W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Medale Prezydenta Miasta Lublin dla zasłużonych Kobiet

Medale Prezydenta Miasta Lublin dla zasłużonych Kobiet
08.03.202110:27

Z okazji Dnia Kobiet Prezydent Krzysztof Żuk uhonorował Medalami Lublinianki, które poprzez swoją aktywność prywatną i zawodową przyczyniają się do rozwoju i promocji naszego miasta, a także angażują się w pracę na rzecz mieszkańców Lublina. W tym roku Medalem Prezydenta Miasta Lublin uhonorowanych zostało dziewięć Lublinianek rekomendowanych do wyróżnienia przez Forum Kobiet Lublina.

– Dzień Kobiet jest po raz kolejny okazją do podziękowania niezwykłym Kobietom, których obecność w Lublinie sprawia, że jesteśmy miastem o wyjątkowej energii. Dziękuję za Waszą kreatywność i zaangażowanie widoczne każdego dnia we wszystkich obszarach życia miasta, a wszystkim Mieszkankom Lublina życzę dużo zdrowia, niesłabnącego entuzjazmu, satysfakcji i sukcesów zawodowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Dzięki Wam, Lublin jest wspaniałym miastem – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Medalem Prezydenta Miasta Lublin wyróżniane są instytucje, organizacje i osoby, które w sposób szczególny swoją codzienną pracą, aktywnością i zaangażowaniem społecznym służą Lublinowi i jego mieszkańcom oraz przyczyniają się do promocji miasta. Mogą to być osiągnięcia w zakresie: kultury, sztuki, nauki, edukacji, sportu, promocji zdrowia czy przedsiębiorczości.

Wszystkim Mieszkankom Lublina przekazujemy życzenia od Prezydenta Miasta.

 

Lublinianki uhonorowane Medalem Prezydenta Miasta Lublin w 2021 roku:

Czesława Borowik – pracę w Radiu Lublin podjęła w 1982 roku. Na początku przez wiele lat łączyła pracę dla programu lokalnego z intensywną współpracą z Polskim Radiem. W 1995 roku zajęła się wyłącznie reportażem. Zaowocowało to serią nagród w konkursach ogólnopolskich i zagranicznych. W Studiu Historii Mówionej, które prowadziła w Radiu Lublin w latach 2000-2004 gromadziła wspólnie ze studentami UMCS relacje świadków historii, uczestników wydarzeń związanych z Lublinem. Wspierało ją w tym 11 profesorów lubelskich uczelni, którzy wraz z red. Borowik współtworzyli Stowarzyszenie Miłośników Historii Mówionej. Przez 20 lat uczyła warsztatu radiowego studentów UMCS. W latach 2001-2004 ponad tysiąc uczniów, nauczycieli i studentów wzięło udział w Radiowych Akademiach Historii Mówionej, które prowadziła w rozgłośni lubelskiej. W drugiej połowie lat 90. wraz z Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN” organizowała Dni i Noce Teatru Polskiego Radia, co przerodziło się w Festiwal Dwa Teatry realizowany w Sopocie. W Ośrodku Brama Grodzka zainicjowała gromadzenie historii mówionych. Od trzech lat prowadzi Redakcję Reportażu Polskiego Radia Lublin.

Elżbieta Czegus – od 31 lat jest nauczycielką języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 29 w Lublinie. O jej pracy i dorobku zawodowym najlepiej świadczą wyniki, jakie osiągają jej uczniowie, również podczas egzaminów ósmoklasistów. Jest wśród nich liczne grono finalistów i laureatów kuratoryjnych konkursów z języka polskiego. Od początku pandemii Elżbieta Czegus, angażując całą swą energię i umiejętności, prowadzi zajęcia i cały proces nauczania w taki sposób, aby nie tylko jak najlepiej przygotować młodzież, ale też zminimalizować wszelkie ograniczenia związane z nauką w tym trudnym czasie.

