego

Zamknięcie miejskich placów zabaw i siłowni na świeżym powietrzu

Informujemy, że w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników, w związku z zagrożeniem epidemicznym wyłączone z użytku do odwołania zostały miejskie place zabaw i siłownie na świeżym powietrzu w Lublinie. Decyzja ta jest związana z tym, że koronawirus na powierzchniach plastikowych, metalowych, drewnianych lub szklanych utrzymuje się od 2 godzin do 9 dni. W tym czasie ma zdolność do zarażania.

Przed zamknięciem, wszystkie place zabaw i siłownie na świeżym powietrzu będące w utrzymaniu Urzędu Miasta Lublin, zostaną zdezynfekowane a następnie wyłączone z użytkowania. W najbliższym czasie przy obiektach znajdzie się taśma ograniczająca i tabliczka informacyjna o zakazie korzystania z placów zabaw i siłowni.

Prosimy mieszkańców o uszanowania zakazów i zachowanie należytej ostrożności.

Lubelski Pakiet Wsparcia dla Lokalnych Przedsiębiorców

19 marca Prezydent Miasta Lublin wystosował do lubelskich przedsiębiorców list, w którym deklaruje pomoc Miasta.

Szanowni Państwo,

Ze względu na wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego wielu przedsiębiorców znalazło się w niezwykle trudnej sytuacji. Część musiała zamknąć prowadzenie działalności, część zaś, z powodu zagrożenia wirusem COVID 19 - paraliżującym życie społeczne i gospodarcze, utraciła możliwość uzyskiwania przychodów, ponosząc w dalszym ciągu koszty działalności związane m.in. z wynagrodzeniem pracowników, składkami na ubezpieczenia społeczne, czy też czynszami z tytułu najmu lokali. Zagrożona jest nie tylko płynność finansowa tych firm, a wręcz ich istnienie, zwłaszcza zaś mikro i małych przedsiębiorstw.

Czekaliśmy na rządowy program działań antykryzysowych, by uzupełnić go naszym lokalnym pakietem pomocowym. Niezależnie od dokonywanych ocen programu rządowego i propozycji jego rozszerzenia, chcemy zaproponować nasz lokalny pakiet działań dla przedsiębiorców, mający na celu udzielenie im realnego wsparcia. W rządowych propozycjach programu działań antykryzysowych znalazły się m.in. te związane z ochroną zatrudnienia pracowników w firmach dotkniętych kryzysem oraz propozycje zapobiegające utracie płynności finansowej przez firmy. Czekamy na propozycje projektów stosownych ustaw, które mogłyby być uchwalone przez Sejm na posiedzeniu zaplanowanym na 24-25 marca 2020 r.

Mając na względzie trudną sytuację przedsiębiorców prowadzących działalność usługową, handlową i produkcyjną, podejmujemy działania, które powinny ułatwić funkcjonowanie zwłaszcza mikro i małych przedsiębiorstw w okresie obecnego kryzysu. Działania te, stosownie do naszych kompetencji i możliwości prawnych, związane będą głównie z ulgami i ułatwieniami.

Lubelski Pakiet Wsparcia dla Lokalnych Przedsiębiorców będzie zawierał:

 • możliwość okresowego zwolnienia z płatności czynszu najemcom lokali należących do gminy, z branż objętych zakazem wynikającym z rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r.;
 • możliwość odroczenia terminów płatności czynszu najemcom lokali należących do gminy wraz z możliwością rozłożenia tych płatności na raty;
 • możliwość odroczenia terminów płatności lokalnych podatków oraz ewentualne rozłożenie tych płatności na raty (wymagana jest tu zmiana ustawowa dla uproszczenia procedur i nienaliczania opłaty prolongacyjnej);
 • możliwość przesunięcia terminu płatności opłaty z tytułu użytkowania wieczystego (po stosownej, wnioskowanej zmianie ustawowej);
 • możliwość rozłożenia na raty płatności z tytułu użytkowania wieczystego (po stosownej, wnioskowanej zmianie ustawowej).

