W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Oświadczenie Prezydenta Miasta Lublin dotyczące sytuacji w komunikacji miejskiej

Oświadczenie Prezydenta Miasta Lublin dotyczące sytuacji w komunikacji miejskiej
11.02.202012:27

Lublin, 11 lutego 2020 r.

Szanowni Państwo,

Wczoraj wezwałem dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego i prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego do złożenia wyjaśnień odnośnie sytuacji, z jaką od kilku dni mamy do czynienia w miejskiej komunikacji oraz przedstawienia propozycji możliwych rozwiązań. Panowie złożyli mi szczegółowy raport.

Na moje polecenie od dziś do rozkładów jazdy w godzinach tzw. szczytu komunikacyjnego zostały dołożone dodatkowe kursy na liniach nr: 2, 7, 15, 17, 26, 32, 55, 57, 150, 156 i 160, tak aby na newralgicznych odcinkach wzmocnić podaż, a jednocześnie poprawić komfort podróży. To kolejne takie zwiększenie, poprzednie miało miejsce w ubiegłym tygodniu i również dotyczyło godzin szczytowych. Wzmocniona została częstotliwość kursowania linii 31 do 10 minut w godzinach szczytu. Ponadto linie nr 151 i 158 kursują w dzień powszedni z podwójną częstotliwością, czyli co 10 minut w godzinach szczytu. Linia 159 zwiększyła swoją częstotliwość z 20 na 15 minut w szczycie. Częściej kursuje również linia nr 7, z 30 na 20 minut w godzinach szczytu. Zobowiązałem także dyrektora ZTM do bieżącego obserwowania sytuacji i wprowadzania kolejnych dodatkowych kursów, jeśli taka będzie potrzeba ze strony mieszkańców.

Jednocześnie podjąłem decyzję o przesunięciu na funkcjonowanie komunikacji miejskiej części środków, które w budżecie zostały zarezerwowane na bieżące remonty dróg i inwestycje. Chodzi o kwotę 5 mln zł, która zostanie przekazana do ZTM.

W tym miejscu chciałbym jasno i wyraźnie podkreślić, że sytuacja w komunikacji miejskiej, z jaką mieliśmy do czynienia w pierwszych dniach lutego jest bezpośrednią pochodną polityki rządu, który kolejnymi swoimi decyzjami zaciska finansową pętlę na szyjach samorządów. Przypomnę, że w wyniku zmian w systemie podatkowym (obniżenia stawki podatku PIT z 18% do 17%, podniesienia kosztów uzyskania przychodów czy zwolnienia z podatku PIT osób do 26. roku życia) tylko w tym roku do budżetu Lublina nie wpłynie kwota ok. 65 mln zł. Tymczasem rząd już zapowiada wdrożenie kolejnych pomysłów (np. przebudowa OFE), które prowadzą do kolejnych ubytków dochodów. Jednocześnie rosną koszty funkcjonowania miasta związane m. in. ze wzrostem cen energii, czy wzrostem płacy minimalnej przekładającym się na koszty wszystkich usług.

Rząd nie przekazuje także adekwatnych środków na zadania, które miastom zleca (np. z zakresu oświaty i wychowania, pomocy i polityki społecznej czy administracji publicznej). Tylko w ciągu ostatnich 5 lat na pokrycie tych różnic Lublin przeznaczył kwotę ponad 750 mln zł z własnych środków, które mogłyby być przekazane na realizację innych potrzeb mieszkańców, gdyby subwencja oświatowa i dotacje celowe były przez rząd przekazane w odpowiedniej kwocie. W tym roku wydatki oświatowe pochłoną 850 mln zł, tymczasem środki, jakie na funkcjonowanie oświaty przekazuje nam rząd to zaledwie 500 mln zł.

Lublin nie jest wyjątkiem, z podobnymi problemami zmaga się wiele innych samorządów. Jeśli chodzi o komunikację, w wielu miastach również zmniejszono liczbę kursów, a nawet podniesiono ceny biletów. My na pewno nie będziemy szukać środków na poprawę sytuacji finansowej w komunikacji w kieszeniach mieszkańców, ale nie wykluczamy podwyżek cen biletów dla osób, które nie płacą podatków w Lublinie.

