W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2018 r.

29.03.201814:12

Na posiedzeniu w dniu 20 marca 2018 r. komisja konkursowa powołana do oceny ofert składanych przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2237 z późn. zm.) dokonała oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2018 r. obejmujących:

  1. prowadzenie warsztatów umiejętności rodzicielskich przygotowujących do wychowywania dzieci bez stosowania przemocy,
  2. realizację programów edukacyjnych w zakresie radzenia sobie z emocjami i z zachowaniami agresywnymi oraz budowania relacji interpersonalnych i rozwiązywania konfliktów,
  3. realizację programów socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,
  4. realizację programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików prowadzonych w formie poradnictwa indywidualnego i/lub terapii grupowej,
  5. prowadzenie poradnictwa indywidualnego i grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie.

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 15 lutego 2018 r. konkurs wpłynęło łącznie 25 ofert, z czego 11 ofert zostało ocenionych pozytywnie pod względem formalnym, a 8 ofert pozytywnie pod wzgledem merytorycznym. 14 ofert oceniono negatywnie pod względem formalnym, a 3 oferty negatywnie pod względem merytorycznym. Ostateczenie 8 ofert uzyskało rekomendację komisji konkursowej do przyznania środków finansowych.

Prezydent Miasta Lublin dokonał ostatecznego wyboru ofert w dniu 22 marca 2018 r.

Ocena formalna i merytoryczna poszczególnych ofert wraz z punktacją oraz kwotami środków finansowych przyznanych wyłonionym w konkursie podmiotom, które złożyły oferty zawarta jest w załączniku do niniejszej informacji.

Pliki do pobrania

Wyniki konkursu ofert.pdf
Szczegółowe wyniki konkursu ofert