W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Informacja o konkursie ofert na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2018 r.

Informacja o konkursie ofert na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2018 r.
21.02.201812:31

Na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2018 r. komisja konkursowa ds. oceny ofert składanych przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym dokonała oceny formalnej oraz merytorycznej ofert złożonych na realizację następujących zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2018 r.:

  1. prowadzenie działań edukacyjnych dla dorosłych w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu przez dzieci i młodzież,
  2. realizację programów (przedsięwzięć) profilaktycznych w szczególności programów z systemu rekomendacji, promujących abstynencję oraz trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu, skierowanych do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i studentów,
  3. realizację programów i działań profilaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży mieszkających w obszarach szczególnego ryzyka,
  4. udzielanie specjalistycznej pomocy i wsparcia rodzicom, których dzieci są zagrożone problemem alkoholowym lub upijają się,
  5. reedukację osób, które prowadziły pojazdy, będąc pod wpływem alkoholu oraz prowadzenie działań edukacyjnych mających na celu zmniejszenie ryzyka prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu.

W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe wpłynęło 35 ofert złożonych przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2018 r., z czego 30 ofert zostało ocenionych pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym, natomiast 5 ofert oceniono negatywnie. 30 ofert zostało rekomendowanych do przyznania środków finansowych.