Te i inne działania pomocowe podejmowane będą na indywidualny wniosek przedsiębiorcy, tak jak stanowi o tym prawo.

Trudno w tym momencie oszacować straty i konsekwencje, jakie obecna sytuacja epidemiologiczna będzie miała dla właścicieli sklepów, lokali usługowych i gastronomicznych, ale także branży turystycznej i kulturalnej. Niezwykle doceniam ich zaangażowanie w pomoc skierowaną do potrzebujących, w tym także wsparcie szpitali i pracowników opieki medycznej. Obecnie pojawia się wiele obaw dotyczących przyszłości, dlatego jako Prezydent Miasta Lublin dołożę wszelkich starań, by skutki epidemii były możliwie jak najmniej dotkliwe dla przedsiębiorców.

Dla ułatwienia wymiany informacji i zachęcenia mieszkańców do korzystania z Państwa usług, które pomimo zaistniałej sytuacji realizujecie zdalnie, stworzyliśmy specjalną stronę dedykowaną lubelskim przedsiębiorcom www.zostanwdomu.lublin.eu. Znajdują się na niej oferty lokalnych przedsiębiorców skierowane do wszystkich mieszkańców, w szczególności do osób przebywających w domach. Jesteśmy i będziemy razem.

Prezydent Miasta Lublin Dr Krzysztof Żuk

Dodatkowa pomoc psychologiczna dla mieszkańców, Telefon Zaufania

Od 20 marca, Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie uruchomiło dla mieszkańców Lublina dodatkowe linie pomocy psychologicznej:

 • wtorek: godz. 7.00-13.00 tel. 796 681 435 (dyżur interwencyjny, socjalny), godz.13.00-19.00 tel. 796 679 896,
 • środa: godz. 7.00-13.00 tel. 576 705 528, godz.13.00-19.00 tel. 576 704 832,
 • czwartek: godz. 7.00-13.00 tel. 534 803 933,godz. 13.00-19.00 tel. 576 705 517,
 • piątek: godz. 7.00-13.00 tel. 534 803 920,godz.13.00-19.00 tel. 534 803 934.

Jednocześnie CIK w Lublinie przypomina, że uległ zmianie numer całodobowego Telefonu Zaufania. Dyżury psychologiczne Telefonu Zaufania świadczone są obecnie pod numerami: tel. 733 588 900 (całodobowo, 7 dni w tygodniu) oraz pod numerem tel. 733 588 600 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-19.00). W sprawach interwencyjnych pomoc jest udzielana pod numerami: tel. 81 466 55 46 oraz tel. 81 466 55 47.

Więcej informacji na stronie internetowej Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie: cik.lublin.eu.

Zaproś miasto do siebie do domu – nowa strona internetowa dla lubelskich przedsiębiorców: zostanwdomu.lublin.eu

Trudna sytuacja związana z epidemią koronawirusa dotyka wszystkich mieszkańców, w tym przedsiębiorców. Służby sanitarne zalecają dla bezpieczeństwa własnego i innych zostać w domu. Miasto Lublin postanowiło wyjść naprzeciw i stworzyć dedykowaną miejską stronę internetową, na której lubelskie firmy i instytucje mogą zamieścić oferty dla mieszkańców pozostających w domu – zostanwdomu.lublin.eu.

Zasada działania zostanwdomu.lublin.eu jest bardzo prosta. Pracownicy Biura Rozwoju Turystyki na bieżąco śledzą oferty skierowane do lublinian, zwłaszcza tych pozostających w domach, a następnie publikują je na dedykowanej stronie. Zachęcają również przedsiębiorców i instytucje kultury, by przesyłali swoje propozycje za pomocą specjalnego formularza drogą mailową na adres: zostanwdomu@lublin.eu, co umożliwia błyskawiczne dodanie ich do bazy dostępnej na stronie.

Mieszkańcy, za pomocą filtrowania, szybko poznają oferty lokalnej gastronomii czy możliwości ciekawego spędzenia wolnego czasu z domu z lubelską kulturą, a dzięki kursom i szkoleniom online mogą również nauczyć się nowych umiejętności.

