W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Autopoprawka do projektu budżetu Miasta Lublin na 2022 rok

Autopoprawka do projektu budżetu Miasta Lublin na 2022 rok
13.12.202116:39

Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk przekazał do Biura Rady Miasta autopoprawkę do projektu budżetu miasta na 2022 r. Spośród 185 wniosków Radnych zgłoszonych podczas prac komisji nad projektem budżetu na 2022 rok pozytywnie rozpatrzono 53. Projektem budżetu miasta na przyszły rok miejscy Radni zajmą się na najbliższej sesji w dniu 16 grudnia. Dochody budżetu Miasta Lublin zwiększą się o 45,5 mln zł i w 2022 roku wyniosą 2,5 mld zł, natomiast planowane wydatki zwiększą się o 47,4 mln zł do poziomu 2,7 mld zł – z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 2,2 mld zł, a wydatki majątkowe to kwota 505,2 mln zł (co stanowi 18,61% wydatków ogółem). Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków europejskich to 252,2 mln zł.

– To będzie najtrudniejszy budżet ostatniego dziesięciolecia. Lublin, podobnie jak inne miasta, silnie odczuwa konsekwencje wprowadzonych przez rząd zmian w systemie podatkowym i zapisów tzw. Polskiego Ładu, które oznaczają dla nas ubytek dochodów w wysokości 147 mln zł w skali roku. Nadal odczuwamy skutki pandemii i zmniejszone o 33 mln zł wpływy z tytułu m.in. sprzedaży biletów komunikacji miejskiej czy konsekwencje ulg wprowadzonych dla przedsiębiorców. Do tego dochodzi galopująca inflacja i wieloletnie niedoszacowanie przekazywanej przez rząd subwencji oświatowej (o ponad 200 mln zł za mało tylko w 2021 r.). Niestety jednorazowe wsparcie finansowe dla samorządów nie zrekompensuje nam w pełni ubytku dochodów, co oznacza, że w przyszłym roku nie uda nam się odpowiedzieć na wszystkie oczekiwania mieszkańców, a część inwestycji jesteśmy zmuszeni odłożyć w czasie. Skupimy się m.in. na budowie Dworca Metropolitalnego i realizacji inwestycji oświatowych: rozbudowie Szkoły Podstawowej nr 52 na Felinie, Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Sławinkowskiej oraz zakończeniu budowy boiska i sali gimnastycznej przy I LO im. S. Staszica – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Główne zadania wpisane autopoprawką do projektu budżetu na 2022 r.: budowa skweru przy ul. Montażowej 12-14-16 (200 tys. zł, zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2022-2023, łączny koszt – 800 tys. zł); budowa brakującego chodnika przy ul. Dożynkowej (100 tys. zł); przebudowa dojazdu do Szkoły Podstawowej nr 51 (80 tys. zł); wykonanie odcinka chodnika od ul. Krężnickiej do ul. Pszczelej (140,8 tys. zł); złagodzenie łuku wjazdu z ul. Koryznowej w ul. Niepodległości  (100 tys. zł); oświetlenie ulic (130 tys. zł) z przeznaczeniem na: oświetlenie ul. Dożynkowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Orzechową do granicy miasta (15 tys. zł), budowę oświetlenia dedykowanego w rejonie przejścia dla pieszych przy ul. Głębokiej, na wysokości UMCS (65 tys. zł), budowę oświetlenia ul. Zadębie do skrzyżowania z ul. Kasprowicza (50 tys. zł); usunięcie zawilgocenia murów piwnic Centrum Kultury (800 tys. zł); zakończenie budowy budynku szatniowo-szkoleniowego (519 tys. zł) oraz na zakup trybun mobilnych na ok. 300 osób, na wyposażenie obiektu przy ul. Magnoliowej 8 (100 tys. zł); zadania inwestycyjne w ramach VII edycji budżetu obywatelskiego (438,3 tys. zł); zadania w ramach VIII edycji budżetu obywatelskiego – łącznie 41 projektów (12,5 mln zł).

W 2022 roku w ramach wydatków na remonty planuje się wykonanie prac drogowych: remont chodnika wzdłuż ul. Janowskiej do ul. Żeglarskiej, remont chodnika na ul. Lubartowskiej (od al. Solidarności do skrzyżowania z ul. Ruską i ul. Biernackiego), remont chodników przy ul. Wileńskiej od strony os. Mickiewicza (odcinek od ul. Głębokiej do ul. Grażyny), remont ul. Mackiewicza (wymiana nawierzchni drogi), remont chodników przy ul. Kazimierza Wielkiego, remont (dywanik asfaltowy) ul. Kraszewskiego od skrzyżowania z ul. Nadrzeczną do skrzyżowania z ul. Koźmiana, remont ul. Wiejskiej (I etap – od ul. Malczewskiego do ul. Koryznowej), remont ul. Wyżynnej od głównego przebiegu do bloku przy ul. Wyżynnej 16 (obejmujący remont nawierzchni asfaltowej oraz wymianę krawężników).

W stosunku do projektu budżetu zwiększą się również wydatki na promocję miasta poprzez sport o kwotę 1 mln zł. Na promocję miasta podczas zawodów żużlowych trafią 3 mln zł.

Treść autopoprawki dostępna jest w BIP Urzędu Miasta Lublin.

Pliki do pobrania