W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

35 mln dla Lublina z Programu Inwestycji Strategicznych

35 mln dla Lublina z Programu Inwestycji Strategicznych
25.10.202114:03

Miasto otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na projekty dotyczące przebudowy układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina oraz budowy dróg gminnych w osiedlach mieszkaniowych. Przyznane środki w łącznej wysokości 35 mln zł pozwolą na budowę ulic Bliskiej i Skowronkowej oraz Wapowskiego, Oczki, Brata Alberta wraz z Kuncewiczowej oraz drogi pomiędzy ul. Milenijną a Szeligowskiego.

– Nowy program dofinansuje inwestycje realizowane przez samorządy na terenie całej Polski. Program Inwestycji Strategicznych jest bezzwrotnym dofinansowaniem inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. Cieszę się, że duże miasta, takie jak Lublin będą mogły zrealizować swoje projekty dzięki rządowemu wsparciu – mówi Artur Soboń, wiceminister rozwoju i technologii, Pełnomocnik Rządu ds. Rozwoju Lokalnego.

– Program Inwestycji Strategicznych stworzył możliwość wnioskowania o dofinansowanie zadań inwestycyjnych, m.in. z zakresu infrastruktury drogowej, które nie są objęte dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. Po szczegółowej analizie, w ramach naboru złożyliśmy trzy wnioski, zgodnie z priorytetami określonymi w uchwale Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Funduszu oraz warunkami naboru wniosków, tj. jeden projekt bez ograniczenia limitowego, drugi do wysokości 30 mln zł i ostatni do 5 mln zł. Wskazaliśmy projekty, których wykonanie z powodu trudnej sytuacji finansowej samorządu do tej pory nie było możliwe. Otrzymane dofinansowanie w kwocie 35 mln na realizację dwóch wniosków, dotyczy budowy nowych dróg w dzielnicach Sławin i Szerokie oraz na osiedlach mieszkaniowych. Posiadana pełna dokumentacja projektowa, w tym zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, pozwolą niezwłocznie po podpisaniu wstępnej promesy o dofinansowaniu, wszcząć postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

W ramach pierwszej planowanej inwestycji nastąpi budowa dróg ul. Bliskiej i Skowronkowej o łącznej długości około 3,5 km. Inwestycja zakłada także budowę i przebudowę m.in. dojazdów, miejsc postojowych, chodników, oświetlenia, kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz sieci energetycznej i teletechnicznej. Planowana do budowy ul. Bliska stanowić będzie połączenie drogowe głównych ulic wylotowych w zachodniej części miasta czyli ul. Nałęczowskiej i ul. Wojciechowskiej. Podobnie nowo budowana ul. Skowronkowa znacząco poprawi poziom skomunikowania obsługiwanego przez nią rejonu miasta z głównymi ciągami komunikacyjnymi Lublina w części północo-zachodniej. Wartość całkowita realizacji projektu to 31,6 mln zł.

Z kolei wniosek z ograniczeniem kwotowym do 5 mln zł zakłada budowę dróg gminnych w rejonie trzech dzielnic Lublina: Czechów Południowy, Wrotków i Dziesiąta. Zakres inwestycji dotyczy budowy ulic: Wapowskiego, Oczki, Brata Alberta wraz z ul. Kuncewiczowej oraz drogi pomiędzy ul. Milenijną a ul. Szeligowskiego. Budowa ul. Wapowskiego będzie miała znaczący efekt w postaci utworzenia ostatniego brakującego elementu połączenia komunikacyjnego starego i nowych osiedli mieszkaniowych w dzielnicy Wrotków. Z kolei ulice Oczki, Brata Alberta i Kuncewiczowej zapewnią możliwość rozbudowy w kierunku wschodnim osiedli mieszkaniowych dzielnicy Dziesiąta. Natomiast budowa nowej drogi łączącej jedną z głównych ulic dzielnicy Czechów Południowy – ul. Szeligowskiego z obsługującą duże osiedle bloków wielorodzinnych ul. Milenijną, znacząco poprawi dostępność komunikacyjną osiedla. Nowa droga będzie stanowiła przedłużenie ul. Gębali prowadzącej bezpośrednio w rejon głównych lubelskich szpitali i budynków uczelni medycznej. Wartość całkowita realizacji projektu to 5,3 mln zł.

Miasto złożyło łącznie trzy wnioski o dofinansowanie. Jeden nie otrzymał wsparcia w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wniosek bez kwotowego ograniczenia, o wartości 110 mln zł, dotyczył projektu budowy strategicznych dla obsługi transportu w mieście dróg – przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca ’80 oraz ul. Węglarza. Wnioskowana kwota dofinansowania, o którą starało się Miasto to 104,5 mln zł. Z uwagi na to, że projekt ma znaczenie priorytetowe dla Lublina i województwa, Miasto planuje zgłaszać to zadanie do kolejnych edycji Programu.