W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Miasto Lublin dofinansowało prowadzenie w 2020 r. świetlic socjoterapeutycznych

Miasto Lublin dofinansowało prowadzenie w 2020 r. świetlic socjoterapeutycznych
24.07.202013:40

Wzorem lat ubiegłych Miasto Lublin dofinansowało realizację zadania publicznego obejmującego prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych.

Zadanie zlecone zostało do realizacji dwóm organizacjom pozarządowym:

 • Stowarzyszeniu Promocji Kultury na Rzecz Środowisk Lokalnych i Osób Niepełnosprawnych „DZIESIĄTA” z siedzibą w Lublinie przy ul. Leszczyńskiego 23/13,
 • Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci i Młodzieży “con amore” z siedzibą w Lublinie przy ul. Róży Wiatrów 9.

Stowarzyszenie Promocji Kultury na Rzecz Środowisk Lokalnych i Osób Niepełnosprawnych „DZIESIĄTA” realizuje zadanie w świetlicy zlokalizowanej w budynku Szkoły Podstawowej nr 20 przy alei Józefa Piłsudskiego 26 w Lublinie. Po przerwie spowodowanej ograniczeniami wynikającymi z wprowadzenia stanu epidemii świetlica wznowiła działalność od dnia 15 lipca 2020 r.

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży “con amore” realizować będzie zadanie w świetlicy zlokalizowanej w budynku Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Róży Wiatrów 9 w Lublinie od dnia 15 sierpnia 2020 r.

Świetlice czynne będą przez 5 dni w tygodniu w wymiarze 4 godzin dziennie i zapewnią specjalistyczną opiekę łącznie 28 dzieciom obejmującą:

 • działania opiekuńcze i wychowawcze,
 • pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych,
 • opiekę pedagogiczną,
 • wsparcie psychologiczne i logopedyczne,
 • pomoc w nauce,
 • organizację czasu wolnego, w tym prowadzenie zajęć tematycznych, plastycznych, sportowych, teatralno-muzycznych, integracyjnych,
 • organizację wycieczek i spotkań,
 • dożywianie,
 • realizację programu grupowych zajęć socjoterapeutycznych w tym również w zakresie profilaktyki uzależnień.

Zajęcia w świetlicach prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę zapewniająca prawidłową realizację zadań tych placówek.

Realizacja zadania dofinansowana została ze środków Gminnego Programu Profilaktyki Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2020 r.