W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Lublin z budżetem na 2023 rok

Lublin z budżetem na 2023 rok
15.12.202214:43

Dochody i wydatki budżetu Miasta Lublin w 2023 roku wyniosą odpowiednio 2,6 mld zł oraz 2,88 mld zł. W ramach planowanych wydatków, bieżące stanowią kwotę 2,43 mld zł, a majątkowe 446,9 mln zł (co stanowi 15,52% wydatków ogółem). Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków europejskich to 176,95 mln zł. Głosowanie w tej sprawie odbyło się 15 grudnia, podczas sesji Rady Miasta.

– Budżet miasta na przyszły rok będzie najtrudniejszym w historii Lublina. Przez działania rządu, w 2023 roku utracimy około 300 mln zł dochodów z PIT, a łączna suma strat Miasta Lublin wyniesie blisko 595 mln zł. Jako samorząd musimy pogodzić wyższe koszty spowodowane rosnącą inflacją, cenami energii i płacy minimalnej z mniejszymi dochodami, które są efektem m.in. zmian w systemie podatkowym. W przyszłym roku nie uda nam się odpowiedzieć na wszystkie oczekiwania mieszkańców, jednak mimo konieczności szukania oszczędności, chcemy utrzymać jakość usług oraz tempo rozwoju na dotychczasowym poziomie. W autopoprawce do projektu budżetu uwzględniliśmy część wniosków złożonych przez Radnych oraz propozycje, które bezpośrednio przekazali mieszkańcy podczas spotkań i spacerów w ramach „Planu dla Dzielnic” – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Poziom wydatków na oświatę i pomoc społeczną w 2023 r. zostanie utrzymany. Miasto po raz kolejny dołoży rekordową kwotę – ponad 200 mln zł do zadań, które w ramach subwencji oświatowej powinien sfinansować budżet państwa.

W 2023 roku kontynuowane będą inwestycje już rozpoczęte i te współfinansowane / lub planowane do dofinansowania ze środków zewnętrznych, takie jak:

 • zakończenie budowy Dworca Metropolitalnego z nowym układem drogowym,
 • budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca ‘80 i ul. Węglarza,
 • przebudowa ul. Wallenroda i ul. Popiełuszki,
 • przebudowa skrzyżowania ul. Doświadczalnej z al. Witosa i Franczaka „Lalka” – Skalskiego – Jagiellończyka,
 • rozpoczęcie przebudowy kładki nad ul. Filaretów,
 • rozbudowa ul. Bliskiej i Skowronkowej (wraz z wykupem gruntów),
 • rozbudowa ul. Raszyńskiej,
 • budowa ul. Zamenhofa (odcinek od ul. L. Staffa do ul. Sierpińskiego),
 • budowa ul. Araszkiewicza na odcinku od ul. Skowronkowej,
 • budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Wołodyjowskiego,
 • budowa fragmentu ul. Woronieckiego,
 • zakończenie budowy ul. Siewierzan i dróg w rejonie ul. Turystycznej i Hajdowskiej.

Przyszłoroczne plany Miasta obejmują także wykup gruntów pod rozbudowę ul. Samsonowicza, przebudowę chodników w ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Hetmańskiej, budowę miejsc postojowych przy ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera przy SP 32 i wyprofilowanie zakrętu na ul. Jutrzenki w okolicach przychodni zdrowia. Miasto rozpocznie przygotowania do realizacji kolejnych inwestycji: budowy przedłużenia ul. Zelwerowicza (od ul. Bohaterów Września do ul. Sławinkowskiej), ul. Lipniak (na odcinku od ul. Judyma do granicy Miasta), przebudowy ul. Rowerowej.

W ramach inwestycji w tereny zielone w budżecie Miasta zaplanowano budowę placu zabaw, jako część projektu Parku Centralnego na Felinie, a także na Węglinie Południowym przy ul. Gęsiej, skwerów przy ul. Montażowej, Herbowej, Cyprysowej, Długiej i Węglarza. Miasto zabezpiecza także środki na opracowanie koncepcji i dokumentacji na zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w dzielnicy Głusk, opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Parku Nadrzecznego i aktualizację dokumentacji dla Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim.

W projekcie przyszłorocznego budżetu Lublina zaplanowano środki na inwestycje oświatowe i społeczne, w tym:

 • zakończenie rozbudowy segmentu dydaktycznego, kuchni i stołówki w SP 52,
 • opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla nowej siedziby SPS 26,
 • wykonanie placu zabaw przy Przedszkolu nr 73 i zakup urządzeń na plac zabaw przy Przedszkolu nr 56,
 • rozpoczęcie termomodernizacji budynków przedszkoli nr 34 i 75 oraz IV i V LO,
 • budowa wind w Zespole Szkół Ekonomicznych, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1,
 • nowe boiska przy SP 30 i V LO,
 • przebudowa boiska przy ZSO nr 5,
 • wykonanie bieżni lekkoatletycznej na terenie Zespołu Szkół Budowlanych (3 etap), kontynuacja przebudowy i rozbudowy budynku szatniowego na stadionie Sygnału przy ul. Zemborzyckiej,
 • montaż klimatyzacji w auli Szkoły Muzycznej I i II stopnia,
 • nabycie nieruchomości gruntowych przy ul. Gołębiej i Jemiołuszki pod szkołę
 • w dzielnicy Czuby Południowe,
 • montaż kompensatorów mocy biernej w SP 7, SP 58, II LO ZSO nr 1, ZSO nr 2 oraz domu pomocy społecznej.