Maseczki dla służb - akcja MOPR w Lublinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, troszcząc się o bezpieczeństwo lubelskich służb walczących z epidemią (pomagających przy tym aktywnie Seniorom z terenu naszego miasta) wyszedł z inicjatywą rozpoczęcia w Lublinie szycia maseczek zabezpieczających dla Pielęgniarek, Ratowników, Straży Miejskiej, Policji, Wojsk Obrony Terytorialnej, Opiekunek,Wolontariuszy oraz innych zawodów będących na pierwszym froncie walki z koronawirusem i potrzebujących ochrony.

Maseczki szyją m.in. chętni pracownicy MOPR w Lublinie, Siostry Zakonne ze Zgromadzenia Sióstr św. Józefa z Cluny oraz ze Zgromadzenia Sióstr Służek NMP Niepokalanej (prowadzące Katolickie Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu).

Zachęcamy gorąco i apelujemy o włączanie się w naszą lubelską akcję "Maseczki dla służb" Osoby dysponujące maszynami, czasem wolnym i chęcią pomocy innym w tak trudnym dla wszystkich czasie.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie służy przy tym wsparciem w kwestiach logistycznych związanych z dostarczeniem niezbędnych materiałów, a następnie odebraniem. Kontakt do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w ramach akcji Maseczki dla służb: (81) 466 53 31, (81) 466 53 32.

Informacje dotyczące aktualnie obowiązujących procedur związanych z obsługą cudzoziemców w sprawach meldunkowych

A. Zameldowanie/wymeldowanie:

 • za pośrednictwem urny dostępnej w budynku Urzędu Miasta Lublin przy ulicy Leszczyńskiego 20

1. zameldowanie:
do koperty, na której piszemy adres do korespondencji oraz numer telefonu i kierujemy "do Wydziału Spraw Administracyjnych" wrzucamy:

 • uzupełniony formularz zameldowania pobrany ze strony internetowej urzędu, podpisany przez właściciela i osobę meldującą się (podpis osoby meldującej się musi być potwierdzony notarialnie), do którego dołączamy
 • kserokopię paszportu i dokumentu legalizującego pobyt (w przypadku cudzoziemców spoza UE) lub kserokopię dokumentu tożsamości (w przypadku cudzoziemców z UE) -  wszystkie kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego.
 • tytuł prawny do lokalu - może nim być sam numer księgi wieczystej lub zwykła kserokopia aktu notarialnego lub przydziału lokalu mieszkalnego, natomiast kopia tytułu prawnego w postaci cywilnoprawnej umowy najmu musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego.

Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, powiadomienie o nadanym numerze PESEL (czyli dokumenty wydawane z urzędu), będą wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym na wskazany adres do korespondencji.

2. wymeldowanie:
do koperty, na której piszemy adres do korespondencji oraz numer telefonu i kierujemy "do Wydziału Spraw Administracyjnych" wrzucamy:

 • uzupełniony formularz wymeldowania pobrany ze strony internetowej urzędu, podpisany przez osobę wymeldowującą się (podpis musi być potwierdzony notarialnie), do którego dołączamy:
 • zwykłą kserokopię paszportu (w przypadku cudzoziemców spoza UE) lub kserokopię dokumentu tożsamości (w przypadku cudzoziemców z UE)

Informacje pod linkiem

B. Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu/wymeldowaniu:

- za pośrednictwem ePUAP (podpis kwalifikowany, profil zaufany)

- lub za pośrednictwem urny dostępne w budynku Urzedu Miasta Lublin przy ulicy Leszczyńskiego 20:

do koperty, na której piszemy adres do korespondencji oraz numer telefonu i kierujemy "do Wydziału Spraw Administracyjnych" wrzucamy:

 • uzupełniony i podpisany wniosek o wydanie zaświadczenia pobrany ze strony internetowej urzędu (podpis wnioskodawcy musi być potwierdzony notarialnie), do wniosku załączamy
 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł
 • zwykłą kserokopię paszportu

Zaświadczenie będzie wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym na wskazany adres do korespondencji.

