W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Profilaktyka czerniaka
29.10.202114:09

Miasto Lublin po raz kolejny przystąpiło do ogólnopolskiego programu profilaktyki nowotworu czerniaka. Jego głównym celem jest zwiększenie świadomości społecznej, w szczególności zwrócenie uwagi na czynniki ryzyka oraz metody skutecznej profilaktyki.

– Biorąc pod uwagę dane medyczne, istnieje społeczna potrzeba zwiększania świadomości i wiedzy na temat tego nowotworu. Mamy nadzieję, że poprzez świadomą profilaktykę, znajomość objawów, wiedzę o diagnostyce i leczeniu czerniaka uda nam się zachęcić, jak największą liczbę młodych ludzi do ochrony i kontroli swojego zdrowia i życia oraz doprowadzić do zahamowania wzrastającej z roku na rok częstości zachorowań. Program o charakterze edukacyjnym skierowany jest przede wszystkim do szkół ponadpodstawowych oraz do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych, jednak liczymy na to, że poprzez ulotki informacyjne przekaz trafia również do ich rodziców i bliskich. Realizując programu, od kilku lat współpracujemy ze Studenckim Kołem Naukowym ONKOMA przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

W tegorocznej edycji bierze udział 26 lubelskich placówek. Podczas zajęć lekcyjnych uczniowie zapoznają się przede wszystkim z materiałami opracowanymi i dostarczonymi przez organizatorów. Moduł programu zakłada przeprowadzenie lekcji dla uczniów w oparciu o scenariusze opracowane przez Akademię Czerniaka – sekcję naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, w skład której wchodzą specjaliści w zakresie onkologii i dermatologii. Scenariusz zajęć opracowany został na godzinę lekcyjną wraz z całą obudową dydaktyczną – ulotkami, plakatami, materiałami dla nauczycieli oraz filmem na temat samobadania skóry. Realizatorami zajęć mogą być nauczyciele biologii, pielęgniarki szkolne czy też wychowawcy w ramach zajęć na godzinie wychowawczej. Komplet materiałów został udostępniony w wersji elektronicznej tym szkołom, które zadeklarowały udział w programie. W efekcie młodzież poznaje zasady profilaktyki czerniaka oraz zdobywa umiejętności przeprowadzenia m. in. samobadania skóry.

Realizacja Programu wpisuje się w założenia drugiego obszaru Narodowej Strategii Onkologicznej z dnia 4 lutego 2020 r. Osiągnięcia oczekiwanych rezultatów możliwe jest poprzez rozszerzenie od 2020 roku zakresu prowadzonej powszechnie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia poprzez wprowadzenie zajęć o zdrowiu w szkołach, np. w ramach godzin z wychowawcą. Realizację niniejszego założenia stanowi nowelizacja Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, w którym to dookreślono, że na zajęciach z wychowawcą uczniowie powinni realizować treści dotyczące istotnych problemów społecznych, w tym kwestie zdrowotne.
 
Lista szkół, które przystąpiły do programu profilaktyki czerniaka - edycja 2021/2022:

 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza, ul. Hiacyntowa 69,
 • Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka, ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 2,
 • IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, ul. Struga 6,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, Szkoła Podstawowa nr 25, ul. Sieroca 17,
 • Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II, ul. Elektryczna 51,
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej, ul. Szkolna 4,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, Szkoła Podstawowa nr 22 im. Bolesława Prusa, ul. Rzeckiego 10,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 XIX Liceum Ogólnokształcące im. M. i J. Kuncewiczów, ul. Rzeckiego 10,
 • XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania, ul. Józefa Poniatowskiego,
 • Szkoła Podstawowa nr 47 ul. Zdrowa 1,
 • Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów, ul. Bernardyńska 14,
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, Szkoła Podstawowa nr 56, ul. Zemborzycka 63,
 • Szkoła Podstawowa nr 16, im. Fryderyka Chopina, ul. Poturzyńska 2,
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego, ul. Kunickiego 116,
 • XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru, ul. Biedronki 13,
 • VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja, ul. Mickiewicza 36,
 • Szkoła Podstawowa nr 34, im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Ireny Kosmowskiej 3,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Przyjaźni 12,
 • VIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Słowicza 5,
 • Zespół Szkół nr 5, ul. Elsnera 5,
 • Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego, ul. Krasińskiego 7,
 • Szkoła Podstawowa nr 23 im. Olimpijczyków Polskich, ul. Podzamcze 9,
 • SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszących i Słabo Słyszących, ul. Hanki Ordonówny 4,
 • Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza, ul. Szkolna 6,
 • Zespół Szkól Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich, ul. Kazimierza Tumidajskiego 6a,
 • Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi, ul. Zuchów 1.

Czerniak złośliwy jest najbardziej podstępnym nowotworem skóry, dynamicznie rozwijającym się i odpornym na leczenie. Według ostatnich danych Krajowego Rejestru Nowotworów, w Polsce w ubiegłym roku zanotowano 4356 przypadków nowych zachorowań, co w porównaniu z rokiem 1980 stanowi wzrost o 712%. Zasadniczą przyczyną tego stanu jest rozpoznawanie nowotworu w zaawansowanym stadium, co wynika z małej wiedzy na temat czerniaka – czym jest, jakie są czynniki ryzyka zachorowania oraz jakie są metody skutecznego zapobiegania. Dlatego w przypadku tego nowotworu tak ważna jest profilaktyka oraz jego szybkie i prawidłowe rozpoznanie.