W przyszłorocznym budżecie Miasta zabezpieczono także środki na budowę obiektów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Berylowej, budowę boiska przy ul. Grygowej, budowę fragmentu ul. Zamenhofa, budowę chodnika w ul. Hetmańskiej, zagospodarowanie działki na teren rekreacyjno- sportowy przy ul Głuskiej 3, dokumentację projektową pod budowę cmentarza komunalnego przy ul. Zelwerowicza, budowę nisz urnowych na cmentarzu na Majdanku wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej dla budowy kolumbarium w kolejnych sektorach cmentarza komunalnego na Majdanku i przy ul. Białej. Rozpoczęta zostanie budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Poturzyńskiej, przebudowa Alei Miast Partnerskich w wąwozie Rury a także przebudowa budynku szatniowego w obiekcie Sygnału przy ul. Zemborzyckiej Miasto będzie kontynuowało prace projektowe dla wielofunkcyjnego obiektu sportowego z funkcją stadionu żużlowego i opracuje dokumentację budowlano-techniczną niezbędną przy renowacji Trybunału Koronnego. W planach jest dalsza modernizacja budynku Centrum Kultury w Lublinie i udostępnienie nowych powierzchni na działalność instytucji, opracowanie dokumentacji przyszłościowej dla Bronowickiego Centrum Kultury i projektów budowlanych dla Centrum Sztuki Dzieci i Młodzieży w Lublinie. Remontowane będą ulice: Wiejska, Grodzickiego, I etap Wrocławskiej, Stara Łęczyńska oraz Laskowa. Przebudowane zostanie oświetlenie w Dzielnicy Tatary oraz fragment ul. Zadębie do ul. Kasprowicza.

Miasto zaplanowało dotacje na zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji (700 tys. zł) i rozpoczęcie budowy III niecki składowiska odpadów w Rokitnie. W ramach realizacji zadań z zakresu mieszkalnictwa komunalnego zaplanowano rozpoczęcie przebudowy oficyny budniku przy ul. Lubartowskiej 27 i budowę trzech nowych budynków komunalnych na osiedlu Felin.

W budżecie Miasta zarezerwowano 69,8 mln zł na zadania partycypacyjne w tym zgłaszane przez mieszkańców. W 2023 roku utrzymane będą projekty realizowane w ramach narzędzi partycypacyjnych: Budżet Obywatelski w puli 14 mln zł, Zielony Budżet (1,3 mln zł), Inicjatywa lokalna (6,1 mln zł) i Program wsparcia ogrodów działkowych. Kontynuowane będą także działania zgłaszane w ramach realizacji Projektu „Plan dla Dzielnic” (2,2 mln zł) oraz wskazane przez Rady Dzielnic (po 170 tys. zł dla każdej z dzielnic) projekty finansowane z rezerwy celowej.

Ponadto, autopoprawką uwzględniającą 44 spośród 130 wniosków Radnych zgłoszonych podczas prac komisji nad projektem budżetu, wpisano do przyszłorocznego budżetu:

 • zwiększenie o kwotę 958,5 tys. zł planowanych wydatków na przebudowę kładki nad ul. Filaretów (wkład własny);
 • zwiększenie wydatków na budowę ul. Araszkiewicza (40 tys. zł);
 • przeznaczenie 150 tys. zł na opracowanie analizy możliwości wykonania przebudowy wraz z inwentaryzacją budynku II Liceum Ogólnokształcącego;
 • wprowadzenie 300 tys. zł na program profilaktyki zakażeń pneumokokowych u osób powyżej 65. roku życia oraz 90 tys. zł na program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie Miasta Lublin;
 • dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Lublin – 510 tys. zł; łączna wartość programu – 1,52 mln zł, lata realizacji: 2023 – 2025, liczba par w programie – 150, liczba procedur w programie – 300;
 • zwiększenie o kwotę 10 tys. zł planowanych wydatków na prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych;
 • ujęcie wydatków związanych z preferencyjnym zakupem paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 13,5 mln zł;
 • zwiększenie wydatków na wsparcie rozwoju ROD w 2023 r. do kwoty 300 tys. zł i w 2024 roku 200 tys. zł;
 • zwiększenie o kwotę 50 tys. zł dotacji podmiotowej dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”;
 • przeznaczenie kwoty 100 tys. zł na budowę zadaszenia Wirydarza Centrum Kultury;
 • zwiększenie o kwotę 10 mln zł środków na projekt „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF" z przeznaczeniem na most przy ul. Żeglarskiej;
 • wprowadzenie dofinansowania projektu „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych w mieście Lublin” (396 tys. zł); 
 • ujęcie zadań w ramach IX edycji budżetu obywatelskiego – łącznie 41 projektów (14,05 mln zł); 
 • wykonanie remontu basenu przy SP nr 16, remontu kuchni i stołówki w SP nr 34, remontu namiotu sportowego przy SP nr 31 oraz demontaż i wymiana izolacji czerpnego kanału wentylacyjnego w szatni budynku A w Szkole Podstawowej nr 30 (870 tys. zł);
 • zwiększenie o kwotę 298 tys. zł planowanych wydatków na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych
 • przeznaczenie 100 tys. zł na szafki do szatni w SP nr 40
 • przeznaczenie 900 tys. zł na wymianę nawierzchni na ul. Plagego i Laśkiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Pogodną do skrzyżowania z ul. Rudlickiego, remont zatok postojowych i fragmentu ul. Niepodległości na odcinku od nr 2 do nr 8 wraz z pętlą autobusową linii nr 6 oraz dokończenie remontu ul. Sempołowskiej wraz z remontem chodników.

W autopoprawce ujęto środki na działania w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 w kwocie 1,48 mln zł (głównie na dotacje w ramach upowszechniania kultury – 840 tys. zł) poprzez zmniejszenie rezerwy na ten cel, jak również uwzględniono środki na działania związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z darowizn niewykorzystanych w 2022 roku (1,28 mln zł) oraz z UNICEF (963 tys. zł).