Informacje pod linkiem

C. Wnioski o nadanie numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów:
- za pośrednictwem ePUAP (podpis kwalifikowany, profil zaufany)
- lub za pośrednictwem urny dostępnej w budynku Urzedu miasta Lublin przy ulicy Leszczyńskiego 20:
do koperty, którą kierujemy "do Wydziału Spraw Administracyjnych" wrzucamy:

 • uzupełniony i podpisany wniosek o nadanie numeru PESEL pobrany ze strony internetowej urzędu, do niego załączamy
 • kopię paszportu - kopia musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego
 • kopię umowy zlecenie lub umowy o pracę (może być zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie) - wszystkie kopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego.

Warunkiem przyjęcia wniosku do realizacji przez UM Lublin jest fakt, że siedziba pracodawcy mieści się na terenie Lublina oraz wskazanie właściwej podstawy prawnej upoważniającej do otrzymania numeru PESEL w punkcie nr 7 wniosku.
Powiadomienie o nadanym numerze PESEL będzie wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym na wskazany adres do korespondencji.
Informacje pod linkiem

Informacje na ten temat języku angielskim EN i ukraińskim UA znajdują się pod linkami:

Kwalifikacja wojskowa w 2020 r. zostaje zakończona

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej informujemy iż, kwalifikacja wojskowa w 2020 r. zostaje zakończona w dniu 13 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 423).

Osoby, które otrzymały wezwania do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca do 17 kwietnia 2020 r. nie mają już obowiązku zgłaszania się przed Powiatową Komisją Lekarską Nr 1 dla m. Lublina w Lublinie oraz Powiatową Komisją Lekarską Nr 2 dla m. Lublina w Lublinie orzekających o zdolności do czynnej służby wojskowej.

Obsługa klientów Miejskiego Urzędu Pracy w związku koronawirusem

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Lublina, pracodawców oraz pracowników publicznych służb zatrudnienia Miejski Urząd Pracy w Lublinie czasowo zmienia model funkcjonowania i od 17 marca zawiesza bezpośrednią obsługę klientów.

Wszystkie dokumenty kierowane do Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie należy składać:

 1. w przypadku, gdy wymagany jest podpis:
  • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej MUP w Lublinie dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub przez portal praca.gov.pl – jeżeli osoba posiada konto na platformie ePUAP, profil zaufany albo certyfikat kwalifikowany,
  • za pośrednictwem operatora pocztowego;
 2. w przypadku gdy nie jest wymagany podpis – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ;
 3. w formie papierowej – kompletne, wypełnione i podpisane dokumenty można pozostawić w miejscu wyznaczonym przy wejściu głównym do budynku MUP w Lublinie przy ul. Niecałej 14.

Do siedziby Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie, poza strefą wyznaczoną do pozostawienia dokumentów, o których mowa powyżej, wpuszczani będą wyłącznie pracownicy urzędu pracy. Tym samym odwołane zostały wszystkie zaplanowane na marzec indywidualne wizyty i konsultacje osób bezrobotnych u doradców klienta. Będą one odbywać się drogą telefoniczną i elektroniczną. Sytuacja ta nie oznacza, że pracownicy Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie przerwą pracę. Będą bowiem rozpatrywane, w miarę możliwości, sprawy, pisma i zgłoszenia przesyłane do Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie za pośrednictwem ), a także w ramach kontaktów telefonicznych. Odpowiedzi na otrzymane zapytania oraz wydane decyzje administracyjne przesyłane będą elektronicznie lub tradycyjną pocztą.

Dostępne są usługi elektroniczne, dzięki którym bez wychodzenia z domu można:

 • zarejestrować się elektronicznie w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie
 • wysłać pismo do urzędu za pośrednictwem ePUAP
 • załatwić sprawę za pośrednictwem Internetu
 • zgłosić ofertę pracy on-line za pośrednictwem portalu praca.gov.pl

W przypadku wątpliwości prosimy kontaktować się telefonicznie lub e-mailowo z Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie: 81 466 52 52, 81 466 52 00, e-mail: mup@mup.lublin.pl. Więcej informacj na stronie internetowej Miejskiego Urzędu Pracy

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zawiesza posiedzenia

Z uwagi na ogłoszone zagrożenie epidemiczne Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie zawiesza od 17. marca do odwołania wszelkie posiedzenia składów orzekających.

