W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

W dniu 11 maja 2018 r. odbyła się konferencja na temat "Skuteczna współpraca międzyinstytucjonalna w zakresie przeciwdziałania narkomanii"

W dniu 11 maja 2018 r. odbyła się konferencja na temat "Skuteczna współpraca międzyinstytucjonalna w zakresie przeciwdziałania narkomanii"
17.05.201811:03

W roku bieżącym rozpoczęto realizację trzeciego etapu Lokalnej Kampanii „Dopalacze droga donikąd", która obejmuje zespół zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin. Zrealizowane w pierwszym etapie zadania Kampanii pozwoliły na weryfikację, aktualizację i dostosowanie do obowiązujących aktów prawnych działań profilaktycznych realizowanych w lubelskich szkołach. Zadania zrealizowane w drugim etapie Kampanii polegały na szkoleniu kadry pedagogicznej w zakresie nowatorskich metod realizacji działań profilaktycznych w lubelskich placówkach oświatowych. Trzeci etap Kampanii zakłada zainicjowanie współpracy międzyinstytucjonalnej na poziomie dzielnic Lublina.

W dniu 11 maja 2018 r. zorganizowana została konferencja profilaktyczna pod nazwą „Skuteczna współpraca międzyinstytucjonalna w zakresie przeciwdziałania narkomanii”. Celem tej konferencji było zainicjowanie współpracy, opracowanie planu wspólnych działań na rzecz ograniczania używania substancji psychoaktywnych i redukcji szkód z tego używania wynikających.

Adresatami konferencji byli Radni Rady Miasta Lublin, Przewodniczący Rad i Zarządów Dzielnic, funkcjonariusze policji i straży miejskiej.