Ewa Flis – nauczycielka z 35-letnim stażem pracy. Aktualnie uczy chemii i matematyki w klasach VII-VIII oraz pełni rolę wicedyrektora w Szkole Podstawowej Nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie. W swojej karierze była też dyrektorem Szkoły Podstawowej im. St. Staszica w Krzczonowie i wizytatorem Kuratorium Oświaty w Lublinie. To praca z uczniami jednak zawsze przynosiła jej największą satysfakcję. Wysoko ceni sobie bezpośredni kontakt z uczniem, potrafi być dla niego rodzicem, przyjacielem, a przede wszystkim wychowawcą. Przekazuje młodym ludziom nie tylko swoją wiedzę, ale i wartości. Umie dostrzec mocne strony w każdym uczniu. Praca w charakterze nauczyciela to jej pasja, a największą radość przynosi jej obserwacja rozwoju uczniów w dziedzinach, którymi się zajmuje oraz ich rozwój osobowy. Spod jej ręki wyszło wielu olimpijczyków, zarówno z chemii, jak i z matematyki.

dr n. med. Barbara Hasiec – lekarz kierujący Oddziałem Chorób Zakaźnych Dziecięcych w Szpitalu im. Jana Bożego w Lublinie. Ekspert w zakresie pediatrii oraz chorób zakaźnych. Wyjątkowo zaangażowana w leczenie dzieci chorujących na COVID-19 oraz wieloukładowy zespół zapalny związany z COVID-19 (PIMS), który jest nową jednostką chorobową, występującą u dzieci i młodych dorosłych, związaną z przebytym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Jest aktywną członkinią Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, a także Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Promuje wiedzę na temat szczepień, traktując ją jako skuteczne narzędzie zapobiegania chorobom zakaźnym. Od wielu lat prowadzi działalność edukacyjną dla lekarzy i pielęgniarek, jak również rodziców. Jest autorką kilku publikacji z zakresu chorób zakaźnych. W 2013 roku Zarząd Polskiego Towarzystwa Wakcynologii powierzył jej organizację V Krajowej Konferencji PTW „Szczepienia – wykorzystaj szansę”, która odbyła się w Lublinie. Była inicjatorką utworzenia w szpitalu, w którym pracuje, poradni konsultacyjnej do spraw szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka. Od 2014 roku zasiada w Radzie Społecznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie, a od 2015 roku również w Radzie Społecznej Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie. Za swoją pracę została w 2017 roku odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Odznaką Honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Natalia Kluz – studiuje na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jest asystentką koordynatora lokalnego ds. Człowieka i Pokoju Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny Poland, IFMSA Poland oddział Lublin. Aktywnie współpracuje z organizacjami senioralnymi przygotowując programy z zakresu profilaktyki prozdrowotnej. W czasie pandemii organizowała przez platformę internetową cykliczne spotkania dla seniorów nt. profilaktyki chorób cywilizacyjnych i prowadzenia zdrowego stylu życia. W ramach programu „Pora Seniora” IFMSA Lublin zorganizowała wśród studentów kierunku lekarskiego UM zbiórkę ręcznie wykonanych prezentów świątecznych dla podopiecznych „Stowarzyszenia mali bracia Ubogich”. Brała aktywny udział w ogólnopolskiej akcji tworzenia audiobooka dla dzieci, z którego dochód trafi do polskich hospicjów – akcja pt. „Czytamy pomagamy”. Była wolontariuszką w programie „Niewidzialni”, który miał na celu przygotowywanie posiłków dla osób bezdomnych i wydawanie ich w Jadłodzielni przy al. Tysiąclecia. Wraz z Lubelskim Uniwersytetem Drugiego Wieku realizuje cykliczny program edukacyjny dla seniorów „Drogi do zdrowia”.

Monika Małocha – od ponad 20 lat pracuje w Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Lublinie, początkowo na stanowisku pielęgniarki, później pielęgniarki koordynującej, a obecnie kierownika zespołu. Dobro podopiecznego zawsze jest dla niej najważniejsze. W trudnym okresie pandemii COVID-19 podjęła się bardzo odpowiedzialnej roli wprowadzenia nowych zasad postępowania w placówce. W momencie potwierdzenia ogniska koronowirusa, co miało miejsce na przełomie października i listopada 2020 roku, była jedną z osób odpowiedzialnych za organizację pracy personelu i dostosowania opieki nad zakażonymi mieszkańcami do nowych realiów. Czuwała nad właściwym przebiegiem procesu leczenia osób z potwierdzonym wynikiem COVID-19, była w stałym kontakcie z lekarzem POZ i pracownikami Sanepidu. Czynnie włączała się w proces opieki nad chorymi, była dostępna dla swych współpracowników w każdym momencie – nie tylko
w trakcie dyżuru w pracy, ale również w czasie wolnym.