Osoby, które miały wyznaczony termin posiedzenia składu orzekającego w sprawie:

 • orzeczenia o niepełnosprawności,
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ,
 • orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

dostaną ponowne zawiadomienie z innym terminem komisji. Jednocześnie informujemy, że w tym okresie nie będą również wydawane karty parkingowe oraz legitymacje osoby niepełnosprawnej.

Informacja telefoniczna pod numerami tel.: (81) 466 34 60, 466 34 65, 466 34 73, 466 34 69, 466 34 66.

Pomoc dla lubelskich seniorów

Uprzejmie przypominamy, że osoby starsze, osoby niepełnosprawne, nie mające w swym otoczeniu bliskich, którzy wsparliby je w zabezpieczeniu niezbędnych zakupów mogą zgłaszać swoje potrzeby w tym zakresie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie po następujące numery tel. (81) 466 53 30, 882 431 094, lub na adres poczty e-mail: aszema@mopr.lublin.eu.

Istotne zmiany w funkcjonowaniu ZTM - zmniejszenie ilości kursów, ograniczenia w obsłudze bezpośredniej klientów

Z uwagi na ogłoszony przez Ministra Zdrowia stan zagrożenia epidemicznego i wyraźnie zmniejszony popyt na usługi świadczone przez komunikację miejską, co potwierdzają prowadzone na mieście obserwacje pracowników ZTM, od 18 marca br. do odwołania, obowiązuje specjalny rozkład jazdy, zbliżony do tego, który obowiązywał w okresie ferii zimowych:

 • podstawowy moduł kursowania głównych linii trolejbusowych i autobusowych w dzień powszedni - 20 minut,
 • zawieszenie kursowania linii trolejbusowej 152,
 • zawieszenie kursowania linii nocnych (N1, N2 i N3).

Obowiązujący od środy rozkład jazdy ma zapewnić podstawowe potrzeby komunikacyjne mieszkańców, w tym przede wszystkim zabezpieczyć dojazd i powrót do/z zakładów pracy. Prosimy pasażerów o zapoznanie się z rozkładami jazdy przed skorzystaniem z komunikacji miejskiej. Zaznaczmy, że sytuacja w komunikacji miejskiej jest stale monitorowana i dalsze decyzje będą podejmowane adekwatnie do zmieniających się warunków. Decyzję o ograniczeniu kursów komunikacji miejskiej podjęło większość miast, między innymi: Katowice, Gdańsk, Kraków, Kielce, Białystok, Rzeszów, Toruń czy Warszawa.

Od 17 marca do odwołania, bezpośrednia obsługa klientów w punktach ZTM w Lublinie zlokalizowanych przy ul. Nałęczowskiej 14 (Punkt Sprzedaży Biletów i Biuro Obsługi Klienta) będzie się odbywać w godz. 11:00-13:00.
W sprawach niecierpiących zwłoki obsługa informacyjna klientów będzie realizowana telefonicznie:

 • dla sprzedaży biletów: tel. 81 466 00 23
 • dla Biura Obsługi Klienta: tel. 81 466 94 64

Zachęcamy również do załatwiania spraw za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie: www.ztm.lublin.eu bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ztm@ztm.lublin.eu i bok@ztm.lublin.eu. Zachęcamy do zakupu biletów za pośrednictwem automatów biletowych, a także za pośrednictwem sklepu internetowego oraz aplikacji mobilnych.

Od 12 marca do odwołania, została wstrzymana sprzedaż biletów przez kierowców w środkach komunikacji miejskiej. Decyzja została podjęta przede wszystkim na wnioski środowiska kierowców ale również pasażerów i ma na celu zminimalizować kontakt na linii obsługa pojazdu-pasażer.

