W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Aktualna sytuacja w Mieście Lublin w związku z epidemią

Aktualna sytuacja w Mieście Lublin w związku z epidemią
09.10.202012:53

Lublin, podobnie jak cała Polska, od 10 października będzie objęty strefą żółtą. Miasto przygotowywało się na tą sytuację od pewnego czasu, tak by mieszkańcy czuli się bezpieczni, mogli żyć i funkcjonować w mieście na tyle normalnie, na ile pozwalają obostrzenia, podjęte środki ostrożności i troska o zdrowie.

Wprowadzenie strefy żółtej oznacza przede wszystkim obowiązek zasłaniania ust i nosa praktycznie wszędzie. Prosimy mieszkańców Lublina, by nie lekceważyli tego wymogu, mimo że to może być uciążliwe i niewygodne. Główny sens noszenia maseczek w miejscach publicznych nie polega na tym, że chronimy samych siebie. Maseczka jest przede wszystkim po to, żeby chronić innych! Apelujemy też do ludzi młodych, którzy nie noszą masek – maska może uchronić przed zarażeniem Waszych bliskich, rodziców czy dziadków. Jeśli Wy będziecie zarażeni, najprawdopodobniej przejdziecie chorobę bezobjawowo, łagodnie. Jeśli zaś zarazicie starszych bliskich, ich zdrowie oraz życie będą w niebezpieczeństwie.

Miasto robi wszystko, by zadbać o bezpieczeństwo osób korzystających codziennie z usług miejskich instytucji.

Działalność żłobków

W ramach Miejskiego Zespołu Żłobków na terenie naszego miasta działa łącznie 9 żłobków (dysponujących 1209 miejscami). Obecnie przebywa w nich ok. 660-670 dzieci dziennie. Niezwykle ważne jest dla nas bezpieczeństwo naszych najmłodszych mieszkańców. W tym celu wypracowaliśmy szereg szczegółowych procedur postępowania, tak aby rodzice mogli bezpiecznie oddać swoje dzieci pod opiekę w żłobkach. Dzieciom codziennie mierzona jest temperatura oraz obserwowany jest ich stan psychofizyczny. W przypadku stwierdzenia złego samopoczucia u dziecka, rodzice niezwłocznie są informowani o konieczności odebrania go ze żłobka.

Wg stanu na dzień 9 października, kwarantanną objęte są tylko dwie pracownice ze żłobków nr 7 i 9. Zakażenia koronawirusem potwierdzono także w jednym z niepublicznych żłobków. W tym przypadku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał decyzję o objęciu żłobka kwarantanną od 3 października do 12 października włącznie. Dzięki wprowadzonym szczegółowym procedurom i zasadom postępowania są to na dzień dzisiejszy jedynie pojedyncze przypadki.

Przedszkola i szkoły

Przed początkiem roku szkolnego wszystkie placówki edukacyjne miasta zostały wyposażone w środki do dezynfekcji i środki ochrony osobistej, by zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkół i przedszkoli.

Sytuacja w miejskich szkołach jest monitorowana na bieżąco, dyrektorzy szkół i przedszkoli ściśle w tym zakresie współpracują z Sanepidem. Odnotowanych zostało kilkanaście przypadków przejścia pracy poszczególnych oddziałów na tryb hybrydowy, aktualnie są również przypadki prowadzenia nauki w formie zdalnej. Wg stanu na dzień 9 października (godz. 11.30) zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zawieszone są łącznie w 17 szkołach i przedszkolach, w tym w 12 prowadzonych przez miasto Lublin (SP22, SP29, SP32, SP34, V LO, XIX LO, XXIII LO, ZS NR 5, ZSEN, PSBiG, ZSCHiPS, P2) oraz 5 szkołach prowadzonych przez inne organy niż miasto. Spośród tych wszystkich placówek: 13 szkół i 1 przedszkole pracują w trybie hybrydowym, 3 szkoły pracują zdalnie (SP 29, SP 32 i XXIII LO).

Duże znaczenie ma sprawna organizacja pracy szkół, taka, by w przypadku wystąpienia zakażenia nie zachodziła konieczność wysyłania uczniów na naukę hybrydową lub zdalną. W wielu sytuacjach okazało się, że przygotowane przez szkoły procedury działają bardzo dobrze. Przykładem takich dobrych praktyk są rozwiązania wdrożone np. w Przedszkolu nr 9, w którym, mimo stwierdzonego zakażenia wśród personelu kuchni przedszkolnej, dzięki ograniczeniu kontaktów pracowników niepedagogicznych poprzez śluzy, nie było konieczności zawieszenia zajęć.

