W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Opieka hospicyjna

Program z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej dla mieszkańców Lublina został przyjęty Uchwałą nr 774/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w przedmiocie opieki paliatywnej i hospicyjnej dla dzieci i młodzieży oraz dla osób dorosłych w stanach terminalnych choroby.

Jest to program, polegający na poprawie dostępności do świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej dla mieszkańców Miasta Lublin. Celem programu jest poprawa jakości życia chorych cierpiących na choroby przewlekłe lub znajdujących się w stanie terminalnym oraz zwiększenie dostępu do opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi chorującymi na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące choroby. W ramach programu realizatorzy zapewnią również wsparcie dla rodzin osób objętych opieką paliatywną, zarówno w okresie choroby jak i osierocenia. Program realizowany będzie w ramach następujących modułów:

  1. opieka paliatywna i hospicyjna nad dziećmi i młodzieżą – opieka stacjonarna i domowa;
  2. opieka paliatywna i hospicyjna nad osobami dorosłymi – opieka stacjonarna i domowa.

Do pobrania

Realizacja programu w latach 2021-2023

W dniu 19 lutego 2021 r. rozstrzygnięto konkurs na wybór realizatorów „Programu polityki zdrowotnej w przedmiocie opieki paliatywnej i hospicyjnej dla dzieci i młodzieży oraz dla osób dorosłych w stanach terminalnych choroby” na lata 2021-2023.

Wykaz realizatorów ww. programu oraz wysokość środków finansowych przyznanych z budżetu Miasta Lublin zawiera poniższa tabela:

Lp. Nazwa i adres oferenta Nazwa programu Kwota

1.

Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum Dobrego Samarytanina
ul. Bernardyńska 11A, 20-109 Lublin
tel: 81 743 65 55
Program opieki paliatywnej i hospicyjnej dla osób dorosłych w stanach terminalnych choroby w hospicjum stacjonarnym i domowym 239 999,00 zł na rok 2021
239 999,00 zł na rok 2022
239 999,00 zł na rok 2023

2.

Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia
ul. Lędzian 49, 20-828 Lublin
tel: 81 537 13 73
Program opieki paliatywnej i hospicyjnej dla dzieci i młodzieży w stanach terminalnych choroby w hospicjum stacjonarnym i domowym 119 974,00 zł na rok 2021
119 974,00 zł na rok 2022
119 974,00 zł na rok 2023