W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Europejskie projekty inwestycyjne Lublina w fotografii

Europejskie projekty inwestycyjne Lublina w fotografii
24.09.202109:30

Efekty realizacji projektów europejskich w Lublinie prezentuje wystawa fotograficzna, którą do 1 października można oglądać na Placu Litewskim. Analogiczną ekspozycję można również zwiedzić w Parku Ludowym. Wystawy przedstawiają inwestycje z dofinansowaniem unijnym – zakończone w 2020 i 2021 roku oraz będące nadal w realizacji.

– Projekty inwestycyjne realizowane w mieście mają istotne znaczenie zarówno dla mieszkańców, bo wpływają na poprawę jakości życia, jak i dla gospodarki całego regionu. Dzięki polityce skutecznego pozyskiwania funduszy europejskich, którą realizujemy od ponad dziesięciu lat, nastąpiły istotne zmiany w wielu dziedzinach życia miasta. Kończąca się obecnie perspektywa finansowa UE 2014-2020 pozwoliła Lublinowi na skorzystanie z szansy na rozwój między innymi infrastruktury drogowej, komunikacji, kultury czy rewitalizacji. W tym okresie zrealizowaliśmy projekty inwestycyjne o wartości ok. 1,5 miliarda złotych, z czego ponad 1,1 mld złotych pozyskaliśmy z funduszy unijnych. Jestem pewien, że środki te zainwestowaliśmy właściwie – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Wystawa składa się z 24 plansz prezentujących najważniejsze inwestycje Lublina, które otrzymały dofinansowanie z funduszy europejskich w latach 2014-2020. Przedstawione projekty dotyczą różnych obszarów życia miasta: infrastruktury drogowej i transportowej, przestrzeni miejskiej, a także życia społecznego, oświaty, kultury i dziedzictwa narodowego. Wystawa powstała z okazji obchodzonych we wrześniu Dni Otwartych Funduszy Europejskich.

Pierwsza część wystawy przedstawia zmiany, jakie zaszły w głównym układzie komunikacyjnym centralnej części miasta, dzięki kompleksowo przeprowadzonej przebudowie Al. Racławickich waz z ul. Poniatowskiego i ul. Lipową. Inwestycja obejmuje budowę nowej infrastruktury głównego korytarza komunikacyjnego Lublina (ze ścieżkami rowerowymi, wydzieleniem buspasów, nową trakcją trolejbusową, oświetleniem i sygnalizacją), wraz z budową kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych oraz zakupem 12 nowoczesnych autobusów elektrycznych.

Kolejnym projektem z zakresu infrastruktury komunikacyjnej jest budowa węzłów przesiadkowych z parkingami i infrastrukturą przystankową przy ulicach Żeglarskiej, Józefa Franczaka „Lalka”, Granitowej, Zbożowej, Osmolickiej i al. Kraśnickiej, co umożliwi połączenie transportu publicznego z komunikacją indywidualną. Dzięki temu poprawi się dostępność komunikacyjna nie tylko w obrębie miasta, ale również na terenie gmin ościennych w obszarze Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Następne plansze dotyczą dwóch dużych projektów z zakresu ochrony środowiska, których głównym celem jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków szkół, zmniejszenie kosztów ich eksploatacji oraz poprawa warunków nauki i pracy. Termomodernizację wykonano łącznie w 9 szkołach podstawowych, bursach i zespołach szkół. Innym projektem mającym na celu poprawę warunków edukacji objęto także budynek Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów. Przebudowa i doposażanie tego zabytkowego obiektu właśnie się kończy.

Wystawa prezentuje także efekty realizacji projektów w sferze pomocy społecznej, prowadzonych na rzecz poprawy warunków opieki i rehabilitacji seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami. Dzięki unijnym środkom oddano do użytku cztery nowe obiekty dziennego i całodobowego pobytu ze specjalistycznym i nowoczesnym wyposażeniem, tj.: centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego, dwa rodzinne domy pomocy przy ul. Kalinowszczyzna, Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Kalina”. Utworzono nowe miejsca w klubach seniora, mieszkaniach wspomaganych, placówkach opieki całodobowej, a także udostępniono system usług skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w formie opieki środowiskowej oraz wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego.

Kolejne plansze dotyczą zakończonej już inwestycji, którą objęto w ostatnich latach największy park w mieście. Dzięki rewitalizacji Parku Ludowego i wyposażeniu go w infrastrukturę dydaktyczno-wypoczynkową podniosła się jego atrakcyjność, dzięki czemu Lublin zyskał nową, zieloną przestrzeń do rekreacji. Jedna z plansz opisuje także transgraniczny projekt realizowany przez Lublin i Łuck, którego kluczowym elementem jest renowacja Baszty Gotyckiej.

Część ekspozycji przedstawia także bieżące postępy w realizacji największej realizowanej obecnie inwestycji miejskiej, czyli Dworca Metropolitalnego. Dworzec jako element projektu Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, będzie pełnił funkcję głównego węzła komunikacji publicznej, łącząc różne rodzaje transportu zbiorowego. Obok nowoczesnego budynku powstaną perony dla autobusów i busów oraz zostanie zbudowany nowy układ drogowy, który usprawni ruch i dostęp do nowego obiektu.

Wystawa dostępna jest pod linkiem Lublin.eu w zakładce Europejskie wystawy projektów inwestycyjnych.