W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Ogłoszenia

Wyniki ogłoszonego w dniu 18 grudnia 2023 r. otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego

Wydział Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin informuje, że rozstrzygnięty został ogłoszony w dniu 18 grudnia 2023 r. otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin na lata 2024-2026 obejmującego prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej realizujących zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

W otwartym konkursie ofert na realizację wyżej wymienionego zadania publicznego wpłynęły wpłynęły łącznie 3 oferty złożone przez:

  1. Stowarzyszenie Promocji Kultury na Rzecz Środowisk Lokalnych i Osób Niepełnosprawnych "DZIESIĄTA" z siedzibą w Lublinie przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 23/13,
  2. Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE” z siedzibą w Lublinie przy ul. Bernardyńskiej 5,
  3. Fundację Instytut Białowieski z siedzibą w Białymstoku przy ul. Rumiankowej 14/4.

W dniu 17 stycznia 2024 r. komisja konkursowa dokonała oceny formalnej wyżej wymienionych ofert w wyniku której:

  1. oferta Stowarzyszenia Promocji Kultury na Rzecz Środowisk Lokalnych i Osób Niepełnosprawnych "DZIESIĄTA" uzyskała pozytywną ocenę formalną,
  2. oferta Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE” uzyskała negatywną ocenę formalną,
  3. oferta Fundacji Instytut Białowieski uzyskała negatywną ocenę formalną.

Następnie, w dniu 17 stycznia 2024 r., komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej oferty Stowarzyszenia Promocji Kultury na Rzecz Środowisk Lokalnych i Osób Niepełnosprawnych "DZIESIĄTA" z siedzibą w Lublinie przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 23/13, ocenionej pozytywnie pod względem formalnym, w wyniku której oferta uzyskała łącznie 98 punktów w związku z czym otrzymała pozytywną ocenę merytoryczną oraz rekomendację do dofinansowania realizacji zadania publicznego.

W dniu 18 stycznia 2024 r. Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych dokonała ostatecznego wyboru oferty Stowarzyszenia Promocji Kultury na Rzecz Środowisk Lokalnych i Osób Niepełnosprawnych "DZIESIĄTA" z siedzibą w Lublinie przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 23/13, któremu przyznana została dotacja na realizację wyżej wymienionego zadania publicznego w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).