W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie

Życzenia Świąteczne

Życzenia Bożonarodzeniowe i noworoczne na 2023 rok

Ogłoszenie

Komisja ma zapewnione warunki lokalowe pozwalające na pracę stacjonarną z zachowaniem dystansu społecznego. Członkowie Komisji dysponują niezbędnymi środkami ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, szyba z plexiglas). Osoby wzywane na posiedzenia Komisji mają możliwość przekazywania informacji telefonicznie. Każdy klient otrzymuje w wezwaniu na posiedzenie Komisji numer telefonu, pod który może przekazać informacje w wyznaczonym terminie.

Podstawy Funkcjonowania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie

Artykuł 41 w szczególności ust. 3, 4, 5 ustawy z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określa zasady powoływania i zadania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Podstawowym zadaniem komisji jest prowadzenie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, a także inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Członkowie Komisji przeprowadzają kontrole przestrzegania zasad sprzedaży sprzedaży napojów alkoholowych (Art. 18 ustawy ust. 8), opiniują również wnioski o zezwolenia na ich sprzedaż, pod kątem zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałami rady gminy (Art. 18 ustawy ust. 3a).

Komisja w obecnym składzie działa na podstawie Zarządzenia nr 37/8/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie i określenia jej zadań.

Przewodniczący Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie:

  • Piotr Dreher

wiceprzewodnicząca:

  • Jadwiga Mach

sekretarz:

  • Grażyna Bielecka

W ramach Komisji działają następujące zespoły:

  • Zespoły orzekające
  • Zespół opiniujący
  • Zespół merytoryczny
  • Zespół ds. kontroli, interwencji i edukacji

Dane kontaktowe Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie:

Adres: 20-074 Lublin ul. Spokojna 2, II piętro, pokój 207

Telefon: 81 466 34 19 faks. 81 466 34 20

e-mail: krpa@lublin.eu