W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Centrum Interwencji Kryzysowej udziela wsparcia mieszkańcom Lublina

Centrum Interwencji Kryzysowej udziela wsparcia mieszkańcom Lublina
10.01.202212:25

Pomimo zagrożeń związanych z pandemią COVID-19 Centrum Interwencji Kryzysowej nie ograniczyło swojej działalności i nadal aktywnie udziela wsparcia potrzebującym mieszkańcom. Dla ułatwienia kontaktu wprowadzona została możliwość uzyskania porady w formie telefonicznej bądź za pomocą poczty elektronicznej.

Celem działalności Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie jest świadczenie bezpłatnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej, prawnej, socjalnej i interwencyjnej osobom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej m.in.:

 • przemocą w rodzinie;
 • uzależnieniem własnym lub członka rodziny;
 • niepełnosprawnością;
 • długotrwałą lub ciężką chorobą własną lub członka rodziny;
 • bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych, wielodzietnych;
 • potrzebą ochrony macierzyństwa;
 • kryzysami osobistymi;
 • zdarzeniami losowymi i sytuacjami kryzysowymi (np. strata bliskich osób, utrata pracy, napad, gwałt, próba samobójcza);
 • narodzinami wcześniaka;
 • utratą ciąży;
 • pandemią COVID-19.

Pomoc uzyskać można zgłaszając się do:

 • Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie,  ul. Probostwo 6A, czynne poniedziałek - piątek, 7.00-19.00, telefon: 81 466 55 46, e-mail: pomoc@cik.lublin.eu
 • Punktu Interwencyjno-Konsultacyjnego, sprawy interwencyjne (całodobowo), ul. Północna 125, telefon: 733 588 600
 • Ośrodka Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin, ul. Północna 3, telefon: 81 466 55 45, 81 466 54 23, e-mail: owi@cik.lublin.eu

Centrum prowadzi także Całodobowy Telefon Zaufania, 733 588 900 przeznaczony dla osób z problemami takimi jak: uzależnienia i przemoc, kryzysy osobowości i myśli samobójcze, problemy rodzinne i wychowawcze, samotność, choroby przewlekłe oraz choroby (w tym HIV, AIDS) i zaburzenia psychiczne. Telefon obsługują psychologowie i terapeuci.

W Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie odbywają się również zajęcia grupowe:

 • „szkoła dla rodziców i wychowawców”, skierowana do osób, które pragną rozwijać umiejętności wychowawcze, doskonalić się w roli rodzica lub potrzebują fachowego wsparcia w zakresie poprawy relacji z dzieckiem;
 • grupa wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie;
 • program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Ponadto Centrum angażuje się w organizowanie kampanii społecznych, konferencji, szkoleń i warsztatów (m.in. „16 dni bez przemocy” ). W bieżącym roku Centrum będzie aktywnie uczestniczyć w akcji „Tydzień pomocy ofiarom przestępstw”. Skuteczność podejmowanych przez CIK działań zwiększa współpraca z innymi instytucjami, służbami i organizacjami pozarządowymi oraz z Zespołem Interdyscyplinarnym, m.in. w zakresie realizacji procedury „Niebieskiej Karty”.

Centrum Interwencji Kryzysowej dysponuje 27 miejscami noclegowymi w Mieszkaniach Interwencyjnych, dzięki czemu zapewnia doraźne całodobowe schronienie dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej lub przemocy.

Bieżące relacje z działalności CIK, artykuły oraz filmy informacyjno-edukacyjne, jak również porady dotyczące sposobów radzenia sobie w kryzysie, publikowane są również na profilu CIK w mediach społecznościowych.