Komunikacja miejska

ZTM w Lublinie wspólnie z miejskim przewoźnikiem MPK Lublin oraz przewoźnikami prywatnymi prowadzi działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się epidemii, uwzględniające zarówno bezpieczeństwo pasażerów, jak i swoich pracowników. Podejmowane decyzje w zakresie zmian i kształtu komunikacji miejskiej są efektem obserwacji prowadzonych przez służby ZTM i MPK oraz wynikiem wprowadzanych przez rząd obostrzeń.

Wszystkie autobusy i trolejbusy komunikacji miejskiej są codziennie dezynfekowane ze szczególnym uwzględnieniem poręczy, biletomatów, kasowników i przycisków, a więc powierzchni najbardziej narażonych na kontakt. Na bieżąco dezynfekowane i ozonowane są systemy ogrzewania i klimatyzacji. Odkażane są również przystanki w mieście oraz infrastruktura przystankowa.

Od soboty (10 października) we wszystkich pojazdach zostaną ponownie wydzielone specjalne strefy, które obejmą obszar w rejonie kabiny kierowcy. O tym, że jest to strefa wydzielona, w której nie powinni przebywać pasażerowie, będzie informować specjalne oznakowanie.

Apelujemy o zakrywanie ust i nosa w pojazdach komunikacji miejskiej. O obowiązku tym na bieżąco przypominają pasażerom komunikaty głosowe emitowane w pojazdach oraz plakaty. W najbliższym czasie powtarzane będą akcje rozdawania maseczek pasażerom komunikacji miejskiej, realizowane przez strażników miejskich i pracowników MPK.

Od poniedziałku (12 października) rozpoczną się kontrole obowiązku zasłaniania ust i nosa.

Domy Pomocy Społecznej

W 7 lubelskich Domach Pomocy Społecznej aktualnie przebywa 492 mieszkańców. Od początku pandemii do dzisiaj (9 października) potwierdzono wśród mieszkańców lubelskich domów pomocy społecznej łącznie 7 przypadków zakażenia COVID-19. Obecnie 3 mieszkańców zakończyło już proces leczenia i powróciło do Domów, natomiast 4 osoby są nadal hospitalizowane.

Sytuacja w lubelskich Domach Pomocy Społecznej jest monitorowana codziennie, bo podopieczni domów to osoby szczególnie narażone w przypadku zakażenia koronawirusem. Są to najczęściej osoby starsze, z niepełnosprawnościami i licznymi schorzeniami współistniejącymi, zatem należące do bardzo wysokiej grupy ryzyka. W DPS-ach obowiązuje więc maksymalny reżim sanitarny, bezwzględne stosowanie środków ochrony indywidualnej oraz ograniczenie kontaktów z zewnątrz. Wprowadzono W lubelskich Domach (jeszcze przed zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego)wprowadzono obowiązkowy pomiar temperatury dwa razy dziennie zarówno u pensjonariuszy, jak i personelu oraz dano zielone światło dla systemu pracy rotacyjnej.

W ramach Departamentu ds. społecznych Urzędu Miasta Lublin powołany został koordynator ds. medycznych dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Jest on w stałym kontakcie ze swoimi odpowiednikami w poszczególnych domach pomocy społecznej, z którymi współdziała w kierunku opracowania i modyfikowania szczegółowych procedur zabezpieczających nasze Domy. Podkreślić należy, że wysiłek lubelskich domów pomocy społecznej w zakresie przeciwdziałania pandemii został doceniony przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej – działania dwóch lubelskich placówek zostały wskazane jako dobre praktyki w skali kraju. Dotyczy to Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie oraz Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II.
Niestety, pomimo szczególnej ostrożności nie uniknęliśmy przypadków zarażenia. Jednak dzięki szybkiej reakcji i sprawdzonym procedurom nie doszło do transmisji wirusa na szerszą skalę, a ognisko w Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Michelisowej jest jak na razie stabilne.

