W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie

Apel Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie ws. dni studenta na 2023 rok

Coroczne święta młodzieży studenckiej w Lublinie są oczekiwaną i nieza­pomnianą okazją do prezentacji kulturalnych osiągnięć uczelni, czasem radości dla młodzieży naszego miasta. Zdecydowana większość imprez ma charakter publiczny, uczestniczą w nich nie tylko studenci, ale i młodzież szkół średnich, a nawet gimnazjalnych. Można powiedzieć, że sposób zachowania „braci studenckiej” w czasie zabawy jest dla nich pewnym wzorem do naśladowania. Nie można przy tym zapomnieć o wielkiej liczbie studentów zagranicznych, którzy bacznie obserwują naszą kulturę zabawy.

Z doświadczenia wiemy, że obok świetnych wydarzeń tych dni zdarzają się i te smutne, najczęściej związane z nadużyciem napojów alkoholowych. To przykre, że zaufanie władz miasta, wyrażone symbolicznym przekazaniem kluczy do bram miasta, jest burzone przez nieodpowiedzialne grupy młodzieży (nie tylko studentów).

Dlatego Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie, powołana przez dr. Krzysztofa Żuka – Prezydenta Miasta Lublin, apeluje do organizatorów i wykonawców studenckich Juwenaliów o zapewnienie warunków maksymalnie ograniczających nadmierne picie alkoholu. Uważamy, że szczególnie drastyczne przypadki ryzykownych zachowań studentów po spożyciu alkoholu powinny mieć także konsekwencje przewidziane strutem uczelni.

Doświadczenia zgromadzone podczas pracy w Komisji Rozwiązywania Proble­mów Alkoholowych pozwalają nam stwierdzić, jak poważny jest stan zagrożenia zdrowia i funkcjonowania młodych ludzi, spowodowany piciem alkoholu. Mamy więc nadzieję, że ograniczenie jego nadużywania w czasie imprez studenckich będzie naszą wspólną troską.

Ogłoszenie

Komisja ma zapewnione warunki lokalowe pozwalające na pracę stacjonarną z zachowaniem dystansu społecznego. Członkowie Komisji dysponują niezbędnymi środkami ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, szyba z plexiglas). Osoby wzywane na posiedzenia Komisji mają możliwość przekazywania informacji telefonicznie. Każdy klient otrzymuje w wezwaniu na posiedzenie Komisji numer telefonu, pod który może przekazać informacje w wyznaczonym terminie.

Podstawy Funkcjonowania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie

Artykuł 41 w szczególności ust. 3, 4, 5 ustawy z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określa zasady powoływania i zadania gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Podstawowym zadaniem komisji jest prowadzenie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, a także inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Członkowie Komisji przeprowadzają kontrole przestrzegania zasad sprzedaży sprzedaży napojów alkoholowych (Art. 18 ustawy ust. 8), opiniują również wnioski o zezwolenia na ich sprzedaż, pod kątem zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałami rady gminy (Art. 18 ustawy ust. 3a).

Komisja w obecnym składzie działa na podstawie Zarządzenia nr 37/8/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie i określenia jej zadań.

Przewodniczący Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie:

  • Piotr Dreher

wiceprzewodnicząca:

  • Jadwiga Mach

sekretarz:

  • Grażyna Bielecka

W ramach Komisji działają następujące zespoły:

  • Zespoły orzekające
  • Zespół opiniujący
  • Zespół merytoryczny
  • Zespół ds. kontroli, interwencji i edukacji

Dane kontaktowe Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie:

Adres: 20-074 Lublin ul. Spokojna 2, II piętro, pokój 207

Telefon: 81 466 34 19 faks. 81 466 34 20

e-mail: krpa@lublin.eu