Serwis Lublin.eu używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie

Podstawy Funkcjonowania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie

Artykuł 41 w szczególności ust. 3, 4, 5 ustawy z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określa zasady powoływania i zadania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Podstawowym zadaniem komisji jest prowadzenie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, a także inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Członkowie Komisji przeprowadzają kontrole przestrzegania zasad sprzedaży sprzedaży napojów alkoholowych (Art. 18 ustawy ust. 8), opiniują również wnioski o zezwolenia na ich sprzedaż, pod kątem zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałami rady gminy (Art. 18 ustawy ust. 3a).

Komisja w obecnym składzie działa na podstawie Zarządzenia nr 52/10/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie i określenia jej zadań (z późniejszymi zmianami).

Przewodniczący Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie:

  • Piotr Dreher

wiceprzewodnicząca:

  • Jadwiga Mach

sekretarz:

  • Grażyna Bielecka

W ramach Komisji działają następujące zespoły:

  • Zespoły orzekające
  • Zespół opiniujący
  • Zespół merytoryczny
  • Zespół ds. kontroli

Dane kontaktowe Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie:

Adres: 20-069 Lublin ul. Króla Stanisława Leszczyńskiego 20 (IV piętro pokój 401)

Telefon: 81 466 34 19 faks. 81 466 34 20

e-mail: krpa@lublin.eu