Nina Mościcka – posiada 41-letni staż pracy w zawodzie pielęgniarki. Od 2016 roku pracuje w Klinice Chorób Zakaźnych w SPSK Nr 1 w Lublinie na stanowisku pielęgniarki oddziałowej. Podkreśla, że bardzo lubi swoją pracę, wykonuje ją z pasją i zaangażowaniem. Jest otwarta na sprawy innych, gotowa służyć radą i doświadczeniem. W życiu i pracy zawodowej kieruje się życzliwością, empatią i profesjonalizmem. Dobro pacjentów jest dla niej sprawą priorytetową i najwyższą wartością. Od marca 2020 roku wraz ze swoim zespołem pielęgniarek i pielęgniarzy walczy o zdrowie i życie pacjentów chorych na COVID-19. Jak mówi, pandemia to trudny czas, który niesie ze sobą wiele wyzwań w codziennej pracy i życiu medyków. Jest dumna ze swojego personelu, który w tym trudnym czasie wykazał się heroizmem i częstokroć pracą ponad siły. Za swoją pracę i postawę została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi i Odznaką Honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia".

dr n. med. Małgorzata Piasecka – od 34 lat pracuje w ochronie zdrowia. Od początku swojej kariery zawodowej jest związana z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie, gdzie przeszła kolejne stopnie awansu zawodowego: od asystenta do ordynatora Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii. Oddział kierowany przez dr n. med. Małgorzatę Piasecką leczy najciężej chorych nie tylko z własnego szpitala, ale też z innych szpitali regionu, będących w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Od października 2020 roku leczeni na oddziale są także chorzy z zakażeniem wirusem SARS-COV-2 z ciężkim przebiegiem (ponad 130 chorych). Dzięki działalności dr Małgorzaty Piaseckiej prowadzony przez nią oddział ma najwyższej jakości nowoczesny sprzęt medyczny, dobrze wykształconą kadrę medyczną oraz procedury medyczne zgodne z międzynarodowymi standardami intensywnej terapii, umożliwiającymi zapewnienie hospitalizowanym leczenia na najwyższym poziomie. Dobrze zorganizowana praca oddziału, wysoko wykształcony personel oraz jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych to zasługa dr n. med. Małgorzaty Piaseckiej. Stosowane standardy leczenia oraz nowoczesny sprzęt nie tylko stawiają Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w czołówce krajowej, ale sprawiają także, że jest on bardzo wysoko oceniany przez pacjentów.

Urszula Zabielska – zainspirowana działaniami francuskiej organizacji Les Petits Frères des Pauvres postanowiła wspierać seniorów, których bolączką jest samotność. Dziś jest koordynatorką regionalną „Stowarzyszenia mali bracia Ubogich” w Lublinie. Od 2017 roku jako pracownik organizacji wraz z wolontariuszami wspiera samotnych najstarszych lublinian koordynując program Twoja Obecność Pomaga Mi Żyć. Od stycznia 2020 roku działa także w Świdniku, organizując na miejscu wolontariat towarzyszący dla najstarszych mieszkańców miasta. Obecnie, w dobie pandemii Stowarzyszenie cały czas wspiera osoby starsze w Lublinie oraz w Świdniku. Organizuje i koordynuje lokalne działania wolontariuszy, którzy odwiedzają samotnych seniorów w domach, zapewniając im wsparcie oraz organizując szkolenia i superwizje. W okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy organizuje wraz z koordynatorką wolontariatu i wolontariuszami akcje świąteczne – śniadanie wielkanocne oraz wigilię dla podopiecznych Stowarzyszenia, a w okresie wakacji krótkie wycieczki za miasto. Jest osobą niezwykle empatyczną, skromną i oddaną sprawie, otwartą na potrzeby drugiego człowieka.