W związku z zaistniałą sytuacją zachęcamy do zakupu biletów za pośrednictwem aplikacji mobilnych na telefony komórkowe (moBILET, mPay, SkyCash, biletem.pl, jakdojade, GoPay) oraz w biletomatach znajdujących się w pojazdach (70% taboru jest wyposażonych w urządzenia do sprzedaży biletów). W przypadku biletów okresowych zalecamy ich zakup za pośrednictwem sklepu internetowego. Istnieje również możliwość zakupu biletów za pośrednictwem biletomatów stacjonarnych. Przypominamy, że brak możliwości zakupu biletu w pojeździe nie zwalnia z konieczności posiadania go w czasie przejazdu autobusem lub trolejbusem.

Jednocześnie rekomendujemy ograniczenie osobistych wizyt w Biurze Obsługi Klienta i Punktach Sprzedaży Biletów ZTM w Lublinie. W przypadku konieczności załatwienia spraw w ww. placówkach zachęcamy do skorzystania z możliwości ich załatwienia drogą elektroniczną bądź telefoniczną.

Przypominamy, że obowiązuje zawieszenie funkcji „ciepłego guzika” w pojazdach komunikacji miejskiej, które weszło w życie od 5 marca. Kierowcy zatrzymują się na wszystkich przystankach niezależnie od ich statusu (również na przystankach „na żądanie”) oraz samodzielnie otwierają drzwi, bez stosowania funkcji tzw. „ciepłego guzika”. Ponadto, wszyscy przewoźnicy świadczący usługi przewozu na zlecenie ZTM w Lublinie (MPK Lublin, IREX  i Lubelskie Linie Autobusowe) dezynfekują
swoje pojazdy, ze szczególnym uwzględnieniem poręczy, biletomatów, kasowników i przycisków, a więc powierzchni najbardziej narażonych na kontakt.

Została zawieszona stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Bezpośrednia obsługa klientów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, również w zakresie mediacji, nie będzie świadczona na terenie miasta Lublin. Osoby, które chcą uzyskać pomoc, mogą ją otrzymać wyłącznie za pomocą środków komunikacji na odległość (telefon, e-mail, komunikator internetowy).  W tym celu należy przesłać skan podpisanego oświadczenia wraz z wnioskiem o potrzebie uzyskania porady na adres: pomocprawna@lublin.eu.

Wzór oświadczenia wraz z wnioskiem o potrzebie uzyskania porady prawnej na odległość oraz wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronie internetowej lublin.eu w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna.Więcej informacji pod nr tel. (81) 466 12 10.

Zmina funkcjonowania punktu PSZOK

Od 16 marca, nastąpiła zmiana w funkcjonowaniu punktu PSZOK na ulicy Głuskiej 6. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, punkt PSZOK będzie czynny w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 1000 do 1600. Obecny harmonogram funkcjonowania punktu obowiązuje do odwołania.

Odwołanie imprez kulturalnych i zajęć sportowych, zamknięcie obiektów sportowych

Po decyzji Premiera o odwołaniu imprez masowych, Prezydent Miasta Lublin zdecydował o zamknięciu obiektów sportowych, w tym basenów m.in. Aqua Lublin, a także odwołaniu wydarzeń w instytucjach kultury Miasta Lublin. W piśmie skierowanym do dyrektorów instytucji Prezydent zarekomendował odwołanie wszystkich imprez planowanych na terenie Miasta przez pozostałych organizatorów.  Dotyczy to także działalności społecznej, czyli np. klubów seniora czy dziennych ośrodków wsparcia. Wszystkie obiekty zarządzane przez MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie zostają zamknięte od środy 11 marca, od godz. 15:00. Zamknięte zostają baseny: Aqua Lublin, CSR Łabędzia i Strefa H2O; siłownia FitGym Complex, Saunarium Aqua Lublin oraz lodowisko Icemania. Dla klientów indywidualnych i komercyjnych zamknięte zostają również: Hala Globus, Hala im. Z. Niedzieli, stadion Arena Lublin, Stadion Lekkoatletyczny, stadion żużlowy przy Al. Zygmuntowskich. Z powyższych obiektów będą korzystały jedynie kluby sportowe, które będą prowadziły własne, zamknięte dla osób postronnych treningi. Odwołane zostają zajęcia prowadzone w obiektach MOSiR: aquafitness, kursy nauki pływania, zajęcia fitness czy treningi biegowe. Wszystkie karnety i Sportkarty będą miały wydłużony termin ważności o liczbę dni, w czasie których obiekty będę niedostępne.

