W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Informacja o konkursie ofert na realizację w 2018 r. działań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin

Informacja o konkursie ofert na realizację w 2018 r. działań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin
12.04.201813:00

Na posiedzeniu dniu 5 kwietnia 2018 r. komisja konkursowa ds. oceny ofert składanych przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym dokonała oceny formalnej oraz merytorycznej ofert złożonych na realizację następujących działań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin:

  1. Prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych adresowanych do różnych grup docelowych w szczególności do dzieci, młodzieży, studentów na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych. Złożono 5 ofert, wszystkie zostały ocenione pozytywne pod względem formalnym i merytorycznym, wszystkie oferty uzyskały rekomendację do przyznania środków finansowych.
  2. Realizacja programów profilaktycznych adresowanych do osób dorosłych. Złożono 5 ofert, wszystkie zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym, z czego 4 oferty uzyskały rekomendację do przyznania środków finansowych.
  3. Realizacja programów i działań dla członków rodzin osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych. Złożono 6 ofert, wszystkie zostały ocenione pozytywne pod względem formalnym i merytorycznym, z czego 3 oferty uzyskały rekomendację do przyznania środków finansowych.

W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe wpłynęło 16 ofert złożonych przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym na realizację działań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin. Wszystkie oferty zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym oraz merytorycznym, natomiast środki finansowe zostały przyznane na realizację 12 działań, których oferty uzyskały największą ilość punktów.

Działania będą realizować następujące podmioty:

  1. Profilaktyka i Terapia Uzależnień Alicja Dudek-Zdobylak, ul. Hutnicza 28/58, 20-218 Lublin,
  2. Indywidualna Praktyka Lekarska Maciej Zygo, ul. Szwajcarska 9/32, 20-861 Lublin,
  3. Fundacja Aktywne Wsparcie – Magdy i Adriana Gielety, ul. Dziewanny 27/19, 20-539 Lublin,
  4. Pracownia Psychologiczna Jolanta Wąsowska, ul. Kawaleryjska 16/19, 20-552 Lublin,
  5. Lubelskie Stowarzyszenie "Równe Szanse", ul. Szczytowa 7/28, 20-562 Lublin.