W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Budżet Miasta Lublin na 2022 r. uchwalony

Budżet Miasta Lublin na 2022 r. uchwalony
17.12.202114:15

Dochody budżetu Miasta Lublin w 2022 roku wyniosą 2,5 mld zł, natomiast planowane wydatki 2,7 mld zł – z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 2,2 mld zł, a wydatki majątkowe to kwota 505,2 mln zł (co stanowi 18,61% wydatków ogółem). Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków europejskich to 252,2 mln zł. Głosowanie w tej sprawie odbyło się 16 grudnia, podczas sesji Rady Miasta.

– To będzie najtrudniejszy budżet ostatniego dziesięciolecia. Lublin, podobnie jak inne miasta, silnie odczuwa konsekwencje wprowadzonych przez rząd zmian w systemie podatkowym i zapisów tzw. Polskiego Ładu, które oznaczają dla nas ubytek dochodów w wysokości 147 mln zł w skali roku. Nadal odczuwamy skutki pandemii i zmniejszone o 33 mln zł wpływy z tytułu m.in. sprzedaży biletów komunikacji miejskiej czy konsekwencje ulg wprowadzonych dla przedsiębiorców. Do tego dochodzi galopująca inflacja i wieloletnie niedoszacowanie przekazywanej przez rząd subwencji oświatowej (o ponad 200 mln zł za mało tylko w 2021 r.). Niestety jednorazowe wsparcie finansowe dla samorządów nie zrekompensuje nam w pełni ubytku dochodów, co oznacza, że w przyszłym roku nie uda nam się odpowiedzieć na wszystkie oczekiwania mieszkańców, a część inwestycji jesteśmy zmuszeni odłożyć w czasie. Skupimy się m.in. na budowie Dworca Metropolitalnego i realizacji inwestycji oświatowych: rozbudowie Szkoły Podstawowej nr 52 na Felinie, Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Sławinkowskiej oraz zakończeniu budowy boiska i sali gimnastycznej przy I LO im. S. Staszica – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

W grupie wydatków inwestycyjnych znalazły się zadania komunikacyjne usprawniające układ drogowy w mieście oraz zadania o charakterze metropolitalnym. W 2022 roku Lublin będzie kontynuował budowę Dworca Metropolitalnego wraz z przyległym układem komunikacyjnym, kończył budowę zespołów przystankowych i węzłów przesiadkowych, kupował 5 nowych trolejbusów i 5 autobusów elektrycznych. W przyszłym roku zaplanowane jest zakończenie budowy ulic: Leszka i Ziemowita, rozpoczęcie budowy ul. Siewierzan oraz budowa dróg gminnych w rejonie ulic: Turystycznej i Hajdowskiej.

W 2022 roku realizowane będą dwa projekty w ramach Programu Inwestycji Strategicznych obejmujące budowę ul. Wapowskiego, ul. Oczki, ul. Brata Alberta i ul. Kuncewiczowej, drogi między ul. Milenijną a ul. Szeligowskiego. Ruszy rozbudowa ul. Bliskiej i Skowronkowej.

W ramach przyszłorocznego budżetu zaplanowano środki na inwestycje oświatowe: dobudowę segmentu przedszkola przy ZS nr 12 przy ul. Sławinkowskiej oraz dobudowę segmentu żywieniowego i dydaktycznego w SP nr 52 na Felinie, kontynuację budowy sali gimnastycznej i boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Staszica, a także przebudowę pomieszczeń w VII LO pod funkcję przedszkolną.

W budżecie na 2022 rok zabezpieczono również środki m.in. na: przebudowę pomieszczeń przy ul. Herberta pod funkcję domu kultury, przebudowę skweru pomiędzy blokami przy ul. Montażowej 10 i 12 oraz ul. Motorowej 9 oraz kontynuację budowy oświetlenia w dzielnicy Tatary, zakończenie budowy obiektu szatniowo-szkoleniowego przy ul. Magnoliowej, a także rozpoczęcie budowy budynków komunalnych na Felinie. W planie znalazło się 9 projektów z poprzednich edycji Budżetu Obywatelskiego na kwotę 3,7 mln zł, wśród nich m.in.: rozpoczęcie rozbudowy budynku szatniowego wraz z robotami towarzyszącymi na obiekcie SYGNAŁ przy ul. Zemborzyckiej 3 (BO III), wykonanie miejsca spotkań w ramach projektu „Nasza Dzielnica – Sławinek” (BO IV) oraz zrewitalizowanie boiska do piłki nożnej przy SP nr 31 (BO V), modernizacja i przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 5 przy ul. Spokojnej 13 (BO VI). W 2022 roku realizowane będą zwycięskie projekty w ramach VIII edycji Budżetu Obywatelskiego, a także projekty w ramach Zielonego Budżetu.

Ponadto autopoprawką, uwzględniającą 53 spośród 185 wniosków Radnych zgłoszonych podczas prac komisji nad projektem budżetu, wpisano do przyszłorocznego budżetu: budowę skweru przy ul. Montażowej 12-14-16 (200 tys. zł, zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2022-2023, łączny koszt – 800 tys. zł); budowa brakującego chodnika przy ul. Dożynkowej (100 tys. zł); przebudowę dojazdu do Szkoły Podstawowej nr 51 (80 tys. zł); wykonanie odcinka chodnika od ul. Krężnickiej do ul. Pszczelej (140,8 tys. zł); złagodzenie łuku wjazdu z ul. Koryznowej w ul. Niepodległości  (100 tys. zł); oświetlenie ulic (130 tys. zł) z przeznaczeniem na: oświetlenie ul. Dożynkowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Orzechową do granicy miasta (15 tys. zł), budowę oświetlenia dedykowanego w rejonie przejścia dla pieszych przy ul. Głębokiej, na wysokości UMCS (65 tys. zł), budowę oświetlenia ul. Zadębie do skrzyżowania z ul. Kasprowicza (50 tys. zł); usunięcie zawilgocenia murów piwnic Centrum Kultury (800 tys. zł); zakończenie budowy budynku szatniowo-szkoleniowego (519 tys. zł) oraz na zakup trybun mobilnych na ok. 300 osób, na wyposażenie obiektu przy ul. Magnoliowej 8 (100 tys. zł); zadania inwestycyjne w ramach VII edycji budżetu obywatelskiego (438,3 tys. zł); zadania w ramach VIII edycji budżetu obywatelskiego – łącznie 41 projektów (12,5 mln zł).

W 2022 roku w ramach wydatków na remonty zaplanowano także wykonanie prac drogowych: remont chodnika wzdłuż ul. Janowskiej do ul. Żeglarskiej, remont chodnika na ul. Lubartowskiej (od al. Solidarności do skrzyżowania z ul. Ruską i ul. Biernackiego), remont chodników przy ul. Wileńskiej od strony os. Mickiewicza (odcinek od ul. Głębokiej do ul. Grażyny), remont ul. Mackiewicza (wymiana nawierzchni drogi), remont chodników przy ul. Kazimierza Wielkiego, remont (dywanik asfaltowy) ul. Kraszewskiego od skrzyżowania z ul. Nadrzeczną do skrzyżowania z ul. Koźmiana, remont ul. Wiejskiej (I etap – od ul. Malczewskiego do ul. Koryznowej), remont ul. Wyżynnej od głównego przebiegu do bloku przy ul. Wyżynnej 16 (obejmujący remont nawierzchni asfaltowej oraz wymianę krawężników).

Pliki do pobrania