W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Pakt Społeczny przeciwko dopalaczom

Pakt Społeczny przeciwko dopalaczom
30.09.201509:59

Miasto Lublin przyłącza się do ogólnopolskiej kampanii pod nazwą „Dopalacze kradną życie”. We wtorek (20 października) odbędzie się konferencja inaugurująca kampanię, w której uczestniczyć będzie Pani Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych. Prezentujemy program konferencji.

Konferencja inaugurująca Kampanię pod nazwą „Dopalacze - droga donikąd”

Problem „tzw. „dopalaczy”, jak wynika z analiz stanowi coraz większe zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci i młodzieży. W związku z powyższym zasadne jest podjęcie długofalowych, profesjonalnych działań mających na celu zmniejszenie zagrożeń związanych z nowymi substancjami psychoaktywnymi w naszym mieście.

W dniu 20 października 2015 r. w Trybunale Koronnym odbędzie się Konferencja inaugurująca lokalną Kampanię pod nazwą „Dopalacze - droga donikąd” skierowana do szerokiego grona przedstawicieli instytucji z miasta Lublina, m.in. dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów szkolnych, wychowawców w internatach i bursach, policji, pracowników straży miejskiej.

 

Program Konferencji inaugurującej kampanię „Dopalacze - droga donikąd”

w dniu 20 października 2015 r.

9.00 – 9.10 Otwarcie konferencji – Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych

9.10 – 9.30 „Główne założenia Kampanii „Dopalacze - droga donikąd” - Marta Wcisło, Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

9.30 – 10.10 „Psychospołeczne determinanty używania substancji psychoaktywnych, w tym tzw. „dopalaczy” - dr Anna Siudem, psycholog

10.10 – 10.30 Przerwa kawowa (możliwość spotkania z ekspertami)

10.30 – 11.20 „Diagnoza i detoksykacja”

1. Aspekty medyczne postępowania z osobami używającymi tzw. „dopalaczy” - dr n. med. Jarosław Szponar

2. „Terapia i rehabilitacja osób używających tzw. „dopalaczy” - Leszek Iwaniak, specjalista terapii uzależnień

11.20 – 12.00 „Zakres i formy prowadzenia w placówkach oświatowych działalności profilaktycznej w myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii „ - dr Ireneusz Siudem, psycholog

12.00 Panel dyskusyjny – prowadzący dr Ireneusz Siudem.

 

Miasto Lublin przyłącza się do ogólnopolskiej kampanii pod nazwą „Dopalacze kradną życie”. Celem kampanii jest uświadamianie młodych ludzi o niebezpieczeństwach związanych z zażywaniem dopalaczy.

Ogólnopolska inauguracja kampanii nastąpiła 29 lipca br poprzez podpisanie paktu przeciwko dopalaczom. Pakt został podpisany m.in. przez Panią Premier Ewę Kopacz, p. Teresę Piotrowską - Minister Spraw Wewnętrznych, p. Borysa Budkę - Ministra Sprawiedliwości, p. Mariana Zembalę - Ministra Zdrowia, p. Andrzeja Halickiego - Ministra Administracji i Cyfryzacji, p. Urszulę Augustyn - Sekretarza Stanu w MEN oraz nadinsp. Cezarego Popławskiego - Zastępcę Komendanta Głównego Policji. Akcję wsparli dodatkowo Rzecznik Praw Dziecka, Główny Inspektor Sanitarny, Miasto Stołeczne Warszawa, Urząd Miejski w Wyszkowie, Związek Harcerstwa Polskiego, Polskie Radio, FAKT, TVP, ks. Arkadiusz Nowak, Onet.pl, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Pedagogium. Ambasadorami akcji zostali Jerzy Owsiak oraz Marcin Gortat.

Na terenie Lublina realizacja kampanii rozpocznie się we wrześniu poprzez cykl spotkań profilaktycznych dla uczniów zatytułowanych: „Dopalacze – nie daj się wypalić”. Spotkania realizowane będą na różnych poziomach edukacji – szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne. Spotkania profilaktyczne uwzględnią przyczyny używania dopalaczy oraz zagrożenia z tym związane.

