W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Dla sprzedawców napojów alkoholowych

Dla sprzedawców napojów alkoholowych

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Warunkiem uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jest pozytywna opinia Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych co do zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miasta.

Komisja opiniuje wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jedynie pod kątem ich zgodności z uchwałą Rady Miasta co ich usytuowania (tekst uchwały poniżej). Wykaz wniosków wraz z wyrysami planów usytuowania punktów sprzedaży, przekazywany jest z referatu ds. punktów sprzedazy napojów alkoholowych Wydziału Spraw Administracyjnych raz w tygodniu w środy, tego dnia o godz. 1600 zespół ds. kontroli wydaje opinie, w razie potrzeby przeprowadzana jest wizja lokalna.

Art. 18 ust. 3a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982 r.

Zezwolenia, o których mowa w ust. 3, organ zezwalający wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2.

Kontrole punktów sprzedaży

Członkowie Komisji przeprowadzają kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem przestrzegania zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Komisja przeprowadza również interwencje, po uzyskaniu zgłoszenia o nieprawidłowościach związnych ze sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych. Członkowie ww. zespołu w trakcie kontroli i interwencji podejmują działalnia edukacyjne skierowane do przedsiębiorców oraz sprzedawców.

Art. 18 ust. 8 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982 r.

Organ zezwalający lub, na podstawie jego upoważnienia, straż gminna lub członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dokonują kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia.

Zaproszenie na szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie sprzedawców i osób podających napoje alkoholowe, które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2022 r. o godz. 14:30 (przewidywany czas spotkania ok. 2-3 godz.).

Szkolenie jest częścią działań podejmowanych przez Miasto Lublin w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rzecz ograniczenia dostępu osób nieletnich do substancji psychoaktywnych i ma Państwu dopomóc w skutecznym egzekwowaniu zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nie uprawnionym.

Szkolenie, które poprowadzą członkowie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lublinie jest rekomendowane przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom i zawierać będzie ćwiczenie umiejętności praktycznych przydatnych w codziennym kontakcie z klientami.

Uczestnicy, którzy wezmą pełny udział w szkoleniu otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu oraz materiały pomocne w codziennej pracy przygotowane przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Bardzo nam zależy na udziale sprzedawców, którzy mają bezpośredni kontakt z klientem oraz osób nadzorujących ich pracę, ponieważ przestrzeganie zakazu sprzedaży i podawania alkoholu nieletnim jest warunkiem korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Chętnych do udziału w szkoleniu proszę o kontakt: Urząd Miasta Lublin, ul. Spokojna 2, pokój nr 244, tel. 81 466 36 64 lub 81 466 36 63.