Zajęcia w ramach projektu powszechnej nauki pływania pn.: Umiem pływać zostają zawieszone do odwołania, zarówno w pływalniach szkolnych jak i miejskich. O wznowieniu zajęć poinformujemy z odpowiednim wyprzedzeniem. Odwołane zostają również rozgrywki w ramach Współzawodnictwa Sportowego Szkół Miasta Lublin.

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego: w związku z zaistniałą sytuacją oraz wydanymi zaleceniami m.in. Ministra Sportu i Lubelskiego Kuratora Oświaty dotyczącymi zagrożeniem epidemiologicznym Lubelski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy podjął decyzję o zawieszeniu od 11 marca 2020 roku do odwołania realizacji systemu wojewódzkiego współzawodnictwa sportowego szkół (zawody półfinałowe i finały). Decyzje dotyczące imprez niższego szczebla (powiatowe i gminne) podejmują koordynatorzy powiatowi.

Informacja o podstawowych środkach ochronnych oraz sposobów ograniczenia ryzyka

Informacja o podstawowych środkach ochronnych oraz sposobów ograniczenia ryzyka zakażenia dostępne są również na stronie Ministerstwa Zdrowia poświęconej koronawirusowi oraz na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie. Jednocześnie informujemy, że Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił całodobową infolinię o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Numer infolinii to 800 190 590.Jak zapobiec zakażeniu?

PLAKAT_Koronawirus-Jak-zapobiegać-zakażeniu

Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).
Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby. 

Zachowaj bezpieczną odległość

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę.
Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie tutaj.
Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin, pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

Chroń siebie i innych przed zachorowaniem

Podejrzenie zakażenie SARS-Cov-2 jest powiązane:
– z podróżowaniem po obszarze Chin, w którym zgłoszono przypadki zakażenia SARS-Cov-2,
lub
– bliskim kontaktem z kimś, kto podróżował po Chinach i ma objawy ze strony układu oddechowego.

Zachęcamy do zapoznania się informacjami zamieszczanymi  na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego, m.in. z „Komunikatem dla podróżujących”, „Zasadami postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV MEDYCZNE”oraz „Zasadami  postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV W PODRÓŻY LOTNICZEJ ”.

Maseczki

Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2

Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego. Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości). Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek.

Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.

Sprzęt ochrony układu oddechowego powinien być oznakowany znakiem CE, który potwierdza, że został prawidłowo zaprojektowany i skonstruowany, wykonany z właściwych materiałów.

Basic protection against the novel coronavirus causing the COVID-19 disease What is a coronavirus?

The novel coronavirus SARS-Cov-2 causes a disease called COVID-19. The most common symptoms are fever, cough, dyspnoea, muscle pain and fatigue.

How often do the symptoms occur?

Severe illness is reported in 15–20% of people on average. Death is reported in 2–3% of patients. These numbers are probably inflated, as many cases where people developed mild illness were not confirmed with laboratory tests.

Who is at the highest risk?

The risk of developing severe illness and death is the highest in the case of the elderly, people with weakened immune systems and with pre-existing medical conditions, in particular chronic diseases.

How to protect yourself against the coronavirus?

The virus spreads through respiratory droplets. Currently, there is no vaccine for the novel coronavirus. You may use other methods to prevent infection, listed below. These methods are also used to prevent other diseases spreading through respiratory droplets, such as seasonal influenza (which peaks between January and March every year).

Where have cases of the coronavirus been reported by now?