W ramach kampanii prowadzone będą również szkolenia pt. „Dopalacze – przyczyny używania, zagrożenia, przeciwdziałania” adresowane do szerokiego grona osób pracujących z uczniami lubelskich placówek oświatowych: rad pedagogicznych, pedagogów szkolnych, wychowawców oraz rodziców. 

Kampania ta będzie prowadzona poprzez:

1. Szkolenia pt. „Dopalacze – przyczyny używania, zagrożenia, przeciwdziałania” adresowane do szerokiego grona osób pracujących z młodzieżą, tj.: rad pedagogicznych, nauczycieli, pedagogów szkolnych, wychowawców w internatach i bursach,

2. Szkolenia pt. „Dopalacze – przyczyny używania, zagrożenia, przeciwdziałania” adresowane do rodziców uczniów lubelskich szkół podstawowych, gimnazjalnychi ponadgimnazjalnych,

3. Spotkania profilaktyczne pt. „Dopalacze – nie daj się wypalić” adresowane do uczniów lubelskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Spotkania uwzględnią zagrożenia i konsekwencje z tym związane.
Wyżej wymienione działania Miasta wpisane zostały w Bazie Inicjatyw na stronie Ministerstwa Spraw Wewnetrznych.

Planowane działania realizowane będą w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublina.   Więcej informacji, lista infolinii: gdzie szukać pomocy, a także logo i plakaty akcji dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.


W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin w miesiącach wrzesień – listopad br. zaplanowane są następujące działania:

1. Szkolenia pt. „Dopalacze – przyczyny używania, zagrożenia, przeciwdziałania”adresowane będa do szerokiego grona osób pracujących z młodzieżą: rad pedagogicznych, nauczycieli, pedagogów szkolnych, wychowawców w internatach i bursach oraz rodziców, organizowane podczas zebrań w szkołach.

Tematyka szkoleń:

 • Aktualny stan wiedzy o dopalaczach - rodzaje i działanie dopalaczy.
 • Zagrożenia medyczne, psychologiczne, społeczne i prawne wynikające z używania dopalaczy.
 • Psychospołeczne przyczyny używania dopalaczy.
 • Regulacje prawne dotyczące używania dopalaczy.
 • Techniki interwencyjne w przypadku stwierdzenia użycia substancji psychoaktywnej, w tym dopalaczy – specyfika kontaktu indywidualnego, interwencja rodzinna.
 • Diagnoza osób używających substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy.
 • Strategie profilaktyczne zmniejszające zainteresowanie młodzieży dopalaczami.
 • Stymulacja rozwoju emocjonalno - społecznego jako metoda przeciwdziałania używaniu dopalaczy.

2.Spotkania profilaktyczne pt. „Dopalacze – nie daj się wypalić” adresowane będą do uczniów lubelskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Spotkania uwzględnią przyczyny używania dopalaczy, zagrożenia z tym związane.

Tematyka szkoleń:

 • Zagrożenia medyczne, psychologiczne, społeczne i prawne wynikające z używania dopalaczy.
 • Regulacje prawne dotyczące używania dopalaczy.

3.Spotkania profilaktyczne pt. „Używanie substancji psychoaktywnych jako ryzyko zakażenia HIV/AIDS”„Ciąża a zakażenie HIV/AIDS” adresowane będą do uczniów lubelskich szkół ponadgimnazjalnych. 

Tematyka szkoleń:

 • Zagrożenia medyczne, psychologiczne, społeczne.
 • Objawy i skutki choroby.
 • Sposoby zapobiegania zakażeniom.
 • Umiejętności reagowania w sytuacji zakażenia.

4. Spotkania profilaktyczne pt. „Psychologiczne determinanty nadużywania leków, jako przyczyny uzależnienia” adresowane będą do pensjonariuszy oraz pracowników Domów Pomocy Społecznej w Lublinie.