Jednocześnie cały czas poszukujemy możliwości pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania dla komunikacji miejskiej, w związku z drastycznym zmniejszeniem puli środków, jakie pozostają w dyspozycji samorządów wskutek decyzji rządu. Będziemy rozmawiać z wójtami gmin ościennych, by więcej środków dołożyli do kursów komunikacji, z których korzystają mieszkańcy ich gmin. Dziś największy problem z obłożeniem pojazdów jest właśnie na tych liniach. Nie może być tak, że to mieszkańcy Lublina ponoszą koszt dojazdów mieszkańców gmin ościennych.

Zachęcamy również do rozliczania PIT-u w Lublinie, bo ma to zasadniczy wpływ na finanse miasta. Jak wynika z naszych szacunków na podstawie zużycia wody, w Lublinie mieszka ok. 60 tys. osób więcej, które na co dzień korzystają z miejskiej infrastruktury, ale nie płacą tu podatków. Chcemy zmotywować je do decyzji: albo tu się rozliczają, albo będą więcej płacić za miejskie usługi, czy trudniej im będzie zapisać dziecko do wybranej szkoły czy przedszkola. Pierwszeństwo będą mieli mieszkańcy rozliczający się z podatku w Lublinie. Przypominam, że podatki lokalne stanowią główne źródło dochodów własnych miasta.

dr Krzysztof Żuk

Prezydent Miasta Lublin

Wykaz dodatkowych kursów od 11 lutego br.:

 • Linia nr 2 - dodatkowy kurs o godz. 7.14 z przystanku Turka - os. Borek
 • Linia nr 7 - dodatkowy kurs o godz. 8.20 ze Zbożowej
 • Linia nr 15 - dodatkowe kursy o godz. 14.05 z Koncertowej oraz o godz.15.00 z Żeglarskiej
 • Linia nr 17 - dodatkowe kursy o godz. 7.03 oraz 7.23 z Abramowicka Dominów oraz o godz. 8.28 z Paderewskiego do przystanku Abramowicka Dominów
 • Linia nr 26 -dodatkowy kurs o godz. 7:00 i 16.00 z os. Widok do Paderewskiego
 • Linia nr 32 - dodatkowy kurs o godz. 15.15 z Dworca Gł. PKS do os. Widok
 • Linia nr 55 - dodatkowe kursy o godz. 14.40 i 15.25 z przystanku Felin Europark do Koncertowej, 7.51 z Zelwerowicza do pętli Felin Europark oraz 14.28, 15.36 i 15.55 z Koncertowej do pętli Felin Europark
 • Linia nr 57 - dodatkowe kursy o godz. 6.33 z Kalinowszczyzny i 7.20 z os. Poręba
 • Linia nr 150 - dodatkowy kurs o godz. 16.08 z os. Poręba do przystanku Mełgiewska WSEI
 • Linia nr 156 - dodatkowy kurs o godz. 8.11  z Paderewskiego do Felina
 • Linia nr 160 - dodatkowy kurs o godz. 14.44 z Choin

Zwiększenie częstotliwości kursowania w szczytach komunikacyjnych na poniższych liniach i ciągach komunikacyjnych:

 • linia nr 31 – z 20 minut do 10 minut (Jana Pawła II – Filaretów – Sowińskiego do centrum)
 • linia nr 151 – z 20 minut do 10 minut (Abramowicka – Kunickiego – do centrum)
 • linia nr 158 – z 20 minut do 10 minut (Droga Męczenników Majdanka – Fabryczna – do centrum)
 • linia nr 159 – z 20 minut do 15 minut (Jana Pawła II – Armii Krajowej – Bohaterów Monte Cassino do centrum)
 • linia nr 7 – z 30 minut do 20 minut (Droga Męczenników Majdanka – Fabryczna – do centrum)

Planowane wzmocnienia w rozkładach jazdy od marca br.:

 • główne linie komunikacyjne w kręgosłupie miasta, takie jak 17, 26, 31, 57, 150, jako linie całodzienne (6.00 – 17.00) w module podstawowym,
 • linie w module podstawowym w szczytach komunikacyjnych: 2, 15, 40 55, 160,
 • linie podmiejska 20 i 22,
 • wzmocnienie i koordynacja innych linii, w tym również rozkładów weekendowych