The largest number of confirmed cases of the novel coronavirus infections was reported in China (99%), mainly in Hubei Province. The virus then spread to other countries in Asia, Europe, Oceania and North America, where more people were infected (e.g. in Germany, France and Great Britain).

RECOMMENDATIONS
Wash your hands often

Wash your hands often with soap and water, and if that is not possible, use alcohol-based gels/sanitisers (at least 60% alcohol).

Why? Washing your hands using the above methods kills viruses that may be on your hands.

Apply appropriate protection when coughing or sneezing

When coughing and sneezing cover your mouth and nose with your bent elbow or a tissue – and dispose of the tissue immediately to a closed bin and wash your hands often using soap and water. If you do not have them at your disposal, use alcohol-based hand gels/sanitisers (at least 60% alcohol).

Why? Covering your mouth and nose while coughing and sneezing prevents germs and viruses from spreading. If you sneeze or cough into your hands, you might infect objects or people you touch.

Keep a safe distance

Keep at least a one-metre distance between yourself and other people, especially those who are coughing, sneezing and have a fever.

Why? When someone infected with a virus that causes a respiratory disease, such as COVID-19, coughs or sneezes, they spray small droplets of saliva and mucus that may contain the virus. If you are too close, you risk breathing the virus in.

Avoid touching eyes, nose and mouth

Why? Hands come to contact with many surfaces that may be contaminated with the virus. If you touch your eyes, nose or mouth with contaminated hands, you can transfer the virus from the surface to yourself.

If you have a fever, cough, difficulty breathing – seek medical help

If you have a fever, cough or difficulty breathing, seek medical help according to the information on this page.

Why? Respiratory symptoms accompanied by a fever may have many causes, be it viral (influenza viruses, adenoviruses, rhinoviruses, coronaviruses, parainfluenza viruses) or bacterial (Haemophilus influenzae, Bordetella pertussis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma).

If you have mild respiratory symptoms and you did not travel to China

If you have mild respiratory symptoms and you did not travel to China, remember to follow basic protective rules for coughing, sneezing and hand hygiene, and if possible, stay at home until you recover.

Protect yourself and others from infection

A suspected infection with SARS-Cov-2 is linked to:

 • travelling around the parts of China where cases of SARS-Cov-2 infection were reported,
 • close contact with someone who travelled around China and has respiratory symptoms.

We recommend reading the information published on the website of the Chief Sanitary Inspectorate, for example “Communication for travellers”, “Rules for treating individuals with suspected novel coronavirus 2019-nCoV infection MEDICAL” or “Rules for treating individuals with suspected novel coronavirus 2019-nCoV infection DURING AIR TRAVEL”.

Masks

Face masks are not recommended for healthy individuals to prevent the spread of SARS-Cov-2

Wearing a mask that covers your mouth and nose may help reduce the spread of some respiratory diseases.  However, using a mask alone is not guaranteed to stop infections and should be combined with using other preventive measures, including hand hygiene, protective rules for coughing and sneezing (see above) and avoiding close contact with other people (at least 1 metre distance). The World Health Organization recommends a reasonable use of masks.

Use a mask only if you have respiratory symptoms (coughing or sneezing), have suspected SARS-Cov-2 infection with mild symptoms or are caring for someone with suspected SARS-Cov-2 infection.

Respiratory protection equipment should be CE-marked, certifying that it was properly designed, constructed and made from the right materials.

Information for people returning from north Italy, China, South Korea, Iran, Japan, Thailand, Vietnam, Singapore or Taiwan

If you have visited north Italy, China, South Korea, Iran, Japan, Thailand, Vietnam, Singapore or Taiwan in the last 14 days and you have noticed symptoms such as fever, cough, dyspnoea and breathing problems,

 • you should immediately notify a sanitary-epidemiological station via phone
 • immediately seek medical help at an infection or observation ward, where the personnel will decide on a medical procedure to follow.

Source: https://www.gov.pl/web/zdrowie/coronavirus

Other recommended informations: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

Coronavirus disease COVID-19 - How to prevent infection