W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Porozumienie o współpracy Lublina ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie

Porozumienie o współpracy Lublina ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie
13.10.202208:47

Promowanie i rozwijanie wspólnych działań pomiędzy środowiskiem naukowym, biznesem, a samorządem to cele podpisanego 12 października porozumienia o wzajemnej współpracy Miasta Lublin i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

– Dotychczasowa współpraca Miasta Lublin ze środowiskiem akademickim koncentrowała się na podejmowaniu szeregu ważnych inicjatyw realizowanych zarówno z publicznymi, jak i prywatnymi uczelniami Lublina. Porozumienie podpisane ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie potwierdza otwartość Lublina na nowe przedsięwzięcia i rozpoczyna współpracę ponadregionalną. Świadczy również o silnej pozycji miasta jako ośrodka naukowego i akademickiego. W ostatnich latach szczególnie ważna jest współpraca na linii samorząd - uczelnie - biznes, która przynosi wymierne korzyści w postaci innowacyjnych projektów docenianych na całym świecie – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Miasto Lublin i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zdecydowały o wzmocnieniu działań w zakresie budowania międzyregionalnych relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a także rozwoju samorządności. Postanowienia podpisanego porozumienia realizowane będą między innymi poprzez organizację wspólnych inicjatyw, takich jak konferencje i publikacje naukowe oraz specjalistyczne badania i analizy. Zgodnie z przyjętymi założeniami podejmowane będą także działania na rzecz promocji obydwu środowisk. Podjęta współpraca umożliwi nie tylko połączenie potencjału naukowo-badawczego obydwu ośrodków, ale także obustronną promocję aktualnych i przyszłych projektów.

– Podpisanie porozumienia między Szkołą Główną Handlową w Warszawie a Miastem Lublin jest kolejnym krokiem w zacieśnianiu współpracy między samorządami a instytucjami szkolnictwa wyższego. Krok ten wpisuje się w szerszy kontekst. Od ponad roku SGH współpracuje z Unią Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza. Studenci SGH, podobnie jak studenci lubelskich uczelni, będą mieli możliwość odbycia stażu w Urzędzie Miasta Lublin. SGH będzie także wspierać i dzielić się swoim doświadczeniem przy wdrażaniu Strategii Lublin 2030 – mówi dr hab. Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Współpraca na linii nauka-biznes-samorząd stanowi jeden z fundamentów rozwoju współczesnych miast akademickich, a także jest jedną z misji współczesnych uniwersytetów. Akademickość oraz wzmacnianie potencjału naukowego miasta uznano za jeden z kluczowych obszarów Strategii Lublin 2030. Porozumienie z SGH wpisuje się w działania strategiczne Lublina, które mają na celu zwiększenie ponadregionalnego zasięgu oddziaływania ośrodka lubelskiego.