W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Informacja o konkursie ofert na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2018 r.

Informacja o konkursie ofert na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2018 r.
14.02.201814:26

Na posiedzeniu w dniu 6 lutego 2018 r. komisja konkursowa ds. oceny ofert składanych przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym dokonała oceny formalnej oraz merytorycznej ofert złożonych na realizację następujących zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2018 r.:

  1. zadania 1 dotyczącego realizacji programów rozszerzających gwarantowane w ramach kontraktu NFZ świadczenia podstawowe prowadzone przez podmioty lecznicze,
  2. zadania 2 dotyczącego realizacji programów wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu,
  3. zadania 3 dotyczącego realizacji programów dla osób z problemem alkoholowym mających na celu motywowanie do utrzymania trzeźwości oraz ograniczania indywidualnych i społecznych skutków choroby,
  4. zadania 4 dotyczącego realizacji programów dla osób z problemem alkoholowym przebywających w ośrodku typu hostel, mających na celu utrzymanie trzeźwości oraz ograniczania indywidualnych i społecznych skutków choroby,
  5. zadania 5 dotyczącego realizacji procesu rehabilitacji poprzez organizację wyjazdów trzeźwościowych dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin,
  6. zadania 6 dotyczącego realizacji procesu rehabilitacji poprzez organizację imprez dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin,
  7. zadania 7 dotyczącego prowadzenia działań na rzecz przeciwdziałania problemom alkoholowym i przemocy w rodzinie, w tym prowadzenie poradnictwa indywidualnego i/lub grup terapeutycznych dla ofiar w rodzinie,
  8. zadania 8 dotyczącego realizacji programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików prowadzonych w formie poradnictwa indywidualnego i/lub terapii grupowej.

W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe wpłynęło 37 ofert złożonych przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2018 r., z czego 37 ofert zostało ocenionych pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym, natomiast 33 oferty zostały rekomendowane do przyznania środków finansowych.