Wsparcie seniorów i osób z niepełnosprawnościami

W trosce o bezpieczeństwo zarówno uczestników zajęć jak i kadry zatrudnionej w placówkach dziennego pobytu dedykowanych Seniorom oraz Mieszkańcom z Niepełnosprawnościami (tj. centra dziennego pobytu, kluby seniora, środowiskowe domy
samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej) opracowano procedury postępowania określające m.in. obowiązujące w placówkach zasady sanitarne, zasady zachowania dystansu społecznego, liczbę uczestników, rodzaje i sposób prowadzenia zajęć oraz czas ich trwania.

Dodatkowo powołany został koordynator ds. wsparcia i pomocy dla osób starszych – Dyrektor Wydziału Inicjatyw i Programów Społecznych UML – Pan Sławomir Skowronek. Jego zadaniem będzie reagowanie na najistotniejsze potrzeby naszych lubelskich Seniorów i koordynacja działań w zakresie organizowania adekwatnego wsparcia.

Cały czas działa uruchomiony już na początku pandemii całodobowy telefon 882 431 094 – pod którym osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, nie mające w swoim otoczeniu innych bliskich, mogą zgłaszać potrzebę objęcia wsparciem, w tym m. in. potrzebę zrobienia zakupów za pośrednictwem wolontariuszy. Nasi Seniorzy mają również możliwość skorzystania ze wsparcia w postaci dowożenia posiłków do ich miejsca zamieszkania oraz z usług opiekuńczych wspierających ich w procesie codziennego funkcjonowania.

Dzieci i kadra całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych

Dbamy także o bezpieczeństwo dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Analogicznie, jak w przypadku innych placówek systematycznie monitorujemy bieżącą sytuację epidemiczną. Obecnie na terenie naszego miasta działa 18 całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych, w których mieszka 216 wychowanków. Wg stanu na dzień 9 października 2 dzieci z Pogotowia Opiekuńczego przebywa na kwarantannie z uwagi na przypadek koronawirusa w szkole, do której uczęszczają. Na kwarantannie przebywa również dwóch pracowników placówek.

Placówki dla osób bezdomnych

Obecnie nie ma żadnego przypadku zakażenia wśród bezdomnych korzystających z placówek w mieście. Od 1 października działają schroniska, ogrzewalnie i noclegownie przy zastosowaniu wszelkich zasad sanitarnych, zabezpieczające 262 miejsca schronienia. Ponadto, celem przeciwdziałania negatywnym skutkom zarażenia koronawirusem pośród osób bezdomnych ponownie uruchamiamy miejsca przejściowego schronienia, zapewniające bezpieczne warunki bytowe osobom bezdomnym, przebywającym dotychczas w przestrzeni publicznej, zanim zostaną skierowane do właściwej dla siebie placówki. Pobyt w placówce przejściowej wynosi 14 dni (z zabezpieczeniem wszelkich usług bytowych).

Powołany został także koordynator ds. bezdomności – dyżurującego pod nr tel. 697 280 417, który będzie odpowiedzialny za działania organizacji pozarządowych i służb miejskich w zakresie wsparcia osób bezdomnych z terenu miasta Lublin.

Pozostałe działania zabezpieczające mieszkańców

Od początku pandemii zabezpieczamy niezbędne artykuły spożywcze, leki oraz środki higieniczne dostarczając je osobom potrzebującym, a przebywającym na kwarantannie domowej. Do dzisiaj z tej formy wsparcia skorzystało łącznie 369 rodzin.

Mieszkańcy korzystają także z pomocy psychologicznej.

 

Infografika - opis tekstowy

Lublin w żółtej strefie od 10 października

 • maseczki – wszędzie obowiązkowe
 • gastronomia – 1 osoba na 4 m2
 • wesela i uroczystości rodzinne – do 75 osób
 • inne spotkania – do 100 osób
 • imprezy sportowe – 25 % publiczności
 • imprezy kulturalne, kina – 25 % miejsc wewnątrz, 100 osób na zewnątrz
 • kongresy i targi – 50 % miejsc lub 1 osoba na 4 m2
 • baseny i aquaparki – 75 % obłożenia
 • siłownie, fitness – 1 osoba na 7 m2
 • fryzjer, kosmetyczka, studio tatuażu – tylko obsługa i aktualnie obsługiwani klienci
 • parki rozrywki i rekreacji – 1 osoba na 10 m2
 • komunikacja miejska – napełnienie 50 % miejsc siedzących i stojących
 • zgromadzenia – do 150 osób
 • dyskoteki i